Przejdź do treści

Netia w opałach

Data: 2014-11-09 20:42:00
Konrad Bąk/Photogenica

Ostatni okres nie jest dobry dla Netii. Operator osiąga coraz słabsze wyniki finansowe i traci klientów. Receptą na uzdrowienie sytuacji ma być nowa strategia i oszczędności

W zeszłym tygodniu operator opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał. Przychody grupy od początku roku wyniosły 1,27 mld zł, o 11 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk netto telekomu w ciągu 9 miesięcy wyniósł  jedynie 14,8 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 35,8 mln zł. W samym III kwartale był na minusie. Strata netto Netii to 4,4 mln zł. Rok temu firma była na plusie i miała 8,8 mln zł zysku.

Operator liczy jednak, że to na koniec roku będzie to wyglądało lepiej. - Nasza rentowność w czwartym kwartale wzrośnie, m.in. dlatego, że zobaczymy pełniejsze efekty programu oszczędnościowego Netia Lajt. Nie planujemy też dużej aktywności marketingowej  - przekonywał Adam Sawicki, prezes Netii. W drugim kwartale spółka ogłosiła program redukcji kosztów, tzw. Netia Lajt, który ma przynieść 50 mln zł oszczędności w skali 2015 roku. Jak poinformowała spółka w trzecim kwartale program ten przyniósł już 15 mln zł oszczędności.


Przyspieszony odpływ klientów

Problem operatora jest jednak to, ze nie potrafi zahamować odpływu klientów.  Liczba usług świadczonych przez Netię na koniec trzeciego kwartału spadła o 62,2 tys., a spadki przyspieszyły kolejny kwartał z rzędu.

W trzecim kwartale Netia straciła netto 64,3 tys. usług detalicznych i odnotowała 1,9 tys. przyłączeń netto usług oferowanych klientom biznesowym. W sumie na koniec trzeciego  kwartału Netia obsługiwała 2 36 457 usług. Przy czym 1,181 mln usług operator świadczył w oparciu o dostęp regulowany (kwartalny spadek 58,7 tys.), oraz 1,180 mln usług na własnej sieci spółki (spadek o 3,5 proc.). To ostatnie może szczególnie niepokoić, bo w poprzednich kwartałach liczba usług na sieci własnej operatora rosła stabilnie o kilka tysięcy kwartalnie.

Operatorowi m.in nadal ubywa klientów usług internetowych. Liczba usług szerokopasmowych Netii na koniec trzeciego kwartału wyniosła 806,27 tys. co oznacza spadek o 20,1 tys. w ciągu ostatniego kwartału. W drugim kwartale spadek netto liczby stacjonarnych usług szerokopasmowych wyniósł tymczasem 11,1 tys.

W ostatnim kwartale Netii nie udało się nawet zwiększyć liczby abonentów usług szerokopasmowych we własnej sieci. Zarząd spółki ocenia, że zaobserwowany spadek liczby usług szerokopasmowych na sieci własnej (ponad 1260 odłączeń netto) był zjawiskiem jednorazowym, związanym z ubiegłorocznym projektem realizowanym przez spółkę zależną Telefonia Dialog.
Generalnie spółka tłumaczy zaś w  raporcie, że na powyższe wyniki wpływ miały: niskie tempo wzrostu rynku oraz zaostrzona konkurencja cenowa, w tym oferowanie usług pakietowych przez operatorów sieci kablowych.

Miesięczny przychód od klienta spółki z usług szerokopasmowych wyniósł 56 zł, tyle samo co w drugim kwartale.

Sieć Astra daje nadzieje

W trzecim kwartale spółka rozpoczęła sprzedaż usług na sieci przejętej po operatorze kablowym Aster w Warszawie i Krakowie. I tu ma miała pewne sukcesy. Do listopada  listopada Netia podpisała ponad 5 tys.  umów na świadczenie usług szerokopasmowego internetu oraz 6 378 umów na usługi telewizyjne na infrastrukturze dawnego Astra.

Liczba usług telewizyjnych Netii na koniec września osiągnęła 133,9 tys. w porównaniu z 128,9 tys. na koniec czerwca, co oznacza  kwartalny wzrost to 5 tys. usług. Kwartał wcześniej wzrost wyniósł 1,7 tys. Średni przychód od abonenta usług telewizyjnych wyniósł w pierwszym kwartale 37 zł i był podobnym do poziomu z poprzedniego kwartału.

Baza stacjonarnych usług głosowych Netii na koniec września wyniosła 1,372 mln zł. A o oznacza, że w minionym kwartale Netia odnotowała spadek netto liczby usług głosowych o 42,4 tys. w porównaniu do spadku netto o 36 tys. w drugim kwartale.
W trzecim kwartale uśredniony, miesięczny przychód od klienta (ARPU) spółki z usług głosowych wyniósł 39 zł, spadając z 40 zł w poprzednim kwartale

Netia chce do końca tego roku zakończyć projekt modernizacji sieci nowej generacji NGA i objąć jej zasięgiem około 1,71 mln gospodarstw domowych. Po 2014 roku spółka nie planuje kolejnych modernizacji posiadanej sieci - poinformowali przedstawiciele spółki.

Jak poinformował prezes Adam Sawicki, Netia zamierza do końca roku mieć w zasięgu łącznie około 1,71 mln gospodarstw domowych w standardzie NGA, które będę w zasięgu usług telewizyjnych, stacjonarnego dostępu szerokopasmowego oraz usług głosowych. Operator planuje również mieć w nowej sieci kolejne 2,5 mln gospodarstw domowych umożliwiające świadczenie usługi telewizyjnej bez konieczności modernizacji. - Na chwilę obecną nie są planowane kolejne modernizacje sieci po 2014 roku – powiedział Adma Sawicki  Na koniec września w zasięgu zmodernizowanej sieci Netii było 1,58 mln gospodarstw domowych.

Nakłady inwestycyjne Netii, z wyłączeniem akwizycji i integracji, po trzech kwartałach wyniosły 158,2 mln zł. Prognoza na cały rok to 215 mln zł.

Nowa strategia

Zarząd operatora liczy, że poprawę przyniesie zaktualizowana strategia do 2020 roku, która zakłada rozdział firmy na dwie części klientów indywidualnych i biznesową, którym przypisane zostaną części infrastruktury.

Dywizja B2C ma się koncentrować na ustabilizowaniu wyników finansowych poprzez poprawę efektywności kosztowej oraz na lepszym wykorzystaniu posiadanej infrastruktury dostępowej, poprzez wzrost penetracji usługami szczególnie na sieciach zmodernizowanych już do standardu NGA. W realizacji tego celu spółka będzie jeszcze silniej niż dotychczas korzystać z narzędzi zapobiegających odejściom klientów (tzw.anty- churn) oraz geomarketingu.

Z kolei dywizja B2B będzie się koncentrować na dynamicznym rozwoju w segmencie "new data" oraz ICT, m.in.. poprzez rozwój centrów danych oraz usług w chmurze. W ramach aktualnych kierunków strategicznych brane są pod uwagę potencjalnie selektywne akwizycje kompetencji i/lub infrastruktury w tym obszarze. Spółka zamierza też nawiązać partnerstwo strategiczne w zakresie rozwiązań konwergentnych, w celu oferowania pełnego zakresu usług. Jednym z kluczowych zadań Dywizji B2B będzie się też koncentracja na wykorzystaniu potencjału rynku usług hurtowych przy pomocy pełnej utylizacji własnej infrastruktury sieciowej. Planowana jest również reorganizacja modelu operacyjnego w zakresie sił sprzedaży oraz procesów sprzedażowych, a także poszukiwanie optymalnych modeli kosztowych działalności segmentu klientów biznesowych.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Konrad Bąk/Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

strategia, rynek, operatorzy, wyniki fiansowe, Netia

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie