Przejdź do treści

Przychody Netii spadają i operator zmieni prezesa

Data: 2014-02-20 09:06:00
Przychody Netii spadają i operator zmieni prezesa

Netia  zaprezentowała wyniki finansowe osiągnięte w IV kw. i całym 2013 roku. Spółka odnotowała spadek przychodów. Poinformowała też o planowanej zmianie na stanowisku prezesa. Mirosław Godlewski odejdzie ze spółki najpóźniej do końca sierpnia.

Przychody Netii w całym 2013 roku osiągnęły wartość 1,876 mld zł (12 proc. spadek rok-do-roku), natomiast w samym IV kw. było to 451 mln zł, co oznacza 1 proc. spadek kwartał do kwartału.

Przychody w segmencie operacyjnym klientów biznesowych, w tym usług hurtowych (B2B) wyniosły w IV kw. 2013 r. 179 mln zł i były na tym samym poziomie co w III kw. 2013 roku. Natomiast przychody na rynku klientów indywidualnych i mikro firm (B2C) wyniosły 263 mln zł, wykazując spadek o 2 proc. w stosunku do poprzedzającego kwartału.

Rok 2013 Netia zakończyła z łączną liczbą 2,526 mln usług (RGU), co oznacza spadek o 6 proc. rok do roku, głównie za sprawą wolniejszej, dynamiki wzrostu sprzedaży w IV kw. ub.r. Źródłem spadku liczby usług był rynek regulowany, przede wszystkim nisko marżowe usługi BSA i WLR. Liczba usług głosowych spadła o 9 proc. rdok do roku, do 1,489 mln, zaś liczba usług mobilnych spadła o 24 proc. do 69 tys. W pozostałych segmentach - a szczególnie najistotniejszych strategicznie usługach: telewizyjnych i szerokopasmowych na własnych sieciach oraz usługach dla biznesu - Netia odnotowała głównie wzrosty, zachowując przy tym stabilny poziom ARPU.  

Liczba usług TV zwiększyła się o 52 proc. rok-do-roku i na koniec 2013 r. wyniosła 120 tys. Liczba usług szerokopasmowego dostępu do internetu na własnych sieciach wzrosła o blisko 6 tysięcy, jednak ogółem liczba usług dostępowych spadała rok do roku o 3 proc. do 849 tys. Już 47 proc. klientów usług stałego dostępu do internetu obsługiwanych jest na bazie własnych sieci.

Łącznie w segmencie B2C Netia odnotowała 8 proc spadek liczby usług rok-do-roku. Natomiast w segmencie B2B w całym 2013 roku liczba RGU wzrosła o 5 proc., do 478 tysięcy.

Na koniec 2013 roku Netia obejmowała zasięgiem szybkich sieci NGA łącznie 1,281 mln lokali, czyli o 41 tys. więcej niż pod koniec III kw. ub. r. Uwzględniając również niezmodernizowane łącza internetowe szybsze o przepustowości wyższej niż 10 Mb/s, Netia może dotrzeć ze swoimi usługami TV do około 4 mln gospodarstw domowych, czyli niemal do co trzeciego lokalu mieszkalnego w Polsce.

Uwzględniając planowane modernizacje i wykorzystanie sieci HFC po dawnej sieci Aster, którą Netia nabyła od UPC Polska, Netia będzie docierać z siecią NGA (usługa FOTON) do blisko 1,8 mln gospodarstw domowych w Polsce

- Pomimo trudnej sytuacji konkurencyjnej, w segmencie B2B odnotowaliśmy wzrost liczby usług i wysokie przepływy wolnych środków pieniężnych. Ponadto mieliśmy solidny wzrost w segmencie B2C w zakresie usług telewizyjnych. Obecnie z telewizji korzysta 31 proc. naszych klientów usług szerokopasmowych, świadczonych na bazie naszej własnej sieci – mówi Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii. - Modernizacja sieci do standardu NGA i włączenie usług telewizyjnych do oferty, pozwala nam konkurować bezpośrednio z operatorami telewizji kablowej. W wynikach 2013 r. zauważalny jest też stały postęp w liczbie przyłączeń netto usług szerokopasmowych oferowanych na bazie własnych sieci, który z ujemnego poziomu na początku roku przerodził się w wzrost w drugiej połowie – dodał Mirosław Godlewski.

Jednak zarząd Netii wydał też komunikat, w ktorym poinformował, że w dniu 19 lutego  Mirosław Godlewski w porozumieniu z Radą Nadzorczą zdecydował o rezygnacji z dotychczas zajmowanego stanowiska nie później niż dnia 31 sierpnia b.r.

"Rada Nadzorcza Netii podziękowała Panu Mirosławowi Godlewskiemu za sukcesy w kierowaniu Spółką przez ostatnie siedem lat, kiedy to Grupa Netia podwoiła skalę operacji i umocniła pozycję największego alternatywnego operatora usług stacjonarnych w Polsce. W ramach porozumienia, Pan Mirosław Godlewski zgodził się pozostać na stanowisku do momentu znalezienia właściwego kandydata przez Radę Nadzorczą Spółki lub do dnia 31 sierpnia 2014 r. w zależności, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej" - napisano w komunikacie.

Wraz z publikacją wyników za 2013 rok, zarząd Netii przedstawił prognozę na rok bieżący. Przychody jakie spółka spodziewa się osiągnąć w 2014 roku to 1,735 mld zł.

Źródło: Netia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

operatorzy, wyniki finansowe, Netia

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie