Przejdź do treści

Edukacja w zakresie kompetencji cyfrowych jest niezbędna

Data: 2014-05-16 14:39:00
Edukacja w zakresie kompetencji cyfrowych jest niezbędna

17 maja obchodzony jest Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, poświęcony m.in. roli nowych technologii w rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Z tej okazji UPC Polska  opierając się na Diagnozie Społecznej 2013 zwraca uwagę, że choć coraz więcej mieszkańców Polski korzysta z internetu i nowych technologii, to wciąż potrzebna jest edukacja na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Z Diagnozy Społecznej 2013 wynika, zę w pierwszej połowie zeszłego roku z internetu korzystało 63 proc. Polaków w wieku 16 i więcej lat. Jedak posiadanie dostępu do internetu nie przekłada się na jego używanie, a przyczyną jest przede wszystkim brak takiej potrzeby oraz niezbędnych kompetencji. Największy wpływ na poziom kompetencji cyfrowych ma status społeczno-zawodowy oraz wiek, najmniejszy – miejsce zamieszkania.

Według UPC kompetencje cyfrowe Polaków nie stoją na wysokim poziomie. Umiejętności korzystania z komputerów są niższe niż w 2011 r. Wśród osób, które zaczęły z nich korzystać po 2011 r. umiejętność przeniesienia pliku z jednego katalogu do drugiego posiada nieco ponad 1/3 osób, a więc blisko dwa razy mniej niż wśród doświadczonych użytkowników. Skopiować i wkleić fragment tekstu potrafi zaledwie 27 proc. spośród tych użytkowników, a korzystać z funkcji w arkuszu kalkulacyjnym potrafi zaledwie 11 proc..

Najwięcej użytkowników posiada kompetencje związane z podstawowym korzystaniem z internetu. Proste umiejętności związane z obsługą edytora tekstu ma niecałe 60 proc. spośród wszystkich użytkowników; bardziej zaawansowane natomiast, takie jak programowanie, deklaruje zaledwie 8,1 proc. użytkowników (w 2011 było to 8,8 proc.). Jednak aż 42,9 proc. deklaruje umiejętność modyfikowania stron www. Co ciekawe, stosunkowo wysoki odsetek osób bezrobotnych deklaruje posiadanie kompetencji biurowych (48 proc.), a także tworzenia i modyfikowania stron www (44 proc.).

Jak podaje Komisja Europejska, już w 2015 roku aż 90 proc. zawodów będzie wymagało podstawowych kompetencji cyfrowych. Dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą wykonywać zawody, które jeszcze nie powstały, a ogromna ich liczba będzie związana z rynkiem ICT. Dlatego rozwój kompetencji cyfrowych będzie miał coraz większy wpływ nie tylko na jakość naszego życia, ale również na rozwój gospodarki i jej konkurencyjność. W obliczu zmian demograficznych, wpływających na podnoszenie wieku emerytalnego, niezwykle ważne staje się również wspieranie inicjatyw budujących i rozwijających kompetencje wśród Polaków 50+, którzy są najbardziej narażeni na wykluczenie cyfrowe.

UPC podkreśla, że bardzo ważne jest, aby do grup wykluczonych cyfrowo kierować dedykowane kampanie i programy pokazujące korzyści z posiadania coraz bardziej zaawansowanych cyfrowych kompetencji. Efektem będzie zwiększenie wiedzy na temat potencjału nowych technologii i motywacja do rozwoju umiejętności w tym zakresie.

Poziom kompetencji cyfrowych oraz związany z nim dostęp do sieci różnią się w zależności od regionu. Dobrym przykładem województwa, w którym mieszkańcy wykorzystują w pełni dostęp do sieci jest dolnośląskie – przy 66,5 proc. gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu korzysta z niego aż 66 proc. jego mieszkańców. Rzadziej korzystają z sieci osoby mieszkające w województwach wschodnich – średnio to tylko 59 proc. w porównaniu z 64,4 proc. dla województw zachodnich. Jeszcze bardziej zróżnicowane są wyniki poszczególnych województw. W województwach pomorskim, wielkopolskim i małopolskim z internetu korzysta ponad 70 proc. mieszkańców, najgorsza sytuacja jest w woj. świętokrzyskim (57 proc.), lubelskim (61 proc.) i warmińsko-mazurskim (63 proc.).  

Zniwelowanie różnic w dostępie do interentu, a także poziomie cyfrowych kompetencji, zależy w dużym stopniu od edukacji, ale także od nowych inwestycji w infrastrukturę. W zeszłym roku samorządy rozpoczęły, dzięki wsparciu środków unijnych, budowę sieci szkieletowych, czyli internetowych autostrad. Ale by szybciej zmniejszać cyfrowe wykluczenie potrzebne są także dalsze inwestycje komercyjne. Według UPC do tego niezbędne jest wsparcie państwa poprzez odpowiednie regulacje oraz zarysowanie nowych ram efektywnej współpracy między administracją publiczną a graczami rynkowymi już inwestującymi w infrastrukturę.

Źródło: UPC

Grafika: Volodymyr Grinko Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

kompetencje cyfrowe, edukacja, Diagnoza społeczna

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie