Przejdź do treści

VoIP będzie zyskiwał w biznesie

Data: 2016-08-31 02:32:00
VoIP będzie zyskiwał w biznesie

Z opublikowanego w grudniu ubiegłego roku przez Urząd Komunikacji Elektronicznej raportu „Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 r.” wynika, że z usług telefonii VoIP korzysta tylko 1 proc. firm (choć w większych firmach ten wskaźnik jest znacznie wyższy), a 15 proc. w ogóle o takiej usłudze nie słyszało. To jednak wbrew pozorom dobra wiadomość dla operatorów, którzy specjalizują się w tego typu usługach. Liczą, ze coraz szersze  grono przedsiębiorstw będzie się przekonywać do ich oferty, bo VoIP to nie tylko proste rozmowy telefoniczne.  

Szczególnie dostawcy usług VoIP świadczący usługi za pośrednictwem sieci innych operatorów są świadomi, że przyszłością jest dla nich rynek biznesowy, a nie indywidulany.  Ceny usług komórkowych (oferty bez limitu) są na tyle bowiem atrakcyjne, że trudno i przekonać klientów indywidulanych do VoIP niskim stawkami, jak to było jeszcze kilka lat temu. Potwierdza to opublikowany w czerwcu tego roku raport UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2015 r. Wynika z niego, że liczba użytkowników usług VoIP świadczonych we własnej sieci (np. Orange, operatorzy kablowi) wyniosła w 2015 r. 0,99 mln osób, co oznacza wzrost o 6,4 proc. w porównaniu do 2014 r. W przypadku usługi dostarczanej za pośrednictwem sieci innego operatora (takie firmy jak easycall.pl. Komtelcent)  liczba abonentów wyniosła 0,54 mln. I było to więcej o blisko 29 proc. od wyniku zanotowanego rok wcześniej.

Jednak pomimo wzrostu w zakresie liczby użytkowników, zarówno wolumen ruchu, jak i przychody, zmniejszyły się w porównaniu do 2014 r. W sumie abonenci wydzwonili w 2015 r. około 2,32 mld minut, czyli o około 8 proc, mniej niż w roku ubiegłym. Przychód ze świadczenia usług VoIP we własnej sieci i w sieci innych operatorów był niższy o blisko 9 proc. i wyniósł 84 mln zł.

Optymizm mimo spadków

–  Spadki przychodów dotyczą całego rynku telekomunikacyjnego - nie tylko segmentu VoIP - i wynikają ze spadków cen rozliczeń międzyoperatorskich. W zakresie prostych usług abonenckich telefonia komórkowa jest bez wątpienia bezkonkurencyjna, jednak są obszary, w których VoIP rozwija się doskonale - w szczególności w obsłudze hurtowej i bardziej wymagających rozwiązaniach biznesowych – komentuje raport UKE  Michał Jakubowski, prezes zarządu easyCALL.pl. Firma ta według raportu UKE jest największym operatorem VOIP pod względem liczby klientów, świadczącym usługi wykorzystując sieci innych operatorów. Jej udział w tym segmencie rynku wynosi 27 proc.

Michał Jakubowski podkreśla, że jeszcze kilka lat temu VoIP był produktem atrakcyjnym dla klientów indywidualnych głównie z uwagi na niskie ceny połączeń. Obecnie różnice pomiędzy ofertami operatorów są już na tyle niewielkie a same usługi telekomunikacyjne - niezależnie od stosowanej technologii - na tyle przystępne cenowo dla odbiorców,  że VoIP w segmencie usług konsumenckich traci na znaczeniu.

- Wszędzie jednak tam, gdzie liczą się bardziej zaawansowane funkcje, ważna jest specyficzna logika kierowania połączeń czy potrzebne są nietypowe usługi telekomunikacyjne, VoIP rozwija się doskonale. Możliwości telefonii IP dobrze już znają duże firmy, coraz częściej przekonują się do niej także podmioty z sektora MSP. Warto zauważyć, ze cena coraz rzadziej decyduje o wyborze VoIP, znacznie częściej to usługi dodatkowe są powodem wyboru telefonii IP. Pod każdym względem ma ona przewagę nad tradycyjną telefonią stacjonarną a jednocześnie jest istotnym uzupełnieniem telefonii komórkowej, która nie daje możliwości stworzenia własnej infolinii, ustawienia powiadomień głosowych czy dowolnej konfiguracji logiki połączeń przychodzących. VoIP to wszystko oferuje i to z poziomu internetowej przeglądarki – mówi Michał Jakubowski.

VoIP w dzierżawie

Potwierdza to raport UKE z grudnia ubiegłego roku, z którego wynika, że firmy korzystające z usługi VoIP dobrze oceniają jakość połączeń w tej technologii. Jak pokazują badania dziś z usług VoIP korzystają głównie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Z raportu Telko Trendy 2015, przygotowanego przez TNS Polska na zlecenie 3S, wynika, że tradycyjna centrala telefoniczna jest ciągle bardzo popularnym rozwiązaniem – ogółem 59 proc. badanych przedsiębiorstw ją stosuje. Jednak z roku na rok zainteresowanie technologią IP w telefonii rośnie, bo  10 proc. firm zadeklarowało, że chce przejeść na VOIP, a kolejne 9 proc. planuje taką zmianę w najbliższym czasie. Co ciekawe, największe zainteresowanie przejściem na to rozwiązanie deklarują firmy z Rzeszowa, gdzie obecnie technologia ta stosowana jest najrzadziej. Jak wynika z badanie technologię VoIP wykorzystywał 38 proc. badanych i były to głównie duże podmiotów – aż 49 proc. badanych firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników.

- Kluczem są tu potrzeby. A te w przypadku większych organizacji łatwiej realizować używając VoIP-a. Technicznie rzecz ujmując, jeden kabel ethernetowy umożliwia nam podpięcie telefonów, które pozwalają na komunikację i integrację z innymi systemami IT. Duże, wielooddziałowe firmy mogą mieć zatem wspólną centralę, a co za tym idzie – wszystkie zalety tego rozwiązania, np. skróconą numerację, wbudowaną książkę telefoniczną – komentuje wyniki badania Grzegorz Paszka, członek zarządu ds. operacyjnych 3S S.A.

Podkreśla on, że możliwości technologiczne VoIP to także szeroki wybór wśród wielu usług dodanych. Według badania Telko Trendy 2015 największym zainteresowaniem cieszy się telekonferencja, z której korzysta 32 proc. Respondenci wskazywali także na potencjał e-faxu, kolejkowania i nagrywania rozmów oraz infolinii.  

Firmy decydujące się na wdrożenie usług VoIP często wybierają model dzierżawy w którym to dostawca usługi kupuje sprzęt i niezbędne wyposażenie, a następnie wdraża i konfiguruje rozwiązanie, a potem zajmuje się serwisem. Klient płaci za to miesięczny abonament. Główną zaletą takiej opcji jest, że firma nie jest narażona na wysoki koszt jednorazowy wdrożenia VoIP (zakup sprzętu).

Klient musi się przekonać do usługi

Operatorzy VoIP wskazuje też, że z reguły na początku klienci korzystają z prostych produktów. Kiedy przekonają się, że są stabilne, bezpieczne i oferują wysoką jakość, to decydują się na rozszerzanie współpracy i korzystają z kolejnych usług płatnych, np. właśnie z telekonferencji.

Według Michała Jakubowskiego telefonia VoIP wydaje się np. naturalnym rozwiązaniem telekonferencyjnym, umożliwiającym szybką i tanią transmisję głosu oraz wideo na znaczne odległości. Przekonuje, że dzisiaj można zestawić jednocześnie nawet kilkaset połączeń osób z wielu krajów, nie martwiąc się o koszty połączeń. Do uczestników można wysłać mail, SMS czy wiadomość głosową o planowanym terminie konferencji. Do transmisji głosu i udziału w konferencji nie jest przy tym potrzebny żaden dodatkowy sprzęt, nie potrzebna jest też instalacja dodatkowego oprogramowania. Cała obsługa systemu telekonferencyjnego odbywa się za pośrednictwem internetowej przeglądarki.

Prezes easycall.pl przekonuje, że telefonia VoIP posiada wszystkie zalety telefonii stacjonarnej – numer w dowolnej strefie numeracyjnej, stabilność i jakość połączeń - jednocześnie jest wciąż od niej tańsza. Przy tym VoIP oferuje dostęp do usług, których brakuje w ofercie operatorów telefonii komórkowej, a które są bardzo istotne dla biznesu. Ta technologia będzie więc się rozwijać, tak jak ma to miejsce za granicą gdzie większość połączeń stacjonarnych realizowanych jest w sieciach IP. Według niego VoIP będzie koegzystować z telefonią komórkową, uzupełniając ją np. tam, gdzie zasięg operatora jest niewystarczający (tak sytuacja jest np. w wielu biurowcach), jednocześnie coraz bardziej wypierać będzie tradycyjną telefonię stacjonarną.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

VoIP, easyCALL.pl , biznes, UKE, trendy, rynek

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie