Przejdź do treści

KE zarysowuje kształt Jednolitego Rynku Cyfrowego

Data: 2015-04-07 09:29:00
adrianhancu / Photogenica

Pod koniec marca Andrus Ansip, zastępca szefa Komisji Europejskiej ogłosił podczas konferencji prasowej czego powinniśmy się spodziewać po zapowiedzianej na maj tego roku strategii w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Zdaniem komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günthera H. Oettingera „Europa nie zdoła znaleźć się w czołówce rewolucji cyfrowej, mając mozaikę 28 różnych regulacji w dziedzinie usług telekomunikacyjnych, praw autorskich, bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych.Potrzebny nam jest europejski rynek, który umożliwi nowym modelom biznesowym rozwój, start-upom – wzrost, a przemysłowi – wykorzystanie internetu rzeczy. Obywatele także będą musieli zainwestować w swoje umiejętności cyfrowe – czy to w pracy, czy to w czasie wolnym.

Z kolei Andrus Ansip ogłosił, że na strategię w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego będą składały się następujące trzy obszary:

1. Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług cyfrowych, na co składać się będzie:
        
- ułatwienie – zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom – transgranicznego handlu elektronicznego dzięki harmonizacji przepisów dotyczących konsumentów i umów oraz skuteczniejszej i przystępniejszej cenowo dostawie przesyłek,
- walka z problemem geoblokowania (brak dostępu do treści i usług elektronicznych ponad granicami państwowymi),
- unowocześnienie prawa autorskiego w celu zapewnienia właściwej równowagi między interesami twórców a interesami konsumentów,
- uproszczenie rozliczeń VAT na potrzeby handlu elektronicznego.
    
2. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sieci i usług cyfrowych:

- celem pobudzenia inwestycji w infrastrukturę, Komisja dokona przeglądu obowiązujących przepisów w dziedzinie telekomunikacji i mediów w celu przystosowania ich do nowych wyzwań, w szczególności dotyczących zastosowań konsumenckich (np. rosnącej liczby połączeń głosowych inicjowanych przez internet) oraz nowych podmiotów w tej dziedzinie,
- poprawa koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi w obszarze zarządzania widmem radiowym,
- Komisja przeanalizuje rosnące znaczenie platform internetowych (wyszukiwarek, portali społecznościowych, sklepów z aplikacjami, itp.). Analiza ta obejmie zbadanie, w jaki sposób można jeszcze bardziej wzmocnić zaufanie do usług online poprzez większą przejrzystość oraz jak włączyć te usługi do internetowego łańcucha wartości i ułatwić szybkie usuwanie nielegalnych treści;
- przyjęcie rozporządzenia ws. ochrony danych osobowych.
    
3. Tworzenie europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu:
        
- „Industry 4.0” (Przemysł 4.0) – pełne wykorzystanie ICT w przemyśle i wytwórstwie,
-  wsparcie dla standaryzacji w sektorze ICT, celem zapewnienia interoperacyjności nowych technologii,
- nacisk na rozwój gospodarki opartej na przetwarzaniu danych, wraz z wyzwaniami związanymi z tzw. Big Data. Duże zbiory danych są prawdziwą żyłą złota, ale powodują też powstawanie istotnych wyzwań (od prawa własności przez ochronę danych po standardy) którym należy stawić czoło, aby w pełni wykorzystać ukryty potencjał tej technologii,
- stworzenie warunków dla rozwoju usług przetwarzania w chmurze (tzw. cloud computing),
- rozwój interoperacyjnych e-usług administracji publicznej oraz rozwój kompetencji cyfrowych obywateli na potrzeby rynku pracy.

Źródło: Komisja Europejska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zdjęcie: Photogencia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Komisja Europejska, jednolity rynek telekomunikacyjny, Andrus Ansip

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie