Konsultacje procedur współpracy międzyoperatorskiej w POPC

Konsultacje procedur współpracy międzyoperatorskiej w POPC

W związku z ciągłą rozbudową sieci POPC oraz obowiązkiem świadczenia usług hurtowych przez Operatorów Sieci Dostępowej, którzy są beneficjentami działania 1.1 POPC, Prezes UKE przygotował zbiór zaleceń.


Dokument dotyczy zasad i procedur związanych z dostępnością infrastruktury, publikacją oferty hurtowej, zawieraniem/rozwiązywaniem umów, aktywacją/dezaktywacją usług, ich modyfikacją, migracją abonencką, rozliczeniami, pracami planowymi, nadzorem, awariami, reklamacjami w zakresie usług BSA, LLU, VULA, kolokacji i dzierżawy ciemnego włókna.

Więcej informacji na stronie UKE.