Przejdź do treści

Dane zjada wideo, czas pożera komunikator

Data: 2013-06-03 09:16:00
Cienpies Design / Photogenica

W końcu tej dekady statystyczny użytkownik mobilnego internetu będzie przesyłał 1 GB danych dziennie – przewiduje Nokia Simens Network. Prognozy szwedzkiego Ericssona sięgają tylko 2018 roku, ale i w nich zapowiadany jest gwałtowny wzrost transferu danych w sieciach komórkowych.

– Przewidujemy, że w 2018 roku urządzenia takie jak komputery, tablety i routery z mobilnym dostępem do internetu będą konsumowały miesięcznie średnio ok. 11 GB danych, a smartfony ok. 2,5 GB – twierdzą autorzy właśnie opublikowanego raportu „Ericsson Mobility Report”. Przypominają, że w 2012 roku statystyczny smartfon zużywał co miesiąc ok. 450 MB danych przesyłanych z użyciem mobilnego internetu, a laptop, czy tablet – ok. 2,5 GB.

Według Ericssona, w latach 2012-2018 globalna transmisja danych w sieciach komórkowych wzrośnie 12 krotnie, zaś w internetowych sieciach stacjonarnych zwiększy się ponad czterokrotnie. Mimo dynamicznego wzrostu popytu na transmisję danych w sieciach mobilnych, ich udział w globalnym przesyle danych wyniesie w 2018 roku jedynie ok. 9 proc. W ubiegłym roku udział użytkowników mobilnych w globalnym transferze danych wynosił ok. 4 proc.

Badacze z Nokia Siemens Network zwracają uwagę, że popyt na transmisję danych związany z ich wysyłaniem rośnie siedem razy szybciej niż na odbieranie danych. Wynika to m.in. z tego, że co raz chętniej dzielimy się z innymi naszymi zdjęciami, czy filmami – a więc plikami o dużej objętości – wykorzystując do tego np. media społecznościowe.

Lawina smartfonów

Ericsson szacuje, że w końcu I kwartału 2013 roku na całym świecie do internetu z wykorzystaniem mobilnego dostępu podłączone było 300 mln urządzeń takich jak komputery, tablety i routery oraz ok. 1,2 mld smartfonów.

Według prognoz zawartych w „Ericsson Mobility Report”, do końca 2018 roku liczba urządzeń podłączonych do mobilnego internetu wzrośnie do 850 mln, zaś liczba smartfonów zwiększy się do 4,5 mld. W Europie i Ameryce Północnej niemal każdy telefon komórkowy będzie wówczas smartfonem. W Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji smartfony mają stanowić od 40-50 proc. wszystkich komórek.

Z mobilnego dostępu do internetu korzysta też część użytkowników zwykłych telefonów. W końcu marca tego roku było ich ok. 500 mln, a – według prognoz Ericssona – do grudnia 2018 roku liczba ta zwiększy pięciokrotnie do ok. 2,5 mld. Oznacza to, że za niespełna sześć lat blisko 80 proc. aktywnych wówczas kart SIM zainstalowanych w telefonach komórkowych i smartfonach będzie służyła do mobilnej transmisji danych. Dziś ten wskaźnik jest na poziomie ok. 27 proc.

Autorzy raportu Ericssona spodziewają się, że pod koniec analizowanego okresu, liczba komputerów, tabletów i routerów korzystających z mobilnego internetu będzie większa niż liczba użytkowników stacjonarnego dostępu do internetu. Dziś – według szacunków firmy badawczej Point Topics – na świecie jest ponad 650 mln szerokopasmowych stacjonarnych łączy internetowych.

LTE to pieśń przyszłości

Ericsson oczekuje, że w 2018 roku ok. 2 mld telefonów komórkowych będzie działało w sieciach umożliwiających transmisję danych w technologii LTE, a kolejne 4 mld korzystać będzie z transmisji danych w technologiach WCDMA/HSPA. W zasięgu sieci LTE będzie mieszkać 60 proc. mieszkańców Ziemi (dziś – 10 proc.), a w zasięgu WCDMA/HSPA – ponad 85 proc. (dziś – 55 proc.).

Dwoma głównymi rynkami, na których użytkownicy komórek będą korzystali z LTE, będą Ameryka Północna (ok. 70 proc.) i Europa Zachodnia (35 proc.). LTE będzie też bardzo popularne w dwóch najbardziej rozwiniętych krajach Azji, czyli w Korei i Japonii, ale w całym tym regionie z tej technologii skorzysta jedynie nieco ponad 20 proc. użytkowników komórek.

Ericsson spodziewa się, że za pięć i pół roku w Europie Środkowej i Wschodniej jedynie niespełna 15 proc. komórek będzie działać w sieciach LTE. W naszym regionie, podobnie jak w Europie Zachodniej i Ameryce Południowej, większość telefonów komórkowych podczas transmisji danych będzie korzystała wówczas z sieci WCDMA/HSPA. W Europie Środkowej i Wschodniej w tej technologii będzie działało siedem na dziesięć telefonów komórkowych (dziś ok. 25 proc.).

Dominacja wideo

Badacze z Ericssona są zdania, że głównym źródłem wzrostu konsumpcji danych przez użytkowników mobilnego internetu będzie wideo. W ubiegłym roku o generowałoono 31 proc. przesłanych danych. W 2018 roku jego udział ma wzrosnąć do 46 proc. Uwzględniając oczekiwany wzrost przesyłu danych oraz zwiększającą się liczbę użytkowników autorzy raportu szacują, że między 2012 rokiem a 2018 rokiem transfer danych związanych z wideo będzie rósł średnio co roku o 60 proc.

Tam, gdzie już dziś LTE jest popularne – np. w Korei Południowej – operatorzy odnotowują znaczący wzrost ruchu wideo w porównaniu z sieciami WCDMA/HSPA. SK Telecom twierdzi, że w przypadku serwisu YouTube przesył danych wzrósł o 220 proc.

Według Ericssona, bardzo szybko – średnio o 50 proc. rocznie – będzie rosło wykorzystanie danych związane z przesyłaniem plików muzycznych oraz słuchaniem muzyki z takich serwisów jak Spotify, czy WiMP. Jak podkreślono w raporcie, przewidywania dotyczące streamingu muzyki są obarczone dużą dozą niepewności, bo trudno jest przewidzieć, jak bardzo popularne będą serwisy oferujące tę formę legalnego dostępu do plików muzycznych.

Z prowadzonych przez Ericssona analiz wynika, że choć z wideo związana jest największa konsumpcja danych, to czas jaki poświęcamy na oglądanie filmów z wykorzystaniem urządzeń podłączonych do mobilnego internetu jest wielokrotnie krótszy niż ten, który zajmuje nam korzystanie z różnego rodzaju komunikatorów oraz mediów społecznościowych. Statystyczny użytkownik na oglądanie wideo za pomocą smartfonu poświęca średnio poniżej 100 minut miesięcznie. Tymczasem korzystanie z mediów społecznościowych zajmuje mu średnio ok. 800 minut miesięcznie, a z komunikatorów blisko 2 tys. minut.

Tomasz Świderek

Grafika: Cienpies Design / Photogenica 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prognozy, LTE, przesył dancych, raport, Ericsson, Ericsson Mobility Report

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie