Przejdź do treści

UKE: Ceny Internetu stacjonarnego spadały przez dwa ostatnie lata

Data: 2016-10-24 01:18:00
UKE: Ceny Internetu stacjonarnego spadały przez dwa ostatnie lata

Od 11 do 147 zł płacili miesięcznie klienci indywidualni w Polsce  za usługę stacjonarnego dostępu od internetu (zależnie od przepływności i czasu trwania umowy) sierpniu tego roku – wynika z analizy UKE dotyczącej kształtowania się cen stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce w latach 2014-2016. Koszty ponoszone przez klientów indywidualnych na Internet stacjonarny w tym roku spadły zarówno w odniesieniu do 2015 r. jak i 2014 r.

Celem badania było określenie średniego miesięcznego kosztu ponoszonego przez klientów wybranych firm telekomunikacyjnych, według danych za sierpień 2016 r. Wskaźnik ten otrzymano poprzez zsumowanie opłat stałych i jednorazowych i podzielenie ich przez liczbę cykli rozliczeniowych (pod uwagę brano tylko oferty na czas określony).

Klienci indywidulani płacą mniej

UKE wyliczył, że w latach 2014-2016 nastąpił znaczący spadek cen Internetu stacjonarnego w ofertach dla klientów indywidualnych we wszystkich przedziałach prędkości.

Największe zmiany w kosztach zaszły w szczególności w przypadku Internetu o przepływności od 30 Mb/s do 100 Mb/s oraz powyżej 100 Mb/s. W przypadku pierwszego z tych przedziałów koszty ponoszone przez użytkowników spadły w 2016 r. w porównaniu do 2014 r. o 26,12 zł. Z kolei za oferty przepływności powyżej 100 Mb/s klienci płacili o 25,74 zł mniej niż dwa lata wcześniej.

Najtańszą usługę klientom indywidulanym w cenie od 10,65 zł oferowała Netia za łącze 10 Mb/s w umowie na rok. Najdroższą ofertę miała Inea – do 146,78 zł za 250 Mb/s w umowie na 2 lata oraz 500 Mb/s przy 24 miesięcznym okresie zobowiązania.

Urząd podkreśla, że widoczna była tendencja, zgodnie z którą niższe opłaty pobierali operatorzy kablowi niż pozostali. W latach 2014-2016 nastąpił spadek kosztów we wszystkich kategoriach przepływności.  Największy spadek procentowy w 2016 r. w porównaniu do 2014 r. r. widoczny był w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s, gdzie koszty ponoszone przez klientów były o 32,6 proc. niższe niż dwa lata temu . Z kolei najmniejsza różnica w cenach w 2016 r. w porównaniu do 2014 r. widoczna była w odniesieniu do prędkości od 2 Mb/s do 10 Mb/s i wyniosła ona 20,5 proc.

O cenach Internetu dla firm

Koszt dla klientów instytucjonalnych mieścił się z kolei w przedziale ok. 13-232 zł (także zależnie od przepływności i czasu trwania umowy). Odmiennie niż w przypadku klientów indywidualnych, koszty dostępu do Internetu u operatorów kablowych były wyższe niż u pozostałych.  Szczególnie duża różnica widoczna była w odniesieniu do usług o przepływności ponad 100 Mb/s. Klienci biznesowi za takie usługi płacili średnio o około 71,68 zł więcej u operatorów kablowych niż u pozostałych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Ogólnie, w latach 2014-2016 nastąpił spadek cen we wszystkich przedziałach przepływności z wyjątkiem obejmującego zakres 2-10 Mb/s. I tak UKE odnotował spadek cen o 10,73 zł w przedziale 30-100 Mb/s oraz o 16,62 zł w przedziale powyżej 100 Mb/s. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat największy spadek cen nastąpił jednak w przedziale do 2 Mb/s. W sumie w 2016 r. przedsiębiorcy musieli zapłacić za Internet o tej przepływności o 19,68 zł mniej niż w 2014 r.  w porównaniu do 2014 r.

Coraz więcej ofert powyżej 100 Mb/s

Widoczny jest też trend zmniejszenia dostępności ofert o najniższej przepływności i znaczne zwiększenie liczby ofert dotyczących przepływności powyżej 100 Mb/s. Jak zauważa UKE w tym przedziale oferty dla klientów indywidualnych były bardzo zróżnicowane i obejmowały zakres od 120 Mb/s do 600 Mb/s. Najniższe koszty w przypadku tego typu ofert ponosili klienci Vectry. Za Internet o przepustowości 150 Mb/s w umowie na 18 miesięcy zapłacić musieli 47,33 zł. Najwyższa stawka za Internet w tym przedziale wyniosła 146,78 zł. Cena ta znalazła się w ofercie Inei za usługę o prędkości 250 Mb/s oraz 500 Mb/s w przypadku dwuletniego okresu zobowiązania.

W popularnym wśród klientów indywidulanych przedziale od 10 Mb/s do 30 Mb/s najmniejsze koszty w tym zakresie przepływności ponosili użytkownicy Netii. Za usługę 20 Mb/s zakupioną na 12 okresów rozliczeniowych zapłacić musieli 28,24 zł. Najwyższa z kolei cena znalazła się w ofercie Orange. Za usługę na podobnych warunkach (20 Mb/s na 12 miesięcy) użytkownicy co miesiąc ponosili koszty w wysokości 84,06 zł. 

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

ceny, internet stacjonarny, analiza, UKE, ceny internetu

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie