UKE o możliwościach internetu LTE

UKE o możliwościach internetu LTE

Internet mobilny – czego jako konsumenci możemy oczekiwać decydując się na „Internet LTE” - to materiał, który opublikował UKE w związku z planowanymi badaniami jakości usług mobilnych.


UKE w opracowaniu podkreśla, że dla szybszych sieci potrzeba więcej częstotliwości, jednak można łączyć zarówno własne zasoby (także z różnych zakresów), jak i te należące do różnych operatorów. To drugie rozwiązanie daje szansę na budowę szybkiego Internetu wszystkim przedsiębiorcom niezależnie od stanu posiadania, ogranicza monopol podmiotu, który skupiłby w swoim ręku większość częstotliwości, dzieli kosztyi nwestycji, a w efekcie sprawia, że konsument płaci mniej za usług.

UKE wyjaśńai też, co się stanie gdy operatorzy otrzymają nowe częstotliwości 800 MHz, najlepsze do budowy sieci ogólnokrajowych, także na obszarach gdzie dziś nie ma Internetu.

Częstotliwości 800 MHz mają większy zasięg, więc jedna stacja może obsłużyć obszar o promieniu ok. 5 km. Mimo tak dużego obszaru, prędkość powinna być zadowalająca, bo jednak na takim, pozamiejskimobszarze, mniej osób niż w mieście w tym samym czasie, w tym samym miejscu korzysta z Internetu mobilnego.

Źródło: UKE

Zdjęcie: Photogencia