Przejdź do treści

Cisco: Trzykrotny wzrost ruchu w sieciach do 2020 roku

Data: 2016-06-28 17:22:00
Cisco: Trzykrotny wzrost ruchu w sieciach do 2020 roku

 Ruch IP sieciach internetowych w Polsce i na świecie wzrośnie trzykrotnie w ciągu najbliższych 5 lat – prognozuje Cisco w najnowszym Cisco Visual Networking Index (VNI) 2015-2020. Przy czym ruch w sieci w godzinach szczytu rośnie szybciej niż średnia ruchu w Internecie. Ruch w godzinach szczytu wzrośnie w latach 2015 niemal pięciokrotnie.

Według przedstawionej prognozy globalnie szybkość stałych łączy szerokopasmowych wzrośnie dwukrotnie, z 24,7 Mb/s do 47,7 Mb/s. Cisco podkreśla, że istotnie zmienia się zmienia się sposób, w jaki użytkownicy indywidulani i biznesowi łączą się z Internetem. Do 2020 roku 71 proc. całego ruchu IP pochodzić będzie z urządzeń innych niż komputery, tj. smartfonów, tabletów czy telewizorów (w porównaniu z 47 proc. w roku 2015). Autorzy raportu spodziewają się , że do roku 2020 smartfony będę generować 30 proc. całkowitego ruchu w sieciach IP, podczas gdy udział ruchu z komputerów w całkowitym ruchu IP spadnie do 29 proc.

Wi-Fi coraz ważniejsze

Użytkownicy internetu coraz intensywniej będą też wykorzystywać Wi-Fi. Całkowita globalna liczba hotspotów Wi-Fi (publicznych i domowych) wzrośnie w latach 2015-2020 siedmiokrotnie, z 64 mln do 432 mln.

Będzie to miało m.in takie konsekwencje, że łącza Wi-Fi oraz komórkowe odpowiadać będą za 78 proc. ruchu w sieciach IP w roku 2020 (Wi-Fi 59 proc., komórkowe 19 proc.). Ruch w sieciach stacjonarnych stanowił będzie 22 proc. całkowitego ruchu IP. W roku 2015 ruch w sieciach stacjonarnych stanowił 38 proc. całego ruchu IP, w przypadku Wi-Fi było to 55 proc., zaś połączeń komórkowych 7 proc.

Dodatkowo za pięć 48,2 proc. wszystkich urządzeń w sieciach mobilnych i przewodowych będzie mogła korzystać z protokołu IPv6 - w 2015 r. było to z 23,3 proc.

Opracowanie zwraca uwagę, że choć wideo nadal będzie dominującą składową ruchu w Internecie i ruch ten wzrośnie czterokrotnie w latach 2015-2020 , to pojawią się też nowe trendy. Zyskiwać na znaczeniu będzie np. ruch związany z monitoringiem wizyjnym , który się niemal się podwoił w ciągu ostatniego roku, a do roku 2020 wzrośnie 20-krotnie. Można się też spodziewać rozwoju będzie technologii virtual reality (VR) . Widoczne to już jest obecnie, bo ruch związany z rzeczywistością wirtualną (VR) wzrósł w ostatnim roku czterokrotnie, a do roku 2020 wzrośnie ponad 60 razy.

Na popularności nie będzie tracić internetowa rozrywka i ruch związany z grami w Internecie będzie najszybciej rozwijającą się usługą w domowym Internecie konsumenckim (wzrost z 1,1 mld użytkowników w roku 2015 do 1,4 mld w r 2020 r.) Natomiast usługi oparte o lokalizację będą najszybciej rosnącą konsumencką usługą mobilną (wzrost z 807 mln użytkowników w roku 2015 do 2,3 mld w roku 2020). Jeśli chodzi natomiast o biznes to tu najszybciej rosnącą usługą w Interencie będą wideokonferencje (wzrost z 95 mln użytkowników w roku 2015 do 248 mln w roku 2020) – przewiduje Cisco.

Prognozy dla Polski

Cisco przedstawia oddzielnie także w raporcie prognozę dla Polski. Według niej w naszym kraju można się spodziewać trzykrotnego wzrost ruchu IP, średnio o 25 proc. rocznie. W dużej mierze będzie to efekt tego, że klienci telekomów przesyłają przez sieć coraz więcej plików wideo. Jak prognozuje Cisco ruch związany z wideo (biznesowym i konsumenckim łącznie) będzie stanowił w 2020 r. w Polsce 70 proc. całkowitego ruchu w Internecie (wzrost z 49 proc. w roku 2015). 75 proc. tego ruchu będzie stanowić wideo w jakości HD, 9 proc. w jakości ultra HD. Przyrasta też systematycznie liczba urządzeń, które są przyłączane do sieci. W roku 2020 będzie w Polsce 212,7 mln urządzeń podłączonych do sieci (wzrost z 125,5 mln w roku 2015). Oznacza to, że w roku 2020 na jednego mieszkańca będzie średnio przypadać 5,5 urządzenia. 42 proc. ze wszystkich podłączanych urządzeń będą wówczas stanowić moduły M2M (Internet rzeczy). To oczywiście napędza popyt na coraz szybsze łącza - średnia szybkość stałych łączy internetowych wzrośnie w latach 2015-2020 w naszym kraju ponad dwukrotnie, z 20,4 Mb/s do 42,3 Mb/s, a Średnia szybkość łączy mobilnych 5-krotnie i do roku 2020 osiągnie 12 Mb/s.

Podobnie tak jaki i w skali w globalnej, widać coraz częstsze wykorzystywanie urządzeń mobilnych do łączenia się z siecią - w roku 2020 komputery osobiste będą generować 34 proc. ruchu IP (w roku 2015 było to 65 proc.), ustępując miejsca smartfonom (39 proc.) 17 proc. generować będą tablety, 8 proc. telewizory a 2 proc. moduły M2M.

- Wraz z rozwojem cyfryzacji i podłączaniem do sieci coraz większej liczby ludzi i przedmiotów, dane stają się najbardziej strategicznym zasobem firm, miast i państw. Umięjętność bezpiecznego wykorzystania danych do świadczenia nowych usług będzie determinować sukces. Wnioski z tegorocznego badania Cisco VNI wskazują na kilka wyraźnych trendów, jak wzrost znaczenia Internetu Rzeczy i połączeń M2M. Kluczowa pozostaje także mobilność – tempo wzrostu ruchu danych w sieciach mobilnych będzie w naszym kraju dwukrotnie większe niż w stacjonarcych sieciach IP. Rozwijać będą się także zaawansowane usługi wideo i aplikacje M2M, napędzając zapotrzebowanie na większą przepustowość, szybkość i skalowalność sieci. Dlatego dla Cisco i naszych klientów – dostawców usług sieciowych – kluczowe są innowacje, które pozwolą dostarczyć skalowalne i bezpieczne usługi najwyższej jakości za pośrednictwem wszystkich typów infrastruktury sieciowej - mówi Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Obawy o cyberbezpieczeństwo

Cisco podkreśla też, że wraz z rosnącym znaczeniem mobilnych i przewodowych sieci szerokopasmowych, obawy związane z bezpieczeństwem stają się coraz istotniejsze dla dostawców usług, rządów, przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych. W tegorocznej edycji badania Cisco po raz pierwszy współpracowało z Arbor Networks, aby wspólnie oszacować obecny i przyszły poziom zagrożenia atakami DDoS (Distributed Denial of Service). Ataki te mogą sparaliżować sieci poprzez „zalewanie” serwerów i urządzeń sieciowych ruchem z wielu różnych adresów IP. Nowe badania sugerują, że tego typu ataki mogą w momencie występowania odpowiadać nawet za 10 proc. całkowitego ruchu w sieci IP danego państwa. W ciągu najbliższych pięciu lat, liczba ataków DDoS wzrośnie z 6,6 mln do 17 mln, wskazując na potrzebę bardziej kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, które ograniczą ryzyko narażenia sieci na tego typu ataki.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Cisco Visual Networking Index, raport, Cisco, prognoza, ruch w sieci, transfer danych, internet

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie