Przejdź do treści

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa z cennikiem usług hurtowych

Data: 2016-05-09 02:12:00
Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa z cennikiem usług hurtowych

Urzad Komunikacji Elektornicznej zatwierdził opłaty za dostęp hurtowy określone w umowie ramowej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (ŚRSS).

opinii UKE, umowa ramowa (zawarty w niej zakres usługowy i poziomy opłat) umożliwia stworzenie oferty przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o przyłączoną do ŚRSS sieć dostępową, a zaproponowany w umowie ramowej poziom opłat ogranicza ryzyko niepożądanego wpływu na istniejącą konkurencję na rynku telekomunikacyjnym

Przykładowo opłata miesięczna za 1 km ciemnego włókna to 100 zł, a za parę włókien 130 zł. Do tego trzeba doliczyć 1 tys. zł jednorazowej opłaty instalacyjnej. Operator zastrzega przy tym, że dla relacji o długości nie przekraczającej 100 mb (sto metrów bieżących) opłata wynosi tyle, ile za 100 mb. W przypadku relacji, których długość przekracza 100 mb, opłata naliczana jest z dokładnością do 1 mb.

W cenniku przewidziane są  opusty związane z dzierżawą ciemnych włókien punkt-punkt w wysokości 10-20 proc.  zależności o wielkości miejscowości. Najwyższe są dla miejscowości do 499 mieszkańców.

Operator śląskiej sieci regionalnej , ktorym jest firm Green Operator, będzie też świadczyć usługi kolokacji, dzierżawy kanalizacji, transmisji danych, usług VPN i dostępu do internetu

UKE w opinii stwierdza, że szczególną uwagę zwrócił na kwestię poziomu jakości świadczonych usług. Zgodnie z ofertą referencyjną, zalecany poziom jakości usług jest określony jako parametr miesięcznej dostępności usług na poziomie 99,7 proc., czas reakcji na awarię 60 min., a czas usunięcia awarii 12h przy maksymalnym poziomie prac planowych (które nie są uwzględniane przy wskaźniku miesięcznej dostępności usługi) wynoszącym 24h/rok. Umowa ramowa zakłada trzypoziomowy model jakości świadczonych usług i określa wysokość: rocznej dostępności usługi w zakresie od 99,2 do 99,9 proc., czasu reakcji na awarię od 60 do 180 min. oraz czasu usunięcia awarii od 8h do 12h przy maksymalnym poziomie trwania prac planowych 24h/rok.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż w zakresie parametrów jakościowych umowa ramowa spełnia wymagania konieczne do zapewnienia efektywnego otwartego dostępu do sieci ŚRSS” – stwierdza UKE. 

W ramach inwestycji związanej z budową Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej powstała infrastruktura światłowodowa o długości ok. 457 km. Specyfiką szerokopasmowego projektu w tym województwie było to, że sieć składa się z dwóch oddzielnych części: północnej o długości 252 km i południowej, która liczy 205 km. 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

operator infrastruktury, Green Operator, cennik hurtowy, sieci regionalne, Śląsk, śląskie, ŚRSS

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie