Przejdź do treści

SferaNet jako operator miejskiej sieci w Bielsku-Białej zarobi 613 tys. zł

Data: 2016-03-07 08:36:00
SferaNet jako operator miejskiej sieci w Bielsku-Białej zarobi 613 tys. zł

SferaNet poinformowała, że łączna wartość umowy, jaką operator zawarł  z Miastem Bielsko-Biała – Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej na pełnienie obowiązków operatora infrastruktury na okres 24 miesiący wynosi  blisko 613 tys. zł brutto

SferaNet będzie wykonywać usługi polegających m. in. na:

- świadczeniu usługi technicznego utrzymania, zarządzania, konserwacji i serwisowania powierzonej pasywnej części infrastruktury sieci szerokopasmowej wykonanej przez Urząd,

- prowadzenia działań marketingowych dotyczących powierzonej infrastruktury sieci szerokopasmowej i pozyskiwanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w celu udostępniania publicznie dostępnej części infrastruktury sieci szerokopasmowej poprzez pośrednictwo w zawieraniu umów,

- wsparciu Urzędu w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rozbudowę infrastruktury sieci szerokopasmowej lub przyłączenie obiektów należących do Urzędu do infrastruktury sieci szerokopasmowej.

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 1 marca 2018 roku. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Strony uzgodniły odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych typowych dla tego typu umów.

Źródło: SferaNet

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

StrefaNet, Bielsko-Biała, operator infrastruktury, umowa

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie