Przejdź do treści

Niższe stawki za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest GDDKiA

Data: 2014-01-08 15:09:00
kuzma / Photogenica

W życie weszło rozporządzenie w sprawie wysokości kalkulacji opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, obniżające stawki  dla infrastruktury telekomunikacyjnej.

Roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w poprzek drogi ustalona w na poziomie 20 zł. W przypadku gdy urządzenia lokalizowane są wzdłuż drogi stawki wahają się od 2 do 12 zł w zależności od tego czy są w jezdni czy poza jezdnią oraz czy zostaly zlokalizowane w terenie zabudowanym czy poza nim.

Natomiast za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustalono roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 20 zł.

Rozporządzenie zmienia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r., poprzez wykreślenie § 6 o brzmieniu „Przepisy § 5 stosuje się w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej, przewidzianej w tym przepisie, z rynkiem wewnętrznym.”.

W chwili obecnej będzie więc możliwe zastosowanie dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, umieszczonych w pasie drogowym dróg krajowych, odrębnych stawek opłat, niższych od stawek za zajęcie pasa przez inne urządzenia. Do dnia 4 stycznia 2014 r., zastosowanie tych stawek było możliwe tylko po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. W chwili obecnej zastosowanie stawek jest niezależne od decyzji Komisji Europejskiej.

Zmiana Rozporządzenia pozwoli na praktyczne zastosowanie obniżonych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia liczby inwestycji.

Źródło: Dziennik Ustaw

Zdjęcie: kuzma / Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

rozporządzenie, pas drogowy, opłaty, GDDKiA, prawo

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie