Przejdź do treści

Drugi konkurs 1.1 POPC ma pomóc w rewolucji internetowo-cyfrowej w szkołach

Data: 2016-06-20 14:10:00
Drugi konkurs 1.1 POPC ma pomóc w rewolucji internetowo-cyfrowej w szkołach

Ministerstwa cyfryzacji i edukacji chcą w ciągu najbliższych dwóch wyposażyć wszystkie szkoły w Polsce w dostęp do szerokopasmowego internetu o przepływności co najmniej 100 Mb/s. Wykorzystany zostanie do tego drugi  konkurs w ramach  działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie budowy sieci.

Podłączenie do szerokopasmowego Internetu, wyposażenie w technologie komunikacyjno-informacyjne szkoły oraz włączenie nauki kodowania do programu edukacji szkolnej – to główne tematy, które były omawiane w ubiegłym tygodniu  podczas  konferencji Anny Zalewskiej, minister Edukacji Narodowej oraz Anny Streżyńskiej, minister cyfryzacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach pod Warszawą.

Doprowadzić szybkie łącze do 25 tys. szkół

Z zebranych przez resorty danych wynika, że dziś ponad 1,6 tys. szkół dysponuje łączem o przepływności powyżej 100 Mb/s (300 szkół – łączem gigabitowym). Około 25 tys. szkół dysponuje łączami o niższej przepływności i te właśnie placówki będą objęte 2. konkursem POPC.  Aż w 16,5 tys. szkół dostęp do internetu jest jedynie w gabinecie dyrektora lub w pracowni komputerowej, a 396 szkół nie ma dziś żadnego łącza.

Anna Streżyńska  podkreśliła, że aby wszyscy uczniowie mogli korzystać z technologii w szkole, później na studiach, a w przyszłości w pracy, konieczne jest, aby wszystkie szkoły miały dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej klasie. Tymczasem większość szkół ma bardzo wolny Internet dostępny jedynie w pracowniach komputerowych lub w gabinecie dyrektora, albo nie mają go wcale.  Dodała, że resort przeprowadził pilotaż w 20 szkołach na Podlasiu i Mazowszu, który pokazał ,że łącze 30 Mb/s dla szkoły, której jest co najmniej kilkudziesięciu uczniów to za mało. Dlatego w 2. Konkursie POPC szkoły mają być przyłączone do sieci łączem od 100 Mb/s do 1 Gb/s.

Przy czym resort cyfryzacji zakłada pewną pomoc finansową dla samorządów na utrzymanie łączy. Wstępny pomysł jest taki, by przez pierwsze trzy lata koszt utrzymania sieci w szkołach pokrywał budżet państwa.  - To ma być zachęta, bo przecież takie rachunki, zazwyczaj oscyalują w granicach 300 zł miesięcznie od szkoły. Nie są to więc ogromne wydatkiem, ale jednak będzie to pewna pomoc mówiła Anna Streżyńska. Łącznie może to kosztować budżet około 300 mln zŁ

Dodała, że dostęp do szerokopasmowego Internetu otwiera także możliwości do nauki programowania. Minister podkreśliła, że wszystkie dzieci w Polsce będą miały szansę nauczyć się kodowania. W programie pilotażowym uruchamianym obecnie przez Ministerstwo weźmie udział 16 700 szkół. Projekt będzie realizowany z funduszy unijnych w ramach programu Polska Cyfrowa.

Aktwyna tablica

– Oprócz szerokopasmowego internetu polski rząd przedstawi propozycję rządowego programu, który wstępnie nazywamy „Aktywna Tablica” – powiedziała  Anna Zalewska. – Chcemy dać przykład, aby zachęcić też inne podmioty do wspierania szkoły w zakresie nowoczesnej edukacji – dodała.

Na spotkaniu Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN poinformował, że niewielu pedagogów korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcji. Jedynie 41 proc. nauczycieli szkół gimnazjalnych wykorzystuje komputery do nauczania co najmniej raz w tygodniu. Dodatkowo zgodnie z wynikami badań na jeden komputer przypada średnio 11 uczniów, z czego duża część komputerów to komputery stacjonarne z lat 2006-2008.

Blisko połowa szkół nie ma tablic interaktywnych (dysponują średnio mniej niż dwoma tablicami na szkołę). Polscy uczniowie korzystają z komputera w większości poza szkołą, dlatego, że dziś połowa szkół posiada dostęp do internetu pozwalający jedynie na komunikację mailową, czyli np. na samą sprawozdawczość. Komputer wykorzystywany jest natomiast na zajęciach komputerowych, podczas których uczniowie zamiast programowania uczą się edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, co powinno odbywać się odpowiednio na języku polskim i matematyce.

Jak podkreślano podczas spotkania polscy nauczyciele są natomiast w czołówce jeśli chodzi o wykorzystywanie komputerów w życiu prywatnym i wyrażają entuzjastyczne opinie wobec stosowania TIK w nauczaniu. Niemniej ich kompetencje w zakresie TIK szczególnie tych uczących w szkołach podstawowych są jednymi z najniższych z pośród przebadanych krajów przez OECD. Aby temu zaradzić MEN podjęło realizację pilotażu programowania w szkołach, a MC zarezerwowało około 270 mln  zł ze środków unijnych na budowę infrastruktury internetowej w szkołach oraz 120 mln złotych na szkolenia nauczycieli.

- Należy stopniowo odchodzić od nauki o komputerze na rzecz nabywania umiejętności cyfrowych przy pomocy ICT. Stwórzmy dzieciom środowisko w którym technologia będzie wsparciem procesów edukacyjnych i ogólnie dostępna oraz powszechna. Tak powszechna że prawie niezauważalna. Uczenie się z ICT w tle procesu edukacyjnego wspiera nabywanie kompetencji społecznych, a nauka programowania to również pewnego rodzaju profilaktyka, gdyż to uczniowie sterują maszyną, a nie maszyna uczniem, jak np. podczas grania w gry komputerowe, które mogą uzależniać  – podkreślił Tomasz Łukawski, dyrektor SP nr 3 w Ząbkach.

Więcej e-podręczników

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji planuje także rozwój e-podręczników, w ramach tego stworzenie – 14 nowych e-podręczników, 13 505 e-materiałów, czyli ponad 30 tys. pojedynczych zasobów w postaci abstraktów, audiobooków, filmów, lekcji multimedialnych. Przewidziane są materiały do przedmiotów m.in. muzyki, plastyki, historii sztuki, wiedzy o kulturze, łaciny, historii kultury, a także lekcji przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki w zakresie rozszerzonym. Działania te obejmą również powstanie dla szkolnictwa zawodowego – 150 nowych e-podręczników, 800 e-zasobów zawierających filmy, nagrania, zdjęcia, grafiki, schematy, dokumenty oraz ćwiczenia.

Anna Zalewska poinformowała także, że poprosiła kuratorów o wyznaczenie koordynatorów ds. innowacji w edukacji w każdym z województw. Ich zadaniem jest m.in. stworzenie mapy innowacji, zbieranie danych ze szkół np. o posiadanym przez szkoły wyposażeniu w sprzęt. W ramach pilotażu od września 2016 r. sprawdzane będzie w praktyce szkolnej wprowadzenie programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Do końca sierpnia szkoły są zapraszane się do udziału w pilotażu przez zgłaszanie innowacji pedagogicznej do kuratoriów. Do tej pory uczestnictwo w projekcie potwierdziło ponad 1100 szkół.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

szkoły, POPC, tablice interaktywne, ministerstwo cyfryzacji, MEN, cyfrowa szkoła

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie