Przejdź do treści

Raport: Sieci mobilne coraz bardziej obciążone ruchem

Data: 2013-02-27 13:11:00
Raport: Sieci mobilne coraz bardziej obciążone ruchem

Na świecie przybywa mobilnych urządzeń elektronicznych i ich użytkowników, na popularności zyskuje transfer wideo i tzw. internet przedmiotów (M2M), upowszechnia się technologia LTE. W rezultacie ruch w sieciach mobilnych znacząco wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat, a technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 proc. wszystkich połączeń mobilnych – prognozuje firma Cisco.

Według prognoz Cisco przedstawionych w raporcie Visual Networking Index (VNI) na lata 2012-2017, globalny ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 13-krotnie w ciągu następnych pięciu lat, osiągając przed rokiem 2017 wartość 11,2 eksabajtów miesięcznie, czyli 134 eksabajty w ujęciu rocznym. Prognozowany ruch w sieciach mobilnych na poziomie 134 eksabajtów stanowi aż 134-krotnie większą wartość niż cały ruch IP (w sieciach stacjonarnych i mobilnych) wygenerowany w 2000 roku.

Oczekiwany wzrost ruchu mobilnego wynika po części z utrzymującego się szybkiego wzrostu liczby mobilnych połączeń internetowych wykonywanych przez indywidualne urządzenia przenośne, lecz również przez aplikacje typu M2M (ang. machine-to-machine), których liczba przekroczy liczbę ludności całego świata (szacuje się, że w roku 2017 liczba ludności będzie wynosić 7,6 miliardów.

Prognozowane wartości globalnego wzrostu ruchu w sieciach mobilnych w okresie od 2012 do 2017 odpowiadają złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 66 procent. Wzrost natężenia ruchu w mobilnym Internecie, który nastąpi jedynie na przestrzeni roku, pomiędzy 2016 a 2017r., wyniesie 3,7 eksabajta na miesiąc. Dla lepszego zrozumienia warto zauważyć, że sama wartość wzrostu przekroczy wówczas 4-krotnie szacowaną całkowitą wielkość transmisji w całym mobilnym Internecie w roku 2012 (884 petabajtów na miesiąc).

W objętym prognozą okresie, tj. w latach 2012-2017, firma Cisco przewiduje, że wielkość globalnego ruchu generowanego przez urządzenia mobilne trzykrotnie przekroczy wielkość transmisji danych w sieciach stacjonarnych. Na tak znaczący wzrost  wpływ bedzie mieć wzrost liczby użytkowników urządzeń mobilnych. Do roku 2017 ich liczba według Cisco osiągnie 5,2 miliarda (wzrost w stosunku do 4,3 mld dla roku 2012). Wzrosnie też liczby używanych urządzeń mobilnych. Do roku 2017 przekroczy ona poziom 10 miliardów, w tym ponad 1,7 miliarda będą stanowić urządzenia typu M2M (ang. machine-to-machine) (wzrost w stosunku do  łącznej sumy 7 miliardów urządzeń mobilnych w tym typu M2M odnotowanych dla roku 2012).

Użytkownicy będą osiagąć też większe prędkości transmisji z urządzeń mobilnych. Średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie 7-krotnie z wartości 0,5 Mbps w roku 2012 do 3,9 Mbps w roku 2017 proc. Inny widoczny trend od szybko wzrost ilośic transmitowanych danych wideo. Do roku 2017 dane wideo w sieciach mobilnych będą stanowiły 66  proc. globalnego ruchu transmisji danych (wzrost w stosunku do 51  proc. dla roku 2012).

Analiza Cisco przewiduje również, że do roku 2016 aż 71 proc. wszystkich smartfonów oraz tabletów (1,6 miliarda) będzie posiadać możliwość połączenia się z siecią mobilną przy użyciu  IPv6. W szerszej perspektywie, do roku 2016, 39 proc.  wszystkich urządzeń mobilnych na świecie (ponad 4 miliardy) będzie mogło obsługiwać protokół IPv6.

Wpływ urządzeń mobilnych na  ruch w sieci

W roku 2017 smartfony, laptopy oraz tablety będą generować 93  porc. globalnego ruchu danych z urządzeń mobilnych. Ruch wygenerowany przez telefony komórkowe niebędące smartfonami w 2017 stanowic juz bedzie tylko 2  prrc. globalnego ruchu danych. Natomiasta ruch inicjowany w ramach rozwiązań M2M (takich jak systemy GPS w samochodach, systemy śledzenia mienia, aplikacje medyczne itp.) w roku 2017 będzie stanowić 5  proc. globalnego ruchu mobilnego. 

Także w sektorze mobilnym widoczna będzie ekspansja protokołu IPv6. W roku 2012 14 proc. wszystkich mobilnych urządzeń (1 miliard) obsługiwało protokół IPv6, a w roku 2017 odestek ten wzrosnie do 41 proc. (4,2 miliarda).

Odciążyć sieci mobilne

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w ramach Internetu mobilnego,  dostawcy usług kładą coraz większy nacisk na możliwości odciążenia sieci (ang. offload) i przeniesienia ruchu do sieci stacjonarnych m.in. poprzez sieci Wi-Fi. W 2012 roku, 33 proc. całkowitego ruchu w sieciach mobilnych zostało przeniesione do innych sieci (429 petabajtów/miesiąc). Szacuje się, że w roku 2017 wartość ta wyniesie 46 proc. (9,6 eksabajtów/miesiąc).

– Już dziś większość ruchu danych z urządzeń mobilnych generowana jest przez konsumentów, a natężenie ruchu rośnie wraz ze zwiększającą się liczbą urządzeń, obiektów, czujników itp. podłączonych do Internetu.  Dlatego dostawcy usług mobilnych coraz częściej spoglądają w stronę technologii WiFi następnej generacji z myślą o odciążaniu sieci mobilnych z ruchu danych w celu optymalizacji kosztów, ale również w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług dla swoich odbiorców - mówi Kamil Ciukszo, dyrektor działu service providers w Cisco Systems Poland

Regionalne tenedencje

Zgodnie z  prognozą  Cisco dotyczącą mobilnej transmisji danych, region Bliskiego Wschodu i Afryki odnotuje najwyższy regionalny wzrost ruchu w sieciach mobilnych. Następnie uplasują się regiony Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem generowania ruchu w sieciach mobilnych, przewiduje się, że to w regionie Azji i Pacyfiku nastąpi największe nasilenie generowanego ruchu.

W Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w latach 2012-2017 ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 11-krotnie. Wzrost ten jest prawie dwukrotnie szybszy niż w przypadku ruchu w stacjonarnych sieciach IP. W 2012 roku ruch w sieciach mobilnych stanowił ekwiwalent odpowiadający 215-krotności wielkości ruchu w sieciach mobilnych w tym regionie pięć lat wcześniej (tj. w roku 2007). Natomiast według prognozy Cisco  w 2017 roku transmisja danych w technologii 4G będzie stanowić 37 proc., całkowitego ruchu w sieciach mobilnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – w porównaniu do 2 pro.c z końca roku 2012 r. Przy czym oczekuje się, że przed rokiem 2017 r., aż 59 proc. całkowitego ruchu w sieciach mobilnych będzie przypadać na smartfony, podczas gdy 12 proc. udziału będą stanowić tablety. W Europie Środkowo-Wschodniej mocno wzrosńie też strumieniowa transmisja wideo.  Na przestrzeni lat 2012-2017 w przypadku urządzeń mobilnych wzrośnie one 15-krotnie, a złożona roczna stopa wzrostu wyniesie 72 proc. To sprtawie, że w 2017 roku materiały wideo będą stanowić 64 proc. mobilnej transmisji danych – w porównaniu z 49  proc. z końca 2012 roku.

4G sprzyja wzrostowi ruchu w sieciach mobilnych

Wielu globalnych operatorów sieci komórkowych zdecydowało o wdrażaniu technologii 4G, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów oraz użytkowników biznesowych na usługi bezprzewodowe. Na wielu rozwijających się rynkach operatorzy tworzą nowe sieci mobilne oferujące rozwiązania 4G. W przypadku rynków rozwiniętych, operatorzy uzupełniają lub wymieniają sieci starszej generacji (2G/3G) na technologię 4G. To weług Cisco będzie miało znaczny wpływ na transmisjędanych

Jak odnotowuje Cisco w 2012 roku sieci 2G obsługiwały 76 proc. liczby urządzeń mobilnych na świecie, w tym końcówek obsługujących aplikacje typu M2M, zaś sieci 3G obsługiwały 23  proc., a sieci 4G tylko  1 proc. W roku 2012 połączenia 4G stanowiły 14 proc. (124 eksabajtów/miesiąc) całkowitego ruchu danych z urządzeń mobilnych, choć w roku 2012 połączenia 4G generowały ruch danych z urządzeń mobilnych na poziomie średnio 2 gigabajtów miesięcznie, co stanowi 18-krotność średniego ruchu dla połączeń innych niż 4G (0,110 gigabajta/miesiąc).

Do roku 2017 sieci 2G będą obsługiwać 33 proc. mobilnych urządzeń w tym M2M na świecie, sieci 3G  57 pro.c, a sieci 4G - 10  proc. Jednak do roku 2017 połączenia 4G będą stanowić już 45 proc. (5 eksabajtów/miesiąc) całkowitego ruchu danych z urządzeń mobilnych. Oznacza to, że euch danych 4G wzrośnie 40-krotnie w okresie od 2012 do 2017. Złożony roczny wskaźnik wzrostu (CAGR)  wyniesie  109 proc.

Źródło: Cisco

Zdjęcie: Buchachon Petthanya / Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

transfer danych, Cisco, przesył danych, raport, sieci

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie