UKE opracuje wskaźnik dostępności usług szerokopasmowych

UKE opracuje wskaźnik dostępności usług szerokopasmowych

Dane zbierane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej podczas inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej będą wykorzystane do stworzenia w Polsce współczynnika dostępności usług szerokopasmowych – zapowiedział podczas konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego Marek Ostanek, zastępca dyrektora departamentu rozwoju infrastruktury w UKE.


Ma on być wzorowany na amerykańskim wskaźniku Broadband Achievement Index (BAI), który jest wykorzystywany do porównywania stopnia dostępności usług szerokopasmowych w poszczególnych stanach. – Polska będzie drugim krajem na świecie, które zastosuje takie narzędzie – zapowiedział Marek Ostanek.

Poinformował również, że UKE na początku przyszłego roku, przedstawi metodologię kalkulacji Współczynnika Dostępności Usług Szerokopasmowych (WDUS) na terenie Polski. Narzędzie to można będzie wykorzystywać do badania dostępności takich usług na poziomie gmin, miejscowości i grup budynków mieszkalnych.

Źródło: Własne