Przejdź do treści

Warsztaty dot. inwestycji w infrastrukturę szerkopasmową

Data: 2018-03-28 15:57:00
Warsztaty dot. inwestycji w infrastrukturę szerkopasmową

Szybki rozwój szerokopasmowej infrastruktury w woj. podkarpackim jest niezbędny dla gospodarczego rozwoju regionu. Dlatego władze województwa oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizowali warsztaty dla samorządowców i przedsiębiorców, podczas których przekazana zostanie niezbędna wiedza na temat stanu infrastruktury i możliwości inwestowania w jej rozwój.

W Polsce ok. 36 proc. gospodarstw domowych znajduje się w obszarze białych plam NGA. Na tym tle woj. podkarpackie nie wypada źle – tu odsetek wynosi 34 proc. Ale to wciąż zbyt wiele. Może to zmienić szereg działań, które usprawnią inwestowanie w infrastrukturę. Dzięki realizacji wszystkich umów POPC oraz umów komercyjnych zasięg „białych plam” powinien zmniejszyć się w skali kraju do 15 proc., a na Podkarpaciu do 9-11 proc. W ramach POPC przeznaczono na ten cel 4 mld zł – w I konkursie podpisano umowy na kwotę ok. 200 mln zł, wartość dofinansowania zatwierdzonych projektów z II konkursu to 2 mld zł, trwa też kolejny, III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach POPC.Jednym z warunków skorzystania z dofinansowania jest zapewnienie przez beneficjanta otwartego dostępu hurtowego do wybudowanej sieci. Zwiększa to konkurencję z korzyścią dla konsumenta. Zasady takiego dostępu opracowuje Prezes UKE wspólnie z operatorami, a następnie monitoruje i zatwierdza oferty hurtowe. Efektem hurtowego dostępu będzie m.in. zbliżenie się do założeń Gigabit Society 2025, w tym zapewnienia internetu o szybkości 100M b/s we wszystkich gospodarstwach domowych w miastach i na wsi z możliwością osiągania 1Gb/s, a także rozwój sieci 5G.Wszyscy operatorzy, a zwłaszcza beneficjanci POPC mogą w celu rozbudowy sieci dostępowych skorzystać z infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. To 2000 km sieci światłowodowych, dzięki którym na 42 proc. powierzchni województwa stworzono możliwość dostępu do internetu szerokopasmowego, a  95,5 proc. populacji województwa ma możliwość uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu dzięki wybudowanej w ramach projektu sieci w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów.  UKE zdaje sobie też sprawę, że sama infrastruktura to nie wszystko. Ważne jest też budowanie społeczeństwa informatycznego. Dlatego prowadzi akcję „Koduj z UKE” i „Klikam z głową”. Tylko w ubiegłym roku w ramach akcji edukacyjnej, UKE nauczyło zasad programowania 700 dzieci. Na 2018 r. planowane jest przeszkolenie minimum 2 000 dzieci, z czego od stycznia 2017r. do końca lutego 2018 r. przeszkolono już 1 200. Dodatkowo w ramach drugiej akcji edukacyjnej „Klikam z głową”, UKE nauczyło jak bezpiecznie  poruszać się w sieci, jak reagować na cyberprzemoc i chronić dane 40 000 uczniów, a w 2018 r. planowane jest przeszkolenie 50 tys. dzieci w całym kraju. Natomiast od 2017 r. do lutego 2018 r. UKE przeprowadziło prawie 100 lekcji na terenie województwa podkarpackiego dla 2 600 uczniów.
Organizatorami wydarzenia byli m.in. poseł na Sejm Józefa Hrynkiewicz, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy. Do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli gmin i starostw z województwa podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego i podległych mu jednostek a także przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia związane z siecią szerokopasmową.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

przeczytaj_tresc_ponownie