Przejdź do treści

Co znajduje się w raporcie UKE o infrastrukturze telekomunikacyjnej

Data: 2012-07-10 15:02:00
Co znajduje się w raporcie UKE o infrastrukturze telekomunikacyjnej

W ponad 60 proc. miejscowości w Polsce nie ma węzłów telekomunikacyjnych. Na Ścianie Wschodniej jest generalnie najwięcej gospodarstw domowych w miejscowościach,  w których nie ma sieci dostępowej, co potwierdza zasadność projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Operatorzy deklarują, że w tym roku zwiększą inwestycje w sieci światłowodowe i dostępowe. To niektóre z wniosków z raportu pokrycia terytorium Rzeczypospolitej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, który przygotował UKE po przeprowadzonej w tym roku inwentaryzacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej  po raz drugi przedstawił raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. Oparty jest on na danych zebranych podczas inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych, przeprowadzonej na początku tego roku.

W porównaniu z pierwszą inwentaryzacją sieci, która UKE przeprowadzał w 2011 r., tegoroczna poszła sprawniej. Dane o swej infrastrukturze telekomunikacyjnej przekazały 2434 podmioty, czyli ponad dwa razy więcej niż za pierwszym razem.

Białych plam nie brakuje

Raport UKE potwierdza, że aktywność operatorów koncentruje się w dużych miastach, głównie wojewódzkich. I jak stwierdzają jego autorzy skutkuje to  „odsysaniem” inwestycji w sieci i węzły z terenów mniej zurbanizowanych . W efekcie gminy  z niewielką liczbą mieszkańców, z obszarów o niskich dochodach i małą liczbą silnych podmiotów gospodarczych pozostają białymi plamami (ze słabą infrastrukturą telekomunikacyjną).

Tę dychotomię widać szczególnie wyraźnie w przypadku Warszawy i Mazowsza, Białegostoku i Podlasia czy Koszalina i Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. 

Co prawda, w tegorocznym raporcie operatorzy wykazali ponad 100- procentowy wzrost liczby węzłów dostępowych w porównaniu z inwentaryzacją ubiegłoroczną. Jak jednak wyjaśniają autorzy raportu, jest to głównie efekt zwiększonej liczby podmiotów, które przekazały dane o swych sieciach dostępowych, a nie rezultatem wielkich inwestycji.  Te ostanie w dużej mierze były realizowane przez Telekomunikacje Polską (w ramach porozumienia z UKE) i przez operatorów w ramach programu unijnego 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili)

Generalnie odsetek miejscowości, w której nie występuje żaden węzeł telekomunikacyjny zmalał średnio o około 8 punktów procentowych – z 72 proc. od 64 proc. Najgorzej sytuacja przedstawia siew woj. podlaskim, gdzie tylko w 636 miejscowościach z 3842 ogółem takich węzłów nie ma. Co ciekawe niewiele lepiej wygląda sytuacja w woj. mazowieckim, gdzie aż 79 proc. miejscowości nie ma takich węzłów. Na wskaźnik ten rzutuje przede wszystkim brak takiej infrastruktury w północnej części województwa.  W tym zestawieniu najlepiej wypadają województwa małopolskie i podkarpackie, gdzie odsetek miejscowości bez węzłów dostępowych spada poniżej 40 procent.

W raporcie pokazano też zestawienie udziału liczby lokali mieszkalnych i posesji, w których przedsiębiorcy telekomunikacyjni zadeklarowali występowanie zakończeń własnych sieci kablowych lub zainstalowanych stacjonarnych bezprzewodowych terminali dostępowych dla usług szerokopasmowych np. Wi-Fi, WiMax i inne. I tu ciekawostka. W porównaniu z wynikami z ubiegłorocznej inwentaryzacji raport odnotowuje11 proc.. spadek liczby terminali i punktów dostępowych w budynkach mieszkalnych. UKE wyjaśnia, że wynika to faktu ostrzejszej weryfikacji jakości przekazanych danych.  Najlepiej sytuacja wygląda w województwie dolnośląskim, gdzie prawie 74 proc. budynków ma takie zakończenia sieci kablowych lub jest  w nich zainstalowany terminal bezprzewodowy. W czołówce są też województwa opolskie i małopolskie, gdzie odsetek ten wynosi odpowiedni 68  proc. i  66 proc. Na końcu stawki plasują się natomiast świętokrzyskie – 35 proc.  i mazowieckie - 44 proc.

Według UKE raport potwierdza zasadność realizowania programu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW), którym objęte jest pięć województw Ściany Wschodniej. W regionach tych bowiem występuje największa liczba gospodarstw domowych w miejscowościach,  w których nie ma sieci dostępowej. W województwie świętokrzyskim aż 26 proc. gospodarstw domowych jest zlokalizowanych w takich właśnie miejscowościach, w lubelskim-  24 proc., w podlaskim – 23 proc., a warmińsko-mazurskim – 17 proc. Dla porównania w woj. śląskim jest to tylko 2 proc.

Stabilizacja w światłowodach

Niewiele w porównaniu z ubiegłym rokiem zmieniła się sytuacja jeśli chodzi o dostępność sieci światłowodowej. Najgorzej wypadają w tej klasyfikacji  województwa łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W ponad 90 proc. miejscowościach w tych regionach operatorzy nie wykazali zakończeń sieci światłowodowych – sytuacje więc nie zmieniła się tu specjalnie od ubiegłego roku.. Stosunkowo najlepiej pod tym względem wygląda sytuacja w Małopolsce, gdzie w 31 proc.  miejscowości, co najmniej jeden operator deklaruje posiadanie zakończenia sieci światłowodowych. Niewiele gorzej prezentują się pod tym względem województwa śląski, podkarpackie, opolskie dolnośląskie, gdzie w  ponad jednej czwartej  miejscowości co najmniej jeden operator ma zakończenie sieci światłowodowej.

W czasie tegorocznej inwentaryzacji operatorzy w całym kraju zadeklarowali 1823 optyczne punkty styku w 215 miejscowościach. Ponad 70 proc. z nich zlokalizowanych jest w miastach wojewódzkich, a  ponad 30 proc. w Warszawie.

Inwestycje w sieci

Podczas przeprowadzanej inwentaryzacji infrastruktury UKE pytał przedsiębiorców telekomunikacyjnych także o zrealizowane i planowane inwestycje w sieci dostępowe i światłowodowe. Z raportu wynika, że w ubiegłym roku inwestycje w sieci dostępowe wyniosły blisko 980 mln zł, a w sieci światłowodowe blisko 83 mln zł (za co wybudowanao 2485 km światłowodów).  W tym roku plany operatorów w tmy zakresie są znacznie bardziej ambitne. Inwestycje w sieci dostępowe miałyby bowiem przekroczyć 1 mld zł, a infrastrukturę światłowodową 485 mln zł, co ma pozwolić na wybudowanie ponad 7,7 tys. kilometrów światłowodów. Raport UKE nie uwzględnia jednak inwestycji planowanych przez samorządy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

raport, UKE, inwentaryzacja sieci, SIIS, inwestycje, sieci, światłowody

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie