Przejdź do treści

KE uruchomiła Koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia

Data: 2016-12-09 03:24:00
KE uruchomiła Koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia

Komisja Europejska, wspólnie z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami, partnerami społecznym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi, uruchomiła dziś inicjatywę „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia”. Inicjatywa ta pomoże sprostać dużemu zapotrzebowaniu na umiejętności cyfrowe w Europie, które są niezbędne obecnie na rynku pracy i w społeczeństwie.

„Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” to jedna z dziesięciu kluczowych inicjatyw zaproponowanych przez Komisję w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, przedstawionego w czerwcu tego roku. Szereg partnerów, w tym ponad 30 organizacji i grup, do których należą między innymi: European Digital SME Alliance, ESRI, SAP, ECDL i Google, deklaruje działania w celu dalszego ograniczania niedoboru umiejętności cyfrowych w ramach inicjatywy „Koalicja na rzecz cyfrowych umiejętności i zatrudnienia”. Komisja wzywa kolejne zainteresowane strony do dołączenia do koalicji i wspierania jej. Członkowie koalicji zobowiązują się do eliminowania problemu niedoboru umiejętności na wszystkich poziomach, od specjalistycznych umiejętności na wysokim poziomie w zakresie ICT do umiejętności niezbędnych wszystkim Europejczykom do życia, pracy i uczestnictwa w gospodarce cyfrowej i w cyfrowym społeczeństwie. Ma to kluczowe znaczenie zarówno dla europejskiego przemysłu, aby pozostał konkurencyjny w perspektywie szybkich postępów osiąganych przez jego konkurentów, a także dla społeczeństwa europejskiego, aby w erze cyfrowej było nadal integracyjne.

-  Umożliwienie większej liczbie osób rozwoju umiejętności cyfrowych to jak przekazanie im biletu do gospodarki cyfrowej. Aby zbudować w Europie jednolity rynek cyfrowy, musimy zająć się problemem niedoboru umiejętności. Uruchomienie inicjatywy „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” to ważny krok w naszych wspólnych staraniach służących poprawie umiejętności cyfrowych wszystkich Europejczyków - mówi Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego

Brak umiejętności cyfrowych już hamuje innowacje i wzrost w Europie. Dzieje się to nie tylko w przypadku przedsiębiorstw z branży ICT, ale także w przypadku organizacji we wszystkich sektorach: prywatnych i publicznych. Musimy wyeliminować tę przeszkodę, aby móc zagwarantować Europejczykom oferty pracy, na jakie zasługują, a przedsiębiorstwom dostęp do dużej puli cyfrowych talentów - dodaje Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

Umiejętności cyfrowe to m.in.  wyszukiwanie informacji online i przesyłanie wiadomości online do tworzenia treści cyfrowych (np. kodowania aplikacji). W Europie brakuje osób o umiejętnościach cyfrowych, które mogłyby obsadzić wolne miejsca pracy we wszystkich sektorach – do 2020 r. przepadnie w ten sposób do 750 tys. stanowisk związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Bezrobocie osób młodych w wieku 15–24 lat w UE wynosi jednak prawie 20 proc. Więcej niż jedna trzecia siły roboczej i około 45 proc. Europejczyków ma jedynie podstawowe umiejętności cyfrowe.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Komisja Europejska, Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, wykluczenie cyfrowe, e-umiejętności, umiejętności cyfrowe

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie