Przejdź do treści

Jak Polacy korzystają z Internetu?

Data: 2014-12-29 05:02:00
Edyta Pawlowska / Photogenica

Z dostępu do Internetu korzysta 58 proc. Polaków w wieku  powyżej 15 lat, częściej w domu (92 proc.) niż w pracy (40 proc.). Częstotliwość użytkowania jest bardzo wysoka – większość internautów korzysta z niego codziennie lub kilka razy w tygodniu – wynika z badań dotyczących korzystania z usług telekomunikacyjnych zleconych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Nie jest zaskoczeniem,  że zainteresowanie usługami internetowymi silne powiązane jest z wiekiem użytkowników.  Wśród osób do 44 roku życia dostęp do Internetu jest bardzo popularną usługą (korzysta z niego od 80 proc.. do 88 proc. osób w zależności od grupy wiekowej). W starszych grupach wiekowych penetracja znacząco spada, do poziomu 12 proc. w przypadku najstarszych.

Mobilny czy stacjonarny?

Nadal to Internet stacjonarny jest zdecydowanie bardziej popularną formą dostępu do sieci niż jego mobilna wersja. Jak wynika z raportu 72 proc. użytkowników korzystało z takiej usługi w 2014 r. W ostatnim roku zwiększył się jednak odsetek osób korzystających z Internetu mobilnego. Był on wyższy o 5 pp. niż w roku ubiegłym i wyniósł 27 proc.

Jednak skłonność do substytucji Internetu stacjonarnego mobilnym nie jest wcale bardzo wysoka. 40 proc. badanych byłaby zainteresowana taką zmianą, gdyby osiągnęła z tego powodu korzyści. Czynnikiem determinującym taką decyzję jest atrakcyjna oferta cenowa (20 proc. wskazań), lepsza jakość / zasięg Internetu mobilnego (20 proc.) oraz podwyżka kosztów dostępu stacjonarnego (11 proc.) .  Patrząc natomiast na kwestie substytucji z drugiej strony - ponad połowa badanych (54 proc.) nie zrezygnowałaby z dostępu mobilnego na rzecz stacjonarnego. Jednak jedna czwarta  badanych byłaby zainteresowana taką zmianą, gdyby z ostała im przedstawiona atrakcyjna oferta dostępu stacjonarnego. 15 proc. osób mogłaby zmienić usługę, gdyby koszty dostępu mobilnego wzrosły o średnio 33 proc., a 13 proc. użytkowników zmieniłaby dostęp gdyby łącze stacjonarne oferowała lepszą jakości,

Dostęp mobilny jest wybierany przede wszystkim ze względu na atrakcyjną ofertę (41 proc.). Chęć korzystania z Internetu poza domem np. w podróży skłoniła 36 proc. badanych do zakupu usługi. Kluczowe elementy wyboru oferty to cena (47 proc. wskazań), prędkość (39 proc.) oraz stabilność połączenia (35 proc.).

Z drugiej strony jednak aż 41 proc. badanych nie jest w stanie określić prędkości dostępu, z którego korzystają. Ponad  jedna czwarta  znających parametry swojej usługi deklaruje posiadanie łącza o prędkości 10-29,99 Mb/s. Szybsze niż 30 Mb/s łącze posiada 19 proc., a 13 proc.  korzysta z dostępu o prędkości do 10 Mb/s.

Nieco ponad 50 zł za łącze

Średni miesięczny koszt ponoszony zarówno za usługę dostępu stacjonarnego jaki mobilnego kształtował się na podobnym poziomie i wyniósł w 2014 r. 53 zł. W przypadku stacjonarnego podłączenia do sieci był to wynik o 2 zł niższy niż przed rokiem i aż o 4 zł mniejszy niż w roku 2011. Użytkownicy Internetu mobilnego w 2014 r. ponosili koszty o 1 zł wyższe niż w 2013 r. Opłata za tego typu usługi była jednak o 3 zł niższa niż jej cena obowiązująca w 2011 r.

Internet jest najczęściej wykorzystywany do sprawdzania poczty elektronicznej, odwiedzania portali internetowych i serwisów społecznościowych, słuchania muzyki przez Internet oraz używania komunikatorów. Przez ostatnie cztery lata częstotliwość korzystania z dostępu do sieci kształtowała się na zbliżonym poziomie. Codziennie z takiej usługi korzystało w 2014 r. 43 proc. internautów. W przypadku Internetu mobilnego znacznie wzrosła liczba osób posiadających usługi nielimitowane. W 2014 r. z Internetu bez limitów korzystało 27 proc. osób. Był to wynik aż o 12 pp. wyższy niż przed rokiem.

Osoby 50+ a Internet

W badaniu przyjrzano się też jak wygląda korzystanie z Internetu wśród osób w wieku powyżej 50 lat, grupie potencjalnie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. Okazało się, że dostęp do Internetu deklaruje prawie połowa (48 proc.) badanych osób w wieku powyżej lat. Korzystanie z Internetu jest zdecydowanie częstsze wśród osób z grupy wiekowej od 50 do 64 lat, lepiej wykształconych oraz zamieszkujących największe miasta. Przy czym połowa użytkowników Internetu w badanym przedziale wiekowym uważa się za zaawansowanych internautów. Największym zainteresowaniem osób w wieku 50+ cieszą się portale informacyjne oraz poczta elektroniczna

Użytkowanie komputera deklaruje tyle samo osób co korzystają z Internetu  (48 proc.). Prawie wszyscy przedstawiciele tej grupy używają komputera w domu, a prawie co trzecia osoba w pracy.  Powodem niekorzystania z komputera jest głównie brak umiejętności obsługi oraz brak potrzeby.

Według autorów badania podstawowe bariery w dostępie do Internetu osób w wieku powyżej 50 lat mają charakter wewnętrzny. Wskazują oni brak potrzeby oraz umiejętności wzmocniony przekonaniem, że korzystanie z Internetu jest zbyt skomplikowane. Przy czym aż 1  proc. badanych nie korzysta z Internetu chociaż ma do niego dostęp w domu. Prawie dwie trzecie tej grupy mogłaby mieć dostęp do sieci (gdyby nie bariery wewnętrzne), bo wie gdzie go uzyskać. Dodatkowo bardzo wysoki odsetek (84 proc.) respondentów, którzy nie korzystają  z dostępu do sieci również w przyszłości nie zamierza z niej korzystać. Zachętą w do przełamania barier mogłaby być pomoc w nauce obsługi komputera  i korzystania z dostępu do sieci.

Publiczny dostęp do sieci  

W badaniu sprawdzono również czy publiczny bezpłatny dostęp do Internetu stanowi konkurencję dla ofert komercyjnych, co czasami podnoszą operatorzy. Okazuje się, że nie. Wśród osób posiadających aktualnie dostęp do sieci w domu aż 38 proc. osób nie widzi potrzeby korzystania z publicznego Internetu. Jedynie 8 proc. skłonnych byłoby zrezygnować z dotychczasowej usługi na rzecz dostępu publicznego, a 24 proc. korzystałaby z niego jako dodatku do posiadanego łącza. Wśród osób nie mających dostępu do Internetu, zainteresowanie korzystaniem z bezpłatnego dostępu deklaruje 17 proc. badanych.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Edyta Pawłowska / Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

internet, UKE, internauci w Polsce, badanie

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie