UPC przejmie Multimedia Polska

UPC przejmie Multimedia Polska

Liberty Global ogłosiło, że UPC Polska podpisało przedwstępną umowę zakupu akcji spółki Multimedia Polska, trzeciego co do wielkości operatora kablowego na polskim rynku. Dzięki transakcji wzrośnie skala działalności UPC Polska.


W wyniku podpisanej przedwstępnej umowy, wartość transakcji ustalona została na około 3 mld zł (760 mln dol), ale ostateczna cena nabycia może zostać skorygowana w dół w zależności od wyników operacyjnych i finansowych w okresie poprzedzającym zamknięcie transakcji. Cena stanowi równowartość 6,2-krotności osiągniętego przez Multimedia Polska wyniku EBITDA w roku 2015, skorygowanego o 124 mln zł (około 30 mln USD) prognozowanej rocznej wartości synergii powstałej na bazie przychodów i pozycji kosztowych.

- Dzięki tej transakcji znacznie zwiększy się skala naszej działalności w Polsce, gdzie już w tej chwili jesteśmy największym operatorem sieci kablowych. Transakcja ta wzmocni również nasze możliwości inwestowania w najnowocześniejsze produkty i usługi dla polskich konsumentów i firm, co pozwoli nam rozwijać się organicznie, wykorzystując to, że w zasięgu naszej sieci znajdzie się ponad cztery miliony gospodarstw domowych. Po sfinalizowaniu transakcji przystąpimy do modernizacji sieci Multimedia, aby klienci Multimedia mogli korzystać z super szybkiego Internetu UPC i naszej platformy telewizji następnej generacji – Horizon TV - komentuje Mike Fries, prezes Liberty Global

- Ta transakcja potwierdza nasze przywiązanie do polskiego rynku i pozwoli nam na zrównoważenie warunków konkurencji z dużo większymi podmiotami ogólnopolskimi, co będzie korzystne dla konsumentów oraz polskiej gospodarki. Znacznie większy potencjał obu podmiotów zwiększy nasze możliwości dalszych inwestycji i rozwoju innowacyjnych produktów, realizując nasz strategiczny cel jakim jest zwiększania satysfakcji klientów - mówi Frans-Willem de Kloet, dyrektor zarządzający UPC Polska,

Transakcja zostanie sfinansowana poprzez zwiększenie zadłużenia oraz posiadane aktywa własne. Umowa nie obejmuje pozostałych aktywów Multimedia Polska w branży ubezpieczeniowej i energetycznej. Transakcja przewiduje zwyczajowe klauzule warunkowe, w tym konieczność uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kupujący oczekują, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu następnych dwunastu miesięcy.

Na koniec czerwca 2016 r. w zasięgu sieci UPC Polska znajdowało się blisko 3,1 mln gospodarstw domowych czyli około 20 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, a firma świadczyła usługi dla ponad 1,4 mln klientów korzystających z 2,9 mln usług. Na koniec drugie kwartału 2016 r. w zasięgu sieci Multimedia – będącej głównie siecią koncentryczno-światłowodową – było 1,6 milion gospodarstw domowych, a firma obsługiwała ponad 832 tys. klientów korzystających 1,4 mln usług, w tym z 643 tys. usług video, 493 tys. usług szerokopasmowego Internetu i 254 tys. usług telefonii (RGU). Ponadto, na koniec 2015 r. spółka posiadała 54 tys. abonentów telefonii komórkowej.

Doradcą finansowym Liberty Global był bank Credit Suisse.

Źródło: UPC Polska

Zdjęcie: Photogencia