Przejdź do treści

Gorący wrzesień dla ŁRST

Data: 2015-04-14 10:42:00
Gorący wrzesień dla ŁRST

Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST), budowana ze wsparciem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego, ma stanowić bazę dla wprowadzania nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej w Łódzkiem. Efekty prowadzonych równolegle programów unijnych – ŁRST i Regionalnego Systemem Informacji Medycznej (RSIM) pacjenci mają zacząć odczuwalne od września tego roku. Wtedy bowiem ma się zakończyć realizacja tych dwóch ważnych projektów.

– ŁRST i RSIM to projekty o dużej synergii. Niebawem pozytywnie odczują to lekarze, pielęgniarki i pacjenci łódzkich szpitali – przekonywał podczas łódzkiego Konwentu Informatyków – Łukasz Wcisłek z Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego woj. łódzkiego.

ŁRST to jeden z najbardziej specyficznych projektów budowy sieci regionalnych podjętych w latach 2007-2013 r. Był realizowany etapami.Zaczął się od pilotażu, który objął pięć gmin: Zgierz, Wartkowice, Dalików, Łęczyca oraz Parzęczew. Pilotaż różnił się od docelowej sieci tym, że internet jest tam dostarczany drogą radiową, a nie poprzez łącza światłowodowe. Ta część infrastruktury jest uruchomiona. – Operatorem części radiowej ŁRST jest firma Infratel, a z sieci korzysta czterech lokalnych ISP świadczących usługi klientom końcowym – mówi Łukasz Wcisłek.

Informuje on, że województwo obecnie pracuje nad rozbudową sieci pilotażowej i chce ją powiązać poprzez światłowód z siecią szkieletową wybudowaną w ramach ŁRST1. – Część radiowa powstała cztery lata temu, wymaga więc pewnej modernizacji i dokupienia do niej kilku elementów – tłumaczy Łukasz Wcisłek.

W Łódzkiem w ubiegłym roku zakończyła się też budowa sieci szkieletowej pierwszej części ŁRST. W ramach ŁRST1 powstało 482 km sieci szerokopasmowej, a ściślej województwo pozyskało ją w trybie dostawy od konsorcjum Orange Polska i Integrated Solutions (miały dostarczyć województwu dwie pary włókien światłowodowych). Węzły szkieletowe znajdują się w ośmiu szpitalach należących do województwa łódzkiego, tj. w: Łodzi, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim. Bełchatowie. Sieradzu, Warcie, Zgierzu i Skierniewicach.

– Sieć jest już gotowa, ale tę część projektu planujemy zakończyć we wrześniu, bo przewiduje on także budowę sieci Wi-Fi w szpitalach i obecnie trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy tych sieci – mówi Łukasz Wcisłek. Sieci Wi-Fi mają służyć pacjentom i lekarzom. – Staramy się przekonać UKE, aby w sieci w szpitalach nie było ograniczeń, takich jak przepływność od 512 kb/s czy przerywanie sesji po 45 minutach. Te sieci będą obszarowo dostępne tylko na terenie szpitali – mówi Łukasz Wcisłek. Ta część sieci, której operatorem został także Infratel miała służyć tylko szpitalom i jednostkom publicznym (co nie wymagało notyfikacji unijnej) i nie miało być udostępniane operatorom ostatniej mili.

Jest jednak szansa, że infrastruktura będzie dostępna szerzej. Zmieniły się regulacje w Komisji Europejskiej i pojawiała się możliwości udostępnienia tej sieci operatorom budującym sieci dostępowe i województwo będzie się starać to przeforsować. Województwo będzie się o to ubiegać, a Infratel konsultuje cenni usług hurtowych.

Konsorcjum Integrated Solutions oraz Orange Polska realizuje obecnie w Łódzkiem drugi etap projektu sieci regionalnej, czyli ŁRST2. Sieć ta obejmie południową część i obrzeża województwa, czyli powiaty: opoczyński, pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski. Projekt zakłada utworzenie 550 km szkieletowej sieci światłowodowej wraz z 5 węzłami szkieletowymi w szpitalach w: Wieruszowie, Wieluniu, Pajęcznie, Radomsku i Opocznie. W tym przypadku projekt przewiduje też warstwę dystrybucyjną i udostępnienie infrastruktury operatorom ostatniej mili. Termin zakończenia projektu to 30 września tego roku. Obecnie trwa też postępowanie na wyłonienie operatora infrastruktury ŁRST2. Kandydatów jest dwóch – Infratel i Fondlar.

– Równolegle w województwie realizujmy duży projektu medyczny pod nazwą Regionalny System Informacji Medycznej (RSIM), który jest podzielony na dwa komponenty – RSIM Infrastruktra i RSIM Usługi – mówi Łukasz Wcisłek. Koszt pierwszego z nich to ok. 27 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO to ok. 16,5 mln zł, a koszt drugiego to ok. 19 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO sięga 13 mln zł. W ramach RSIM Infrastruktura województwo zaopatrzyło łódzkie szpitale m.in. w 12 serwerów, blisko 2,6 tys. zestawów komputerów z drukami, wybudowało sieci LAN w placówkach medycznych. Przeprowadziło też specjalistyczne szkolenia, w których wzięło udział 150 osób. Natomiast w ramach RISM Usługi powstał regionalny portal medyczny, uruchomiono usługę VoIP w szpitalach oraz regionalną platformę danych.

– RSIM jest w fazie końcowej, prowadzimy obecnie ostanie postępowanie na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w szpitalach – mówi Łukasz Wcisłek. W sumie zaś efektem synergii ŁRST i RSIM ma być m.in. to, że dzięki szybkim łączom sieci regionalnej pojawi się możliwość konsultacji online, oglądanie operacji na żywo, czy błyskawicznego przesyłu plików z obrazami RTG, USG, obrazów rezonansu magnetycznego i tomografii, których wielkość to niejednokrotnie ponad 200 MB, co sprawia, że trudne jest przesłanie ich zwykłym mailem.

Takie pierwsze próbne testy z zakresu telemedycyny w Łódzkiem przeprowadzono kilka miesięcy temu, gdzie w obecności zgromadzonych w sali konferencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi oraz – za pośrednictwem połączenia wideo – zgromadzonych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Wyszyńskiego w Sieradzu – przesłano plik RTG pacjentki z GOZ w Parzęczewie. Badanie to zostało skonsultowane przez lekarza radiologa w sali konferencyjnej w łódzkim szpitalu.

Takie wirtualne konsultacje medyczne dzięki ŁRST mają szansę stać się standardem w województwie.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

ŁRST, RSIM, sieci regionalne, telemedycyna, wirtualne konsultacje, łódzkie, szpitale, Infratel

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie