Przejdź do treści

Raport UKE: Światłowodów przybywa, a białe plamy w najmniejszych miejscowościach

Data: 2015-10-27 11:11:00
Raport UKE: Światłowodów przybywa, a białe plamy w najmniejszych miejscowościach

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport, na temat pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi umożliwiającymi szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wynika z niego, że w 2014 r. w naszym kraju odnotowano 15 proc. przyrost sieci światłowodowych i na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 315 tys. km.

Zgodnie z danymi zebranymi podczas inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych w 2014 roku w kraju było 8 proc. miejscowości nieobjętych zasięgiem sieci dostępowej, jednak warto podkreślić, że 99 proc. w tej liczbie  to miejsca, w których mieszka nie więcej niż 100 mieszkańców, a pozostały 1 proc. to miejscowości nieznacznie większe (do 500 mieszkańców). Największy odsetek miejscowości bez dostępu do sieci występuje w województwach: śląskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim i wynosi 11 proc.

Charakterystyczne  jednak, że np.  w województwie śląskim miejscowości bez dostępu do Internetu stanowią 11 proc. wszystkich miejscowości, ale są to wyłącznie miejscowości najmniejsze. W kategorii do 100 mieszkańców brak dostępu dotyczy 48 proc. takich miejscowości, natomiast wśród miejscowości powyżej 100 mieszkańców nie ma żadnej niepodłączonej do Internetu.

Łączna liczba miejscowości, w których żaden operator nie zadeklarował możliwości świadczenia usług dostępu do Internetu wyniosła 4091, co oznacza spadek o 2,5 proc. w stosunku do liczby wykazanej w poprzedniej inwentaryzacji.

Przybywa światłowodów

Magdalena Gaj, prezes UKE w słowie wstępnym do raportu podkreśla, że bardzo pozytywną tendencją, którą można zaobserwować jest to, że z roku na rok wzrasta w naszym kraju długość linii światłowodowych. W zeszłym roku UKE odnotował 15-procentowy przyrost długości sieci w porównaniu do 2013 r.  Z danych przekazanych przez operatorów, samorządy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wynika, że na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 315 tys. km. W tej liczbie jest ponad 282 tys. km własnych sieci światłowodowych posiadanych przez podmioty zgłaszające dane (poprzednio 240 tys. km).

Łącznie zinwentaryzowano całkowitą pojemność sieci wynoszącą 4  781 984 włókien, z czego zajęte było 2  094 511 (dla porównania – w poprzedniej inwentaryzacji było to 3 618 579 włókien, z czego zajętych było 1 649 477). Oznacza to, że w końcu 2014 r. wykorzystane było 45 proc. całkowitej pojemności sieci światłowodowej.

Blisko  10,5 tys. miejscowościach  jest blisko 90 tys. węzłów światłowodowych. W porównaniu do poprzedniej inwentaryzacji, przybyło ponad 3 tys. węzłów, co oznacza wzrost o 33 proc (wtedy było to 59 516 węzłów w 9 456 miejscowościach).

Jednakże w porównaniu z rokiem 2013   tylko w 633 miejscowościach po raz pierwszy zadeklarowano zakończenia sieci światłowodowych. Ogólny udział miejscowości, w których operatorzy  deklarują zakończenia sieci światłowodowej pozostał praktycznie na tym samym poziomie, w stosunku do 2013 roku.

Jeśli chodzi o optyczne punkty styku to podczas inwentaryzacji  w całym kraju zadeklarowano łącznie 2070 optycznych punktów styku w 537 miejscowościach. Zarówno liczba optycznych punktów styku, jak i liczba miejscowości, w których występują, jest porównywalna z danymi z poprzedniej inwentaryzacji. I tak np. na terenie województwa mazowieckiego jest aż ponad 8,5 tys. miejscowości, w których żaden operator nie ma choć jednego optycznego  punktu styku.

Wschodnia  ściana z niższą penetracją

Z raportu wynika, że  możliwość dostępu do Internetu o szybkości min. 30 Mb/s  ma dziś już ponad 30 proc. budynków w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców.

Podstawowy Internet (2 Mb/s)  dociera do ponad 80 proc. budynków w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców. W miejscowościach pomiędzy 500 a 1000  mieszkańców penetracja budynkowa w większości województw przekracza 60 proc. Tylko miejscowości do 100 mieszkańców pozostają pod tym względem na poziomie ok. 30 proc.

Na wyraźnie niższym poziomie we wszystkich kategoriach przepływności pozostają tylko dwa województwa z tzw. ściany wschodniej – podkarpackie i świętokrzyskie.

Białymi plamami sieci NGA są miejscowości do 100 mieszkańców – penetracja budynkowa w tej kategorii dla takich miejscowościach wynosi zaledwie ok. 3 proc.

W wyniku tegorocznej inwentaryzacji zlokalizowano w całym kraju ponad 8,7 tys. budynków, które według deklaracji podmiotów są przygotowane do świadczenia usługi kolokacji urządzeń telekomunikacyjnych (w ubiegłorocznej inwentaryzacji było ich 7,5 tys.). Najwięcej jest ich w województwie śląskim - blisko 1,5 tys.

Co dadzą sieci regionalne i unijne projekty budowy sieci dostępowych

UKE spodziewa się, że przyszłoroczna inwentaryzacja  pokaże bardziej imponujące rezultaty przyrostu infrastruktury światłowodowej w Polsce, bowiem w bieżącym roku kończą się duże projekty budowy sieci regionalnych oraz unijne projekty budowy sieci ostatniej mili prowadzone przez operatorów.

I tak zgodnie planami dotyczącymi Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) w ramach projektów RSS ma zostać wybudowanych 23 742 km sieci. UKE w raporcie podał udział budynków (białych plam NGA), które znajdują się w buforze 6 km od węzła RSS i potencjalnie mogą zostać dzięki tym inwestycjom zlikwidowane. W skali Polski wynosi on 56 proc. Najlepiej pod względem tego wskaźnika wypada województwo wielkopolskie (98 proc.) i  lubuskie (96 proc.). W przypadku sieci w Polsce Wschodniej waha się on na poziomie 80-90 proc. Słabo wypadają natomiast województwa łódzkie (18 proc.) i mazowieckie (19 proc.). W przypadku województw opolskiego i zachodniopomorskiego, w których nie są realizowane budowy RSS, część białych plam jest w buforze węzłów z sąsiednich województw.

Natomiast z deklaracji operatorów budujących sieci w ramach działań 8.4 PO IG i 2.1. PO RPW wynika, że dostęp szerokopasmowy uzyska ponad 280 tys. gospodarstw domowych, z czego ponad 200 tys. – w sieciach NGA.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogencia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

raport, UKE, infrastruktrua, sieci, pokrycie infrastrukturą, światłowody, białe obszary, białe plamy, inwentaryzacja sieci

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie