Przejdź do treści

Przed operatorami czas zdobywania klientów sieci światłowodowych

Data: 2016-12-14 01:57:00
Przed operatorami czas zdobywania klientów sieci światłowodowych

Wszystko wskazuje na to, że 2016 r. będzie kolejnym rokiem stagnacji na rynku stacjonarnych łączy szerokopasmowych w Polsce. Według szacunków Orange Polska, w końcu września było ich łącznie nieco ponad 7,2 mln, czyli niemal tyle samo, co w końcu grudnia 2015 r.

Orange, które jako jedyne szacuje liczbę szybkich łączy co kwartał twierdzi, że w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku ich liczba zmniejszyła się o 43 tys., podczas gdy w całym 2015 r. spadła o 26 tys. do 7 mln 246 tys. Dane Orange za 2015 r. są wyższe niż podawane przez pozostałe źródła. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej – i opierającego się na danych UKE Głównego Urzędu Statystycznego – w ub.r. przybyły 23 tys. łączy i na koniec roku było ich 7 mln 130 tys. Z kolei Komisja Europejska twierdzi, że w 2015 r. w Polsce przybyło 58 tys. łączy i na koniec roku było ich 7 mln 157 tys. Rozbieżności dotyczące liczby łączy są stosunkowo niewielkie. Główna różnica to kierunek trendu.

Z danych GUS wynika, że nieco ponad 80 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do internetu (stacjonarny i/lub mobilny), w tym niemal 76 proc. ma dostęp szerokopasmowy stacjonarny i/lub mobilny. To oznacza, że potencjalnie do zagospodarowania przez dostawców szybkiego internetu jest ok. 570 tys. gospodarstw domowych. Dodatkowo – biorąc pod uwagę, że 71 proc. tych, którzy nie mają internetu w domu nie widzi potrzeby jego posiadania – można na liczyć, że w średnim okresie odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu stacjonarnego lub mobilnego wzrośnie do 86 proc., czyli o ok. 800 tys. Dodatkowy popyt – zwłaszcza w miastach – płynąć może z oddawanych do użytku nowych mieszkań.

W tym roku na rynku stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu utrzymuje się kilka wyraźnych trendów. Po pierwsze nadal spada liczba klientów korzystających z łączy miedzianych działających w technologii ADSL i ADSL2. Ich użytkownicy – są to głównie klienci Orange i Netii – ze względu na możliwość korzystania z wyższych prędkości albo przechodzą na łącza dostarczane przez sieci kablowe, albo na łącza światłowodowe, albo zaczynają korzystać z dostępów mobilnych w technologii LTE.

Drugi trend to spowolnienie wzrostu liczby nowych klientów podłączanych przez sieci kablowe. Sieci te działają w miastach, czyli tam gdzie nasycenie usługami internetowymi jest duże. Na dodatek na niektórych obszarach konkurują ze sobą o tego samego klienta. Na konkurencję między operatorami kablowymi raczej nie będzie miało wpływu ogłoszone w październiku przejęcie sieci Multimedia Polska przez UPC Polska. W przypadku tych dwóch sieci liczbę gospodarstw domowych, które mogą wybierać między usługami obu operatorów można szacować na 600-700 tys. Należy oczekiwać, że jeśli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wyda zgodę na przejęcie Multimediów, to nakładkowa sieć zostanie wystawiona na sprzedaż.

Trzeci trend to wzrost liczby użytkowników łączy światłowodowych działających w technologii FTTH (światłowód do domu) i FTTB (światłowód do budynku). Można szacować, że w końcu roku liczba użytkowników światłowodowych łączy dostępowych wynosić będzie ok. 500 tys. W początku tego roku – według danych Komisji Europejskiej – było ich 379 tys. Jedyny operator, który regularnie informuje o wzroście liczby linii FTTH – Orange Polska – w końcu września obsługiwał 57 tys. takich łączy, o 40 tys. więcej niż w grudniu 2015 r.

Poza Orange łącza FTTH oferuje także Netia (firma nie ujawnia liczby klientów korzystających ze światłowodów), niektórzy operatorzy kablowi (m.in. Inea) oraz mali dostawcy usług internetowych, którzy swe sieci budowali z wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy 2007-2013.

Należy oczekiwać, że co najmniej przez najbliższe dwa lata liczba użytkowników światłowodowych łączy dostępowych będzie rosła głównie w wyniku pozyskiwania klientów do już wybudowanych łączy.

Czwarty trend, to inwestycje w łącza FTTH. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Orange wybudowało 511 tys. łączy FTTH i w końcu września miało ich 1 mln 227 tys. Plan na ten rok mówi o 1,5 mln łączy FTTH w sieci operatora zasiedziałego.

Nowe łącza w przyszłym roku będzie uruchamiało głównie Orange, które w ostatnich miesiącach intensywnie wchodzi do nowych małych i średnich miast. Firma w tym roku podpisała umowy m.in. z władzami Legionowa, Pabianic, Milanówka, Żyrardowa, Kielc i Rzeszowa. W drugiej połowie przyszłego roku można się spodziewać, że pierwsze zmodernizowane do FTTH łącza udostępni Netia.

Należy oczekiwać, że pierwsze łącza wybudowane z unijnym wsparciem ze środków zdobytych przez operatorów w ramach pierwszego konkursu z działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będą gotowe dopiero w początku 2018 r., zaś łącza zbudowane ze wsparciem z drugiego konkursu z tego działania będą oddawane do użytku na przełomie 2018 r. i 2019 r.

Pełna realizacja wszystkich planów inwestycyjnych Netii i Orange, a także mniejszych graczy inwestujących ze środków własnych oraz zakończone sukcesem inwestycje współfinansowane z działania 1.1 POPC może doprowadzić do tego, że w końcu 2020 r. do gospodarstw domowych Polsce będzie docierało 5-6 mln łączy FTTH/B.

 

Tomasz Świderek

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

światłowody, łącza, rynek, operatorzy, FTTH, internet

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie