Wybór technologii GPON dla sieci dostępowej jest racjonalny

Wybór technologii GPON dla sieci dostępowej jest racjonalny

Inwestycja w światłowodową technologię GPON jest efektywna w rachunku wieloletnim. Niska awaryjność sieci przy ograniczonej liczbie elementów aktywnych powoduje znacznie niższe koszty utrzymania. Kilkuletni okres zwrotu z inwestycji jest akceptowalny przez operatorów - mówi Maciej Wiśniewski, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie Sprint, ktora realizuje wiele projektów sieci szerokopasmowych zarówno dla operatorów, jak i samorządów, m.in. w technologii GPON opartej na rozwiązaniach Alcatel-Lucent.


8a3e10d2609c5e4e592d5c3869aa8e41.jpg

Dlaczego budując dostępowe sieci światłowodowe warto brać pod uwagę technologię GPON?

Jest kilka czynników, które powodują, że GPON staje się obecnie najpopularniejszym standardem budowy sieci dostępowych. Szczególnie dotyczy o inwestycji w tzw. „ostatnią milę” na obszarach „białych plam”. Do popularności tej technologii przyczynił się przede wszystkim znaczny spadek cen budowy infrastruktury światłowodowej oraz niski koszt eksploatacji sieci. Dotacje unijne, w oparciu o które budowana jest obecnie większość sieci FTTH nie przewidują wsparcia na utrzymanie, jedynie budowę sieci. Dlatego wielu ISP - dotychczasowych „wyznawców” aktywnego Ethernetu, decyduje się na wybór relatywnie droższej, lecz znacznie tańszej w eksploatacji technologii GPON.

Jak wygląda efektywność ekonomiczna inwestowania w GPON w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami?

Jak wspomniałem wcześniej, inwestycja w GPON jest efektywna w rachunku wieloletnim. Niska awaryjność sieci przy ograniczonej liczbie elementów aktywnych powoduje znacznie niższe koszty utrzymania. Kilkuletni okres zwrotu z inwestycji jest akceptowalny przez operatorów. Alternatywna dla GPON technologia aktywnego Ethernetu wymaga dużej liczby aktywnych przełączników, które wymagają ustawicznego nadzoru oraz oczywiście zasilania. Naturalnie taka sieć jest znacznie bardziej awaryjna.

A jak wygląda to w przypadku migracji, gdy operator posiadający w innej technologii chce zmodernizować sieć na GPON? Czy i kiedy to się opłaca?

Przed takim wyborem stoją duzi operatorzy. Na bazie sieci miedzianej budowanej kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu na potrzeby usług telefonicznych intensywnie instalowali przez ostatnie 10 lat sieci dostępowe w technologii xDSL. Miedź, jako medium transmisyjne ma swoje naturalne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o zasięg jak i prędkość transmisji. To „wyciskanie” miedzi do niedawna było dla operatorów bardzo atrakcyjne. Uruchamianie nowych usług na bazie dawno zamortyzowanej sieci fizycznej pozwalało uzyskiwać bardzo korzystne wskaźniki przychodu z usługi na abonenta (tzw. ARPU). Całe szczęście rynek usług telekomunikacyjnych staje się coraz bardziej konkurencyjny. Tradycyjni, tzw. „zasiedziali” operatorzy telekomunikacyjni muszą konkurować z oferującymi dużo szybsze łącza do Internetu operatorami telewizji kablowej oraz wspomnianymi wcześniej lokalnymi ISP, nie wspominając o operatorach komórkowych oferujących dostęp do Internetu w technologiach HSDPA lub LTE.
Można zauważyć, że operatorzy kablowi bazujący dotychczas w 100% na sieciach HFC, które w standardzie DOCSIS 3.0 umożliwiają transmisje danych do 200 Mb/s, w przypadku nowych inwestycji często decydują się na technologię GPON, która umożliwia przesyłania na odrębnej długości fali sygnału telewizyjnego. Dla tzw. „zasiedziałych” operatorów telekomunikacyjnych podobne prędkości są osiągalne jedynie przy miedzianej pętli abonenckiej o długości 300 m (w przypadku standardu VDSL2), w związku z tym nieunikniona jest dla nich migracja w kierunku sieci FTTH i technologii GPON, która umożliwia transmisję zbiorczą w kierunku do/od abonenta z prędkością odpowiednio 2,5/1,25 Gb/s na dystansie co najmniej 60km, co przy splicie 1:32 i założonej nadsubskrypcji daje porównywalne prędkości na użytkownika.
Reasumując, w większości przypadków istniejące sieci będą sukcesywnie migrować w kierunku technologii GPON lub nowszych wersji pasywnych sieci optycznych. Platformy dostępowe czołowych dostawców będą to umożliwiać. Można przyjąć, że ten proces będzie trwał przez kolejne 10 lat.

Czy są to rozwiązania dla każdego i czy są jakieś ograniczenia w stosowaniu tej technologii?

Głównym ograniczeniem w zastosowaniu tej technologii jest rachunek ekonomiczny. Sieci GPON z reguły projektuje się na obszarach o zwartej zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej.
Dotacje unijne spowodowały, że opłacalne jest również inwestowanie w sieci GPON na terenach wiejskich o luźniejszej zabudowie. Wiele takich sieci już powstaje i powstanie w ciągu najbliższych lat. Ciągle są jednak miejsca i na pewno takie pozostaną, w których jedyną technologią dostępową jest łącze radiowe lub satelitarne. Ale to naturalne i powinniśmy się z tym pogodzić.

Na co powinien zwracać uwagę operator budując sieci w tej technologii?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sposób projektowania sieci GPON. Topologia sieci musi uwzględniać rozmieszczenie spliterów i brać pod uwagę uwarunkowania demograficzne i urbanizacyjne danego obszaru. Mając na uwadze fakt, że przebudowa źle zaprojektowanej sieci światłowodowej jest bardzo trudna i kosztowna, projektowaną sieć powinna cechować odpowiednia nadmiarowość lub możliwość rozbudowy. Dlatego coraz częściej sieci FTTH projektowane są w technolologii mikrokanalizacji, która pozwala na elastyczny wzrost pojemności włókien w miarę rosnących potrzeb. Poza tym kluczowy jest wybór rozwiązania technologicznego gwarantującego rozwój technologiczny przynajmniej w horyzoncie 10 lat. Wybrana platforma sprzętowa powinna zapewniać elastyczność rozbudowy i możliwość implementacji najnowszych standardów pasywnych sieci optycznych, które pojawią się w następnych latach. Kryterium cenowe nie powinno determinować wyboru. Warto stawiać na rozwiązania liderów rynkowych gwarantujące stabilny rozwój.

Jak dziś wygląda zainteresowanie GPON-em w Polsce i jaki jest rynek na tego typu rozwiązania?

Rynek GPON w Polsce dynamicznie rośnie. Na chwilę obecną to głównie operatorzy alternatywni sięgający pełnymi garściami po dotacje na budowę „ostatniej mili” przede wszystkim i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4. Operatorzy lokalni obsługują w Polsce ok. 1.5-2 mln abonentów. Dotacje unijne spowodowały, że coraz więcej inwestycji MŚP realizowanych jest w standardzie FTTH. Łącznie przyznane w latach 2011-2013 dofinansowania uruchomiły inwestycje własne lokalnych ISP sięgające kilkuset mln złotych, a w ich efekcie w zasięgu budowanych przez MŚP sieci NGN znajdzie się kilkaset tysięcy abonentów.
Wchodzimy w kolejny okres programowania 2014-2020. Środki unijne przewidziane na budowę szerokopasmowych (w tym głównie sieci dostępowych) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekroczą 1 mld EUR. Będą one tym razem dostępne nie tylko dla MŚP, ale również dla dużych operatorów. Mając na uwadze fakt, że technologia GPON jest obecnie najbardziej efektywną technologią budowy sieci NGN zgodnej z założeniami Agendy Cyfrowej 2020 należy się spodziewać jeszcze większej fali inwestycji w sieci FTTH GPON.

W jakim kierunku idzie rozwój technologii GPON?

Rozwój technologii GPON idzie w kierunku zwiększenia prędkości transmisji w ślad za przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na pasmo przez użytkowników sieci internetowych. Gwałtownie rosnąca dostępność różnorakich treści multimedialnych wzmaga popyt na pasmo. Wymagania użytkowników na jakość usług sieci gwałtownie rosną, przede wszystkim użytkownicy oczekują lepszej jakości obrazu, mniejszych opóźnień w sieci, co przekłada się między innymi na wymagania na coraz większe pasmo transmisyjne. Stąd opracowano technologię 10G GPON, która oferuje prędkość transmisji zbiorczej na poziomie 10Gb/s . Technologia ta, co warto zauważyć, może współdziałać w sieci z aktualnie instalowanymi systemami GPON.

Rozmawiał Marek Jaślan

Zdjęcie: wu kailiang / Photogenica