Przejdź do treści

KE: Publiczne hotspoty pobudzą popyt na szybkie łączą w UE

Data: 2016-10-10 01:14:00
KE: Publiczne hotspoty pobudzą popyt na szybkie łączą w UE

Komisja Europejska wierzy, że publiczne darmowe hotspoty mogą pobudzić popyt na szybkie łącza i chce wesprzeć lokalne społeczności w Unii Europejskiej  kwotą 120 mln euro na uruchomienie takich punktów. Do publicznych konsultacji obecnie trafił projekt rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.

Komisja Europejska zaproponowała nową inicjatywę pod nazwą WiFi4EU, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym władzom lokalnym oferowanie wszystkim obywatelom bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci, na przykład w budynkach publicznych i w ich pobliżu, w ośrodkach zdrowia, parkach lub na placach. Początkowy budżet inicjatywy wynosi 120 mln euro. inicjatywa ma przyczynić się do realizacji jednego z celów strategicznych postawionych przez Komisję Europejską do 2025 r., jakim jest wyposażenie w gigabitowe łącza internetowe miejsc, gdzie są świadczone usługi publiczne, takich jak placówki administracji publicznej, biblioteki i szpitale.

Łączna kwota przeznaczona na nowe narzędzie, to 120 mln EUR, pochodzące ze środków obecnie przeznaczonych na instrument „Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF). Środki te mają być przeznaczone na zakup sprzętu i instalację urządzeń, natomiast inne koszty (jak np. koszty abonamentu czy ewentualne dodatkowe inwestycje w sieć) mają być pokrywane ze środków instytucji otrzymujących wsparcie. Sieci tworzone w ramach WiFi4EU nie mogą konkurować z podobnymi, istniejącymi już prywatnymi lub publicznymi sieciami WiFi.

Według KE  do 2020 r. korzyści z realizacji tego nowego projektu powinno odnieść od 6 do 8 tys. lokalnych społeczności. Zgodnie z dyrektywą o handlu elektronicznym lokalne władze oferujące te usługi obywatelom nie ponosiłyby odpowiedzialności za treść przesyłanych danych.

Koncepcja zakłada, że hotspoty będą się „opierały się na bardzo szybkich łączach szerokopasmowych umożliwiających użytkownikom korzystanie z internetu wysokiej jakości".

Komisja Europejska liczy, że oprócz pobudzania popytu na szybkie łącza szerokopasmowe oraz wspierania powszechnego wykorzystania na poziomie społeczności interwencja będzie miała rozległy pozytywny efekt domina, począwszy od polepszenia dostępu do usług e-administracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu demokratycznym, w tym grup społecznych, które w przeciwnym razie miałyby trudności z dostępem do łączności (takich jak uchodźcy i osoby o niskich dochodach), po stworzenie dodatkowej infrastruktury na wypadek komunikacji w sytuacjach wyjątkowych lub kryzysowych i obwieszczeń służby cywilnej.

Dlatego, aby zapewnić, by mniej zasobne finansowe społeczności lokalne mogły również osiągać korzyści z uczestniczenia w jednolitym rynku cyfrowym KE uważa, że należy udostępnić wsparcie w ramach tego środka w wysokości do 100 proc. kwalifikowalnych kosztów, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania. Potencjalni beneficjenci mogą zaangażować członków społeczności lokalnej w realizację działań finansowanych w ramach inicjatyw Wifi4U. To bowiem obywatele będą decydować o tym, gdzie te hotspot mają się znaleźć. KE wierzy, że w ten sposób uda się określić ośrodki życia społecznego, w których instalacja bezpłatnych punktów dostępu bezprzewodowego mogłaby przynieść społeczności największą wartość dodaną.

KE chce aby, te środki zostały uruchomione szybko, dlatego w Polsce konsultacje, które prowadzi resort cyfryzacji potrwają do października

Realizacja projektu rozpocznie się w 2017 r. i potrwał do 2020 r. 

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogencia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

WiFi4EU, konsultacje, projekt rozprządzania, Komisja Europejska, hotspoty

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie