Udane testy 5G podczas posiedzenia plenarnego BEREC w Polsce

Udane testy 5G podczas posiedzenia plenarnego BEREC w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej razem z Nokia przeprowadziły udane testy 5G podczas trwającego w Trójmieście 35. posiedzenia plenarnego BEREC (Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej). To pierwszy przypadek w Europie, kiedy regulator rynku inicjuje testy 5G.


Podczas przeprowadzonych 14 czerwca w Sopocie testów na częstotliwości 28 GHz udało się osiągnąć w szerokości kanału radiowego 100 MHz transfer 375 Mb/s przy opóźnieniach 4-10 ms . Do pilotażu sieci piątej generacji wykorzystano robot Scorpio – mobilny łazik marsjański, zaprojektowany przez studentów Politechniki Wrocławskiej.

To nie jedyna nowoczesna technologia zaprezentowana podczas 35 posiedzenia BEREC. Do udziału w organizowanym przez UKE w dnia 14-15 czerwca spotkaniu Europejskich Regulatorów, Urząd zaprosił młodych inżynierów z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci i naukowcy przedstawili swoje projekty:

• Bezzałogowy System Powietrznego transportu krwi,

• LEM Falcon - elektryczny motocykl,

• Erly – miejski system wypożyczania powerbanków,

• Hera – inteligentny system monitorowania noworodków,

• netBaltic - projekt wielosystemowejsieci szerokopasmowej na morzu,

• Solutions 4 Tomorrow - moduł autonomicznego lądowania dronów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.