Przejdź do treści

Warmińsko- mazurskie i podkarpackie nie mają zaległości finansowych wobec Hawe

Data: 2015-08-14 09:30:00
Warmińsko- mazurskie i podkarpackie nie mają zaległości finansowych wobec Hawe

Wczoraj Hawe kolejny raz dokonało wykupu zapadających obligacji. Tym razem  o wartości nominalnej 5 mln zł.

Oprócz wczorajszej serii Hawe nie wywiązało się z wykupu obligacji J_04 (do wykupu pozostało ok. 1,7 mln zł), L_01 za 8,29 mln zł i K_01 za 20,8 mln zł. W sumie spółka zalega obligatariuszom z 35,8 mln zł plus odsetki. We wrześniu do listy niewykupionych obligacji może dołączyć seria C_01 wyemitowana przez Hawe Telekom – spółkę z grupy Hawe. Wartość zapadających 13 września papierów to 6,145 mln zł.

Według spółki powody opóźnienia wykupu obligacji są tożsame do tych przedstawionych przez Hawe wcześniej, czyli opoźnienia w rozliczaniu projektów budowy sieci szerokopasmowych w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim, realizowane przez należąca do Hawe Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe.

"Wobec ustępujących zakłóceń w rozliczeniu projektów budowy sieci szerokopasmowej, spółka zamierza zintensyfikować działania związane ze sprzedażą posiadanej przez Grupę Kapitałową infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu umożliwienia jak najszybszej spłaty obligatariuszy. O efektach podjętych działań Spółka będzie na bieżąco informowała w formie raportów bieżących" - informuje zarząd w komunikacie.

Tymczasem przedstawiciele samorządów, pytani przez Puls Biznesu o rozliczenia z Hawe, tłumaczeniami spółki są zdziwieni, bo ich zdaniem żadnych „opóźnień i zakłóceń” nie ma i nie było. „Województwo nie generuje żadnych opóźnień w rozliczeniach. Wszystkie odbiory i płatności realizowane są terminowoi prawidłowo, zgodnie z zawartą umową PPP. Płatności są ściśle uzależnione od skutecznie dokonanych odbiorów. Stopień zaawansowania robót jest rzeczywiście tak duży, natomiast występują problemy z dostarczaniem przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz z wykazaniem prawidłowości dostarczanych urządzeń aktywnych sieci. Województwo ma istotne uwagi co do sposobu realizacji umowy przez ORSS i każdorazowo kieruje je niezwłocznie do adresata” — głosi odpowiedź biura prasowego warmińsko- mazurskiego urzędu marszałkowskiego na pytania „PB” o rozliczenia z Hawe.

Tez Hawe o „opóźnieniach i zakłóceniach” w płaceniu za zrealizowane prace nie potwierdzają też przedstawiciele samorządu z Podkarpacia. Podkreślają, że pierwotny harmonogram projektu był kilka razy modyfikowany — ale nie z ich winy, na wniosek wykonawcy. „Płatności województwa na rzecz ORSS są realizowane za odbiory przejściowe (odbiór pojedynczej relacji) i częściowe (odbiór całej relacji sieci wraz z węzłem szkieletowym) wybudowanych relacji oraz za dostawy sprzętu aktywnego.

Źródło: Hawe, Puls Biznesu

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Hawe, ORSS, obligacje, sieci regionalne, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, płatności

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie