Aktualności Aktualności 2020-01-28T10:28:25+01:00 Zend_Feed_Writer http://www.polskaszerokopasmowa.pl/rss/id,8.html <![CDATA[Rusza postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G]]> 2019-12-13T09:07:00+01:00 2019-12-13T09:13:01+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/rusza-postepowanie-konsultacyjne-w.html 9 grudnia br. rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G. Konsultacje potrwają do 10 stycznia 2020 r. W założeniach przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca maja 2035 r. <![CDATA[Lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1]]> 2019-04-11T11:42:00+02:00 2019-04-11T11:43:30+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/lista-obszarow-do-objecia-interwencja-w-czwartym-konkursie-dzialania-1-1.html Ogłoszona została lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 POPC na lata 2014-2020. <![CDATA[Warsztaty POPC dla beneficjentów]]> 2019-09-18T15:31:00+02:00 2019-09-18T15:32:24+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/warsztaty-popc-dla-beneficjentow.html Prawidłowe przygotowanie ofert hurtowych, uwarunkowania dla obszarów w IV konkursie oraz kwestia dostępu do infrastruktury słupowej i kanalizacji kablowej to zagadnienia, które będą przedmiotem bezpłatnych warsztatów, które odbędą się 15 października w Warszawie. <![CDATA[ Konsultacje społeczne białych obszarów NGA ]]> 2019-08-08T12:43:00+02:00 2019-08-08T12:47:21+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-bialych-obszarow-nga.html Do 6 września 2019 r. potrwają konsultacje białych obszarów NGA na potrzeby kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wykaz obszarów został przygotowany przez UKE. <![CDATA[Konsultacje procedur współpracy międzyoperatorskiej w POPC]]> 2019-07-26T09:38:00+02:00 2019-07-26T09:42:34+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/konsultacje-procedur-wspolpracy-miedzyoperatorskiej-w-popc.html W związku z ciągłą rozbudową sieci POPC oraz obowiązkiem świadczenia usług hurtowych przez Operatorów Sieci Dostępowej, którzy są beneficjentami działania 1.1 POPC, Prezes UKE przygotował zbiór zaleceń. <![CDATA[Warszawska delegatura UKE zlikwidowana]]> 2019-02-07T14:33:00+01:00 2019-02-07T14:40:20+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/warszawska-delegatura-uke-zlikwidowana.html Warszawska Deleatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej została zlikwidowana. Obowiązki i kompetencje zostały przeniesione do Departamentu Kontroli. <![CDATA[Stanowiska w sprawie dystrybucji częstotliwości 3600-3800 MHZ]]> 2019-03-06T15:45:00+01:00 2019-03-06T15:47:13+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/stanowiska-w-sprawie-dystrybucji-czestotliwosci-3600-3800-mhz.html 19 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ślad za przeprowadzonymi w 2018 r. konsultacjami ws. częstotliwości przeznaczonych dla 5G, opublikował wstępne założenia dystrybucji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz. <![CDATA[Test Margin Squeeze dla POPC]]> 2019-04-25T09:19:00+02:00 2019-03-06T15:46:38+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/test-margin-squeeze-dla-popc.html 28 marca 2019 r. Prezes UKE określił nową wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), który ma zastosowanie w kalkulacji kosztów Orange Polska S.A na rok 2020 w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku dostępu szerokopasmowego (Rynek 5).  <![CDATA[Plan rozdysponowania częstotliewości z zakresu 3600-3800 MHz]]> 2019-12-04T10:43:00+01:00 2019-12-04T10:44:11+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/plan-rozdysponowania-czestotliewosci-z-zakresu-3600-3800-mhz.html W związku z dużym zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sprawie planowanego podejścia i ram czasowych dystrybucji częstotliwości z pasma 3,7 GHz, poniżej publikujemy ramowy plan działań Prezesa UKE zmierzających do rozdysponowania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz.   <![CDATA[Siedem projektów ocenionych w II rumdzie III konkursu 1.1 POPC]]> 2019-12-04T10:41:00+01:00 2019-12-04T10:41:49+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/siedem-projektow-ocenionych-w-ii-rumdzie-iii-konkursu-1-1-popc.html Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał oceny merytorycznej II stopnia siedmiu projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach II rundy III konkursu dla działania 1.1 POPC. Dofinansowane projekty pokryją trzy obszary wytypowane do interwencji.