Przejdź do treści

Rynek telekomunikacyjny oczami klientów

Data: 2012-01-18 13:58:55
Rynek telekomunikacyjny oczami klientów

Urząd Komunikacji Elektroniczej opublikował raport z badania konsumenckiego 2011 -"Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci indywidualni i instytucjonalni".

Wynika z niego, że wśród klientów biznesowych dominuje pozytywna ocena polskiego rynku telekomunikacyjnego pod kątem jego funkcjonowania. Najlepiej oceniany jest rynek telefonii komórkowej, któremu 87,1% klientów przyznaje oceny wysokie (4 – ocenę dobrą i 5 – ocenę bardzo dobrą). Rynek telefonii stacjonarnej ocenia tak 63,3% respondentów, a rynek internetowy – 73% firm.
Ponad połowa (51,6%) badanych przedstawicieli firm uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat polski rynek telekomunikacyjny zmienił się na lepsze. Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu polskiego rynku telekomunikacyjnego, które dostrzegają badani to przede wszystkim wzrost ilości ofert.
Jedynie 4,2% badanych przedstawicieli firm sądzi, że w ciągu ostatnich 5 lat polski rynek telekomunikacyjny zmienił się na gorsze. Negatywne zjawiska to głównie za wysokie ceny usług.  W celu rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego, zdaniem badanych firm, należałoby przede wszystkim obniżyć ceny usług (68%). Ponad dwie piąte (41,7%) przedstawicieli badanych firm zna działalność Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Działalność UKE jest oceniana raczej dobrze - średnia ocena na pięciostopniowej skali wynosi 3,70.

Także klienci indywidulani pod względem funkcjonowania badani najlepiej ocenili rynek telefonii komórkowej. Na drugim miejscu znalazł się rynek telewizji. Najsłabiej oceniono funkcjonowanie rynku telefonii stacjonarnej oraz Internetu.Nieco ponad połowa badanych klientów indywidulanych (51,5%) uważa, że polski rynek telekomunikacyjny w ciągu ostatnich 5 lat zmienił się na lepsze. Zaledwie 4,7% uważa, że rynek uległ pogorszeniu, a 43,8 % respondentów nie zauważyło różnicy. Wśród najczęściej wskazywanych pozytywnych zmian znalazły się: wzrost ilości dostawców usług (64,7%), wzrost ilości ofert (64,2%), obniżka cen (39,5%), wzrost dostępności usług (37,6%), poprawa jakości usług (34%) oraz promocja nowych usług (33%).
Zdecydowanie najczęściej wskazywanym zjawiskiem, które wpłynęło na pogorszenie opinii o rynku telekomunikacyjnym jest zbyt wysoki poziom cen (79,8%). Na kolejnych miejscach znalazły się takie elementy jak: zawiłe procedury (28 %), zbyt mało ofert (26,7 %), niezadowalająca jakość usług (20,8%).
Wśród proponowanych zmian na rzecz rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego zdecydowana większość klientów indywidalnych wymieniła konieczność obniżenia cen usług (81,4%). Co trzeci respondent chciałby, aby zwiększono zakres usług i lepiej dopasowano je do potrzeb klienta (33%) oraz poprawiono jakość oferowanych usług (32, %). Na kolejnych miejscach znalazło się: zwiększenie dostępności usług, poprawienie skuteczności dochodzenia roszczeń i poprawa przejrzystości i zgodności z prawem ofert na usługi telekomunikacyjne.
O działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej słyszało 17,3% badanych w grupie klientó indywidulanych.Osoby znające UKE oceniły jego działalność raczej pozytywnie (odsetek odpowiedzi „raczej dobrze” i „zdecydowanie dobrze” wyniósł 45,3%).

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie