Przejdź do treści

Jak kształtowały się ceny Internetu na początku tego roku

Data: 2015-05-18 02:50:00
Jak kształtowały się ceny Internetu na początku tego roku

W porównaniu do 2014 r. ceny usług stacjonarnego dostępu do sieci generalnie spadały. Jedynie w przypadku przedziału od 2 Mb/s do 10 Mb/s, zarówno biorąc pod uwagę usługi dla klientów indywidualnych jak i biznesowych, miesięczne koszty korzystania z usługi internetowej uległy niewielkiemu zwiększeniu – to wnioski z analizy cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce przeprowadzonej przez UKE

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie cenników i regulaminów aktualnych na dzień 19 marca 2015 r, a UKE wziął pod uwagę oferty największych operatorów sieci stacjonarnych i kablowych (Orange, Netia, UPC, Vectra, Multimedia, Toya, Inea).

UKE podkreśla na początku opracowania, że liczba użytkowników Internetu stacjonarnego w Polsce dynamicznie rośnie.  W 2005 r. z dostępu do sieci w stałej lokalizacji korzystało około 2 mln Polaków.  W 2014 r. było około 9,5 mln użytkowników Internetu stacjonarnego, co przełożyło się na 70,1 proc.  penetrację usługami w przeliczeniu na gospodarstwa domowe.

Przy czym w 2014 r. polscy internauci korzystali najczęściej z łączy o przepływności od 10 Mb/s do 30 Mb/s. 45,62 proc. z nich miało dostęp do sieci o takiej szybkości. Nieco ponad 32 proc. osób korzystało z Internetu o prędkości od 2 Mb/s do 10 Mb/s, a tylko 3,68 proc. użytkowników miało dostęp do sieci za pośrednictwem łączy o przepływności ponad 100 Mb/s.

W badanym przez UKE okresie klienci indywidualni za usługę stacjonarnego dostępu do Internetu musieli zapłacić od 29,9 zł (Inea, 1 Mb/s, umowa na 24 miesiące) do 143,65 zł (Inea, 500 Mb/s, umowa na 24 miesiące). W Inei występowała też największa rozpiętość cenowa, cena maksymalna i minimalna różniły się o blisko 114 zł.

W przypadku klientów biznesowych średnie miesięczne koszty ponoszone za usługę stacjonarnego dostępu do Internetu wahały się od 33,27 zł (Inea, 1 Mb/s, umowa na 24 miesiące) do 234,89 zł (UPC, 300 Mb/s, umowa na 24 miesiące).

W przypadku Internetu stacjonarnego z najniższego przedziału prędkości tylko jeden przedsiębiorca (Inea) oferował takie usługi klienetom indeywiadulanym. Operator posiadał dwie oferty w umowach na dwa lata: do 1 Mb/s oraz do 2 Mb/s, za które trzeba było zapłacić odpowiednio 29,90 zł oraz 39,90 zł.

Duźe różnice cenowe występują natomiast w przypadku ofert z przedziału od 2 Mb/s do 10 Mb/. Najwyższa stawka za Internet stacjonarny o tej prędkości była prawie trzykrotnie wyższa niż cena najniższa. Najwięcej musieli zapłacić użytkownicy Orange (93,16 zł w umowa na 12 miesięcy za Internet o prędkości do 10 Mb/s), a najmniej abonenci Netii i Internetii (36,04 zł przy zobowiązaniu na 24 miesiące i dostępie do sieci o przepustowości do 10 Mb/s).

Różnica między najwyższą i najniższą ceną w przypadku usługi dostępu do sieci  o prędkości większej niż 100 Mb/s wyniosła 74,57 zł. Najmniej musieli zapłacić użytkownicy UPC za Internet o przepustowości do 120 Mb/s. Cena za tę usługę zakupioną na 12 miesięcy wyniosła 69,08 zł. Najdroższą ofertę posiadała firma Inea. Za szybkość łącza na poziomie do 250 Mb/s i do 500 Mb/s, w umowie na dwa lata jej abonenci ponosili koszty w wysokości 143,65 zł. Dodatkowo oferta Inea do 250 Mb/s była tez droższa o 53,57 zł od oferty UPC o tej samej przepływności i krótszym okresie zobowiązania.

W podsumowaniu UKE stwierdza, że w porównaniu do cen zeszłorocznych średnie koszty ponoszone za korzystanie z usługi stacjonarnego dostępu do sieci na rynku klientów indywidualnych spadły w przypadku większości przedziałów prędkości. Największy spadek cenowy widoczny był w przypadku usług o przepływności od 30 Mb/s do 100 Mb/s i wyniósł on 17,20 zł (spadek o 21,45 proc.). Tylko w przypadku przedziału od 2 Mb/s do 10 Mb/s średnie miesięczne stawki za dostęp do sieci były nieznacznie wyższe niż w 2014 r.  

Analitycy UKE spodziewają się, że w najbliższych latach z rynku mogą w ogóle zniknać oferty o przepływności do 2 Mb/s.

UKE zwraca też uwagę, że ceny za usługi internetowe oferowane klientom indywidualnym przez sieci kablowe są zwykle atrakcyjniejsze niż innych operatorów. Różnica ta waha się między 4,23 zł (przedział od 30 Mb/s do 100 Mb/s), a 20,21 zł (przedział od 10 Mb/s do 30 Mb/s) - podaje UKE w analizie cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce.

Opracował  Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

ceny usług internetowych, analiza, UKE, inea, Netia, Orange, UPC

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie