Przejdź do treści

Usługi data center w Polsce ciągle na fali

Data: 2016-03-22 13:51:00
fbmadeira / Photogenica

Rynek centrów danych w Polsce rośnie w tempie dwucyfrowym i stale przybywa przestrzeni w komercyjnych obiektach. Napędzają go takie czynniki jak: rosnący popyt i podaż, spadek cen usług infrastrukturalnych, wzrost wykorzystania Internetu czy coraz większe zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ICT.

Według najnowszego raportu PMR „Rynek centrów danych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, wartość krajowego rynku data center wzrosła w ubiegłym roku o 15 proc. Firma nie podaje jego dokładnej wartości, ale zakładając, że w w 2014 roku szacowana była ona na 1,2 mld zł, to w 2015 r. mogła wzrosnąć do 1,4 mld zł.

To że rynek rośnie potwierdzją też wyniki firm, które oferują taki usługi. Na przykład ATM notuje od dłuższego czasu systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży usług centrów danych. W całym 2015 roku wyniosły 49,2 mln zł, co oznacza 14 proc. wzrost w skali roku. Skomercjalizowana (fakturowana oraz sprzedana) powierzchnia kolokacyjna netto na koniec 2015 roku ATM wynosiła ponad 3 850 m2 (wzrost o niemal 300 m2 oraz 8 proc. rok do roku). Tym samym wskaźnik wypełnienia całkowitej dostępnej na chwilę obecną powierzchni  wynosił ok. 50 proc.

PMR podkreśla, że w 2015 r. powierzchnia centrów danych zwiększyła się o ponad 10 tys. metrów, wliczając zarówno przestrzeń serwerową, jak i całą infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania obiektów. Jeśli chodzi o największe obiekty, w przypadku powierzchni netto w styczniu 2016 r. istniał w Polsce jeden komercyjny obiekt (Centrum Danych ATMAN), którego metraż pod szafy przekracza 4000m2 i jeden w przedziale 2500-4000m2 (T-Mobile). Warto podkreślić, że największe CPD w kraju to de facto kompleks kilku serwerowni budowanych sukcesywnie przez ATM w kolejnych latach i w praktyce ich powierzchnia składa się na wspomniany wynik. W przypadku doliczenia do powierzchni pod same serwery również powierzchni towarzyszących okaże się, że obiektów o powierzchni ponad 4000 m2 jest cztery, podczas gdy tych w przedziale 2500-4000m2 – 10. Oznacza to, że nic się w tym względzie w ciągu roku nie zmieniło. 

Rozdrobnienie i centralizacja

Jedną z cech charakterystycznych rynku usług data centerw Polsce  jest jego znaczne rozdrobnienie. Udziały rynkowe liderów sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. 

Drugiem wyróżnikiem jest jego centralizacja, na co zwraca też uwagę PMR. Trzydzieści największych pod względem powierzchni netto pod szafy komercyjnych CPD w Polsce mieści się w dziewięciu polskich miastach: Warszawie (61 proc.), Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy i Szczecinie. Dwie ostatnie lokalizacje są wynikiem modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów. 

Niektórzy dostawcy przekonują, że położenie geograficzne obiektu obecnie nie ma większego znaczenia. Mimo wszystko nadal dla większości klientów zlokalizowanie zasobów w serwerowni w innym mieście niż to, w którym mieści główna siedziba czy oddział w Polsce, nie jest powszechną praktyką. Głównym argumentem przemawiającym za wyborem serwerowni w innym mieście jest najczęściej aspekt bezpieczeństwa i chęć posiadania centrum zapasowego czy zasobów serwerowych w alternatywnych lokalizacjach. Z drugiej strony, inne lokalizacje powstają nierzadko dzięki możliwości uzyskania dofinansowania unijnego, które w obszarach o największej koncentracji biznesu dużo rzadziej jest możliwe.  

Biorąc pod uwagę specyfikę głównych odbiorców usług kolokacyjnych (sektor finansowy), dostawcy starają się być obecni na rynku warszawskim. Dobry przykład stanowi firma 3S, która ma mocną pozycję na południu Polski, ale nie miała nigdy ośrodka w Warszawie, a obecnie na początku marca oficjalnie poinformowała o planach adaptacji obiektu na potrzeby usług centrów danych w stolicy. - Nie mieliśmy wątpliwości, że data center w Warszawie mieć po prostu trzeba. Ważny rynek, miejsce, gdzie duże firmy mają swoje siedziby i wymagają bliskości infrastruktury serwerowej. Byliśmy o to często pytani, teraz możemy już udzielić wiążącej odpowiedzi – otwarcie DC w Warszawie to bez wątpienia najważniejsze zadanie na ten rok – mówi Zbigniew Szkaradnik, prezes 3S Data Center S.A., głównego inwestora projektu. Ośrodek ten rozpocznie świadczenie usług w drugiej połowie 2016 roku.

Według PMR Inwestycja ta jest w pierwszej kolejności konkurencją dla ATM, ale również dla innych większych warszawskich dostawców. Agresywna polityka cenowa 3S w zderzeniu z potrafiącym również rywalizować ceną liderem rynku, który ma do zagospodarowania około połowy własnych zasobów, może po raz kolejny obniżyć poziom cen transakcyjnych na rynku.

Czas konsolidacji? 

Niektórzy z rynkowych analitykow przewidują, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja. Czynnikami, które mogą przyczynić się do tego procesu są dążenie usługodawców do osiągnięcia efektu skali w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej,  pojawienie się nowych źródeł finansowania (fundusze ventrue capital zainteresowane rynkiem data center i kolokacji) czy  rozwój i nowe zastosowania technologii cloud computing i wirtualizacji.

Firma Audtyel uważa, że ten  ostatni czynnik może mieć bardzo duży wpływ na sposób funkcjonowania rynku data center w dłuższym okresie. Tradycyjne elementy składowe usługi data center (kolokacja, wynajem serwerów, zapewnienie łączności) bardzo silnie wiązały klienta z usługodawcą a nawet z lokalizacją centrum danych. Ewentualna zmiana dostawcy (czy nawet miejsca świadczenia usługi) była zawsze związana z fizycznym przemieszczaniem krytycznych zasobów, co łączy się z dużym ryzykiem operacyjnym. W przypadku sprzedaży zaawansowanych usług „w chmurze” zasoby fizyczne są oddzielone od usług, więc klient nie musi wiedzieć, gdzie odbywa się przetwarzanie jego danych. Automatyczny provisioning usług w technologii cloud stwarza nowe warunki, jeśli chodzi o migrację usług pomiędzy różnymi lokalizacjami fizycznymi jednego dostawcy, jak również potencjalnie ułatwia przeniesienie danej usługi do innego usługodawcy. 

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

centra danych, raport, PMR, 3S S.A., ATM, data center

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie