Przejdź do treści

Klienci Orange odwracają się od ADSL

Data: 2015-07-28 10:10:00
Klienci Orange odwracają się od ADSL

Orange Polska opublikował wyniki za drugi kwartał tego roku, które zostały przez analityków ocenione jako dobre. Operator traci jednak klientów internetowych, którzy najczęściej rezygnują z łączy ADSL.

Orange Polska wypracowała w II kwartele  959 mln zł zysku EBITDA o 6,3 proc. więcej niż prognozowali analitycy. Przychody grupy sięgnęły 3,013 mld zł wobec oczekiwanych przez analityków 2,96 mld zł. Zysk netto wyniósł 126 mln zł. Tu eksperci oczekiwali 86,5 mln zł. 

Przychody grupy były o 2,3 proc. niższe niż rok wcześniej, podczas gdy w pierwszym kwartale różnica ta wynosiła 1,7 proc.

"To nieznaczne pogorszenie trendu wynikało z wolniejszego rok do roku wzrostu przychodów ze sprzedaży sprzętu, które w II kw. zwiększyły się o 39 mln zł wobec wzrostu o 95 mln zł w poprzednim kwartale. Czynnik ten został zrównoważony przez wzrost pozostałych przychodów o 62 mln zł rok-do-roku, wynikający ze wzrostu przychodów z usług ICT oraz realizacji infrastrukturalnych projektów sieci szerokopasmowych we współpracy z władzami samorządowymi - podało Orange Polska w komunikacie.

Sprzedaż usług telefonii komórkowej spadła do 1,38 mld zł z 1,438 mld zł rok wcześniej, czyli o 5,2 proc. Wpływy z ratalnej sprzedaży sprzętu, którą operator uruchomił w drugim kwartale 2014 roku, wyniosły 149 mln zł, wobec 110 mln zł rok wcześniej. W poprzednich kwartałach różnica wynikająca z tej pozycji poprawiała dynamikę przychodów Orange.

Orange Polska pozyskał w drugim kwartale tego roku 69 tys. klientów usług komórkowych netto, podczas gdy kwartał wcześniej stracił 111 tys. numerów. Wzrost o 170 tys. klientów netto miał miejsce w mobilnych usługach abonamentowych, a spadek o 101 tys. w usługach przedpłaconych (pre-paid).

Nieco przyspieszył za to odpływ linii stacjonarnych - w drugim kwartale ubyło ich 88 tys. wobec utraty 77 tys. wcześniej. Operator stracił ponadto w drugim kwartale 39 tys. klientów usług szerokopasmowych netto, z czego 52 tys. netto stanowił odpływ w usługach starszej generacji, ADSL. Dynamika spadków tym samym utrzymała się - kwartał wcześniej było to odpowiednio 43 tys. i 57 tys. klientów. Liczba klientów Orange Open wzrosła o 36 tys. do 627 tys., kolejny kwartał z rzędu wyhamowując dynamikę wzrostów.

Rośnie baza klientów usług w sieci VDSL i FTTH, ale z 25 tys. nowych klientów tych usług, 19 tys. korzystało wcześniej z usług ADSL operatora.

"Wyniki komercyjne w obszarze usług stacjonarnych w II kw. odzwierciedlały dużą konkurencję rynkową. Utrata stacjonarnych łączy głosowych przyspieszyła do 88 tys. wobec 77 tys. w I kw. Pomimo wzrostu liczby klientów szybkiego dostępu do internetu (o 25 tys. w II kw.), na całkowitą bazę klientów detalicznych usług stacjonarnego dostępu szerokopasmowego w dalszym ciągu niekorzystnie wpływał proces zastępowania tych usług przez mobilny dostęp do internetu. Przełożyło się to na spadek liczby łączy ADSL o 52 tys. w II kw." - czytamy w raporcie.

Pozytywnym czynnikiem był wzrost ARPU z usług internetowych o blisko 2 proc. rok-do-roku, wynikający z rosnącej penetracji pakietów usług. Stale rośnie liczba klientów oferty FunPack (3P), którzy stanowią już 21 proc. całkowitej bazy klientów usług dostępu szerokopasmowego (wobec 17 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku),

Rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw przyniosły 237 mln zł przychodów wobec 231 mln zł rok wcześniej. Z kolei usługi hurtowe 205 mln zł wobec 233 mln zł rok wcześniej.

Wśród kosztów, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli spółki, wzrosły obciążenia wynikające z marketingu (koszty sprzedaży wzrosły do 662 mln zł z 610 mln zł przed rokiem). Na podobnym poziomie (457 mln zł wobec 453 ml zł) były koszty pracownicze. Koszty rozliczeń z innymi operatorami wzrosły do 333 mln zł z 297 mln zł.

Maciej Nowohoński, członek zarządu ds. finansów podał w komunikacie, że operator nie przewiduje osłabienia konkurencji w drugim półroczu i dlatego zamierza utrzymać dużą aktywność marketingową, "co może wpłynąć na rentowność".

"Zgodnie z planem całorocznym, przepływy pieniężne w pozostałej części roku będą niższe (rok do roku), przede wszystkim ze względu na presję na EBITDA i wyższe nakłady inwestycyjne związane z rozbudową sieci światłowodowej" - stwierdza Nowohoński cytowany w komunikacie.

- Wyniki, począwszy od przychodów, są nieco lepsze niż oczekiwano. Jednym z głównych zaskoczeń jest to, że projekty infrastrukturalne dodały kilkadziesiąt milionów złotych, i miały bezpośrednie przełożenie na rentowność. Zaskoczeniem była także wyższa sprzedaż sprzętu. Do tego dochodzi sporo oszczędności kosztowych - skomentował wyniki Przemysław Sawala-Uryasz, analityk z Pekao investment Banking.

Źródło: Orange, Bankier, PAP 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

adsl, Orange, wyniki finansowe

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie