Przejdź do treści

Netia nie boi się konkurencji LTE

Data: 2015-08-07 12:39:00
Netia nie boi się konkurencji LTE

Liczba klientów korzystających z usług szerokopasmowych ciągle zmniejsza się. Na koniec czerwca tego roku wyniosła 771 tys., co stanowi spadek o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zarząd firmy tłumaczy, że mając na celu obronę marży brutto Netia koncentruje się bardziej na usługach oferowanych we własnej sieci i na usługach pakietowych niż na usługach oferowanych w oparciu o dostęp regulowany.

Co jednak ciekawe, Bogusława Matuszewska, pełniąca funkcję prezesa Netii, nie uważa, że przyczyną strat na ryku internetowym, jest agresywna promocja usług LTE przez operatorów mobilnych. A tak np. spadki tłumaczy Orange Polska

– My stawiamy przede na sprzedaż usług na własnej sieci, gdzie możemy zagwarantować odpowiednią  jakość naszym klientom. W przypadku usług regulowanych sprzedawanych na infrastrukturze Orange jest to trudniejsze i w tym przypadku nie prowadzimy aktywnych działań prosprzedażowych, a tylko retencyjne – podkreśla Bogusława Matuszewska.

Z usług rezygnują głównie klienci obsługiwani przez dostęp regulowany. Przyrasta natomiast liczba klientów internetowych na własnej infrastrukturze operatora. Na koniec czerwca było ich pond 414 tys., co oznacza, że dla 54 proc. klientów usługi szerokopasmowe świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 49 proc. rok wcześniej.

Bogusława Matuszewska unika jednak odpowiedzi na pytanie, kiedy operatorowi przestanie kurczyć się liczba klientów w segmencie internetowycm . – Rynek telekomunikacyjny jest trudny i bardzo zmienny. Nie da się przewidzieć, co będzie za dwa lata, jakie technologie będą dominować – mówi Matuszewska.

Netia nie wyklucza, że będzie ubiegać się o środki unijne na budowę sieci w konkurach POPC. – Dofinansowanie unijne istotnie zwiększa rentowność inwestycji – mówi Bogusława Matuszewska.

Analitycy rynkowi zwracają uwagę, że szansą dla Neti może być np. odebranie części klientów Vectrze. – Vectra zmieniła klientom warunki umowy, przez co mają oni możliwość zrezygnowania z dotychczasowego dostawcy. Tę okazję wykorzystuje konkurencja, m.in. Netia, która aktywnie starała się pozyskać klientów Vectry – mówił w wypowiedzi dla PAP Konrad Księżopolski z BESI.  

Według Bogusławy Matuszewskiej wyniki jaki osiągnął w pierwszym półroczu tego roku telekom nie są zaskoczeniem, choć przychody spółki były o 10 proc. niższe niż rok wcześniej i wyniosły 769,1 mln zł.

– Pierwsze półrocze tego roku zakończyliśmy zgodnie z przewidywaniami. Pomimo dużej presji konkurencyjnej i cenowej oraz trudnego środowiska rynkowego utrzymujemy rentowność operacyjną – podkreśla  Bogusława Matuszewska. – Skupiamy się na realizacji strategii przyjętej w listopadzie 2014 r. dla Grupy Netia, w ramach której dokonujemy także proaktywnej konsolidacji w ramach polskiego rynku telekomunikacyjnego, czego wyrazem jest nabycie spółki TK Telekom – dodaje.

Zarząd napawają optymizmem wyniki sprzedaży usług telewizyjnych, Na koniec czerwca 2015 r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrosła do 152 tys., co stanowi 18 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Już 37 proc. klientów usług szerokopasmowych na sieciach własnych korzysta z usług telewizyjnych Netii. Kluczowym zadaniem  dla spółki na 2015 r. jest wzrost sprzedaży usług telewizyjnych  nowym klientom, zarówno na bazie zmodernizowanych sieci NGA, jak i na bazie sieci dawnej telewizji kablowej Aster.

Nie mniej istotną kwestią jest integracja z przejętym TK Telekom. Transakcja została sfinalizowana 21 lipca 2015 r., a jej całkowita wartość wyniosła niecałe 222 mln zł. Transakcja oznacza dla Netii powiększenie skali działalności, rozszerzenie własnej infrastruktury światłowodowej, powiększenie portfela klientów strategicznych w obszarze B2B, a także dodatkową zdolność wykorzystania bilansu grupy. 

Netia prowadzi obecnie  analizy, które mają określić docelowy modelu integracji TK Telekom. I, jak informuje spółka, w chwili obecnej trwają intensywne prace nad oszacowaniem pełnego potencjału oszczędności kosztowych, optymalizacji nakładów inwestycyjnych oraz uspójnieniem polityki rachunkowości nabytego podmiotu. Bardziej szczegółowy plan zostanie zaprezentowany publicznie do końca 2015 roku. Materialny  wpływ akwizycji na wyniki Grupy Netia, uwzględniając planowane synergie, spodziewany jest w 2016 r.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Netia, operatorzy, wyniki

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie