Przejdź do treści

UKE przeanalizował wskaźniki dostępności Internetu w Polsce

Data: 2016-08-09 13:24:00
UKE przeanalizował wskaźniki dostępności Internetu w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej w swej analizie odnotowuje, że przyrasta liczba lokali mieszkalnych z dostępem do infrastruktury umożliwiającej korzystanie z usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu. Ciągle jednak jeszcze na 80 proc. obszarów gminnych  dostępność  infrastruktury umożliwiającej  świadczenie  usług  o przepustowości  większej  lub  równej 100 Mb/s jest bardzo niska.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił analizę Wskaźnika dostępności usług szerokopasmowych transmisji danych w latach 2013-2014.

UKE pod uwagę bierze cztery składowe: Wskaźnik Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej (WDIS), Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi (WPUS), Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej (WKIS), Wskaźnik Zrównoważonej Dostępności Infrastruktury (WZDI).

UKE podkreśla, że w latach 2013-2014 wzrosła liczba obszarów gminnych, w których wartości wskaźników kształtują się na poziomie równym bądź większym od 0,5. Ten pozytywny trend oznacza większą liczbę obszarów, w których ponad 50 proc. lokali mieszalnych posiada dostęp do infrastruktury (usług) umożliwiającej korzystanie z usługi dostępu do internetu, w szczególności o prędkości 30 Mb/s i więcej. Wzrosła także liczba obszarów gminnych charakteryzujących się najwyższymi wartościami wskaźników z przedziału 0,9 – 1.

UKE w raporcie prezentuje wskaźnik WDIS dla przepływności co najmniej 2 Mb/s, 30 Mb/s i 100 Mb/s. W przypadku tego pierwszego w 2014 r. jego wartości zawierała się w przedziale od 0,58 do 0,94. Najniższy poziom wskaźnika odnotowano w województwie podkarpackim, a najwyższy w dolnośląskim. Wartość środkową (medianę) wskaźnika ustalono na poziomie 0,8379, natomiast średnia wartość wynosi 0,8299.

W przypadku przepływności 30 Mb/s przyjmował on wartości z zakresu od 0,37 do 0,73. Najniższa wartość wskaźnika została odnotowana w województwie podkarpackim, a najwyższa w pomorskim. Wartości mediany i średniej dla WDISW 30 wyniosły odpowiednio 0,5990 i 0,5796.

W przypadku przepustowości z przedziału od 100 Mb/s wskaźnik mieści się w przedziale wartości od 0,23 do 0,45, osiągając wartości minimalną (województwo podkarpackie) i maksymalną (województwo pomorskie) odpowiednio na poziomie 0,2377 i 0,5355, natomiast wartość środkowa (mediana) i średnia wyniosły 0,3629 oraz 0,3762.

W przypadku przedziału przepustowości większych lub równych 100 Mbps prawie 80 proc. obszarów gminnych  charakteryzuje się  wskaźnikiem WDIS z przedziału od 0 do 0,1, co oznacza brak lub bardzo  niską dostępność  infrastruktury  szerokopasmowej  umożliwiającej  świadczenie  usług  o przepustowości  większej  lub  równej 100 Mb/s.

Jeśli chodzi o Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi (WPUS) to w 2014 r. dla 2Mb/s na   poziomie  województw przyjmował ona wartości z przedziału  od 0,28 do 0,45. Wartość  minimalną (0,2377) i  maksymalną (0,4453) osiągnęły odpowiednio województwa podkarpackie i małopolskie. Dla przepływności równej lub większej 2 Mb/s wartość środkową (medianę)  wyznaczono na poziomie  0,3830, natomiast średnia osiągnęła wartość 0,3773.

Z raportu UKE wynika, że największa konkurencja wśród dostawców usług internetowych na poziomie podstawowym (od 2 Mb/s) jest w woj. pomorskim, co pokazuje Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej (WKISW). Dla przedziału maksymalnych przepustowości równych bądź większych od 2 Mb/s przyjmuje wartości z zakresu od 0,40 do 0,68, co oznacza, że na 40 proc. - 68 proc. lokali mieszkalnych z dostępem do infrastruktury zapewniającej przepustowość od 2 Mb/s, obecnych jest co najmniej dwóch operatorów. Najniższa wartość wskaźnika została odnotowana w województwie lubelskim (0,3996), natomiast najwyższa w pomorskim (0,6718). Wartość środkową (medianę) ustalono na poziomie 0,5326, a średnią 0,5349.

Wartość tego wskaźnika istotnie maleje na wyższych przepływności.  I tak w przypadku prędkości co najmniej 100Mb/s w 2014 r. wartości wskaźnika WKIS wahała się od 0,058 do 0,36. To oznacza, że średnio w 6 proc. - 36  proc. lokali mieszkalnych na ternie poszczególnych województw, co najmniej dwóch operatorów oferowało dostęp do sieci o przepływności co najmniej 100 Mb/s. Przy czy najmniejsza tak konkurencja była w woj. warmińsko-mazurskim, a największa na Mazowszu.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, analiza, raport, internet, wskaźniki, dostęp do Internetu, dostęp szerokopasmowy, WDIS, WKIS, WPUS, WZDI

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie