Przejdź do treści

Nowe wyzwania przed sektorem ICT

Data: 2012-01-18 14:00:54


Polski sektor ICT jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków technologii teleinformatycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak musi obecnie stawić czoło wielu wyzwaniom. Uczestnicy rynku dostosowują swoje strategie do panujących trendów, z których najważniejsze to nasycenie tradycyjnych rynków, rosnąca konkurencja oraz upowszechnienie i standaryzacja podstawowych produktów i usłu  - pisze w swym raporcie firma  Frost & Sullivan.

 

Według Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, wśród kluczowych strategii, jakie przyjmują gracze na rynku ICT, wyraźnie przoduje chęć do przekształcenia swojej działalności i skoncentrowaniu się na rozwiązaniach inteligentnych. Firmy coraz intensywniej poszukują możliwości dostarczania rozwiązań niezbędnych do strategicznego rozwoju swoich klientów.


 - Polski sektor ICT jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków teleinformatycznych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Wiodący dostawcy rozwiązań teleinformatycznych – począwszy od Asseco i Comarchu aż po Telekomunikację Polską i Polkomtel – starają się zróżnicować swoją ofertę i dostosować do potrzeb poszczególnych branż. Dla niektórych firm jest to przede wszystkim działanie marketingowe w celu budowania świadomości marki w podstawowych sektorach działalności. Dla innych takie podejście wiąże się z całkowitym przekształceniem struktury korporacyjnej- stwierdza Adrian Drozd, główny analityk rynku ICT.

Wszyscy wiodący gracze w poszczególnych branżach analizują, w jaki sposób właściwe inwestycje w teleinformatykę mogą wpłynąć na podniesienie efektywności oraz zwiększanie wydajności łańcucha dostaw, a także zaostrzenie przewagi konkurencyjnej, usprawnienie procesu tworzenia nowych produktów i usług. Ważne jest także, aby zarządzanie klientami i zasobami wewnętrznymi odbywało się w sposób bardziej zintegrowany. Technologie informatyczne są postrzegane jako sprzyjające poprawie zarówno w zakresie kosztów, jak i dochodów.

- Funkcje teleinformatyczne w firmach wychodzą z cienia i coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania kierownictwa – wyjaśnia Adrian Drozd. – -Obecnie teleinformatyka, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, jest podstawowym czynnikiem branym pod uwagę podczas podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. Jednak wiele inteligentnych aplikacji, przełomowych innowacji i technologii wspomagających dopiero pojawia się na rynku. Aby uzyskać analizy i wskazówki, jak najlepiej wykorzystać technologie teleinformatyczne, firmy zwracają się do partnerów, a nie dostawców. Zdaniem Frost & Sullivan na rynku dostawców usług teleinformatycznych jest luka: gracze z branży muszą jak naszybciej rozwinąć swoją wiedzę na temat branż i sektorów, co pozwoli im kreować wartość dodaną oferty w taki sposób, w jaki oczekują tego klienci- wyjaśnia Drozd.

Firma, która chce wykorzystać potencjał danego rynku, musi rozwinąć i wypromować ofertę niosącą unikalne korzyści dla obecnych i potencjalnych odbiorców. Promowanie istniejących produktów czy tworzenie nowych rozwiązań pozwoli na przesunięcie się w górę łańcucha wartości i osiągnięcie pozycji podstawowego gracza w danej branży.

Według niedawno przeprowadzonej analizy Frost & Sullivan 85% firm teleinformatycznych uważa, że strategie związane z rynkiem pionowym są kluczowe dla ich sukcesu. Niemniej jednak 80% firm sądzi również, że nie dysponuje wystarczająco solidną i wszechstronną platformą do badania rynku, aby móc zrozumieć, jak należy właściwie definiować, rozumieć i reagować na pojawiające się na rynku możliwości.

 - Radzenie sobie z wyzwaniem jest złożoną kwestią – proces przekształcania się firmy w partnera wspierającego rozwój klientów na rozmaitych pionowych rynkach nie jest łatwym zadaniem. Każdy branża posiada swoją własną strukturę, swoje unikalne wymagania i specyficzne kwestie regulacyjne. Co więcej, sektory na poszczególnych rynkach krajowych mogą bardzo się od siebie różnić – stopień konsolidacji rynku, pozycja konkurencyjnych dostawców rozwiązań teleinformatycznych, poziom siły nabywczej klientów oraz lokalne warunki regulacyjne to tylko niektóre czynniki decydujące o złożoności sytuacji, z jaką muszą radzić sobie gracze z branży teleinformatycznej. Z tej właśnie przyczyny uruchomiliśmy nowy program badawczy, skupiający się wyłącznie na dostarczaniu całościowej wiedzy na temat teleinformatyki na rynkach pionowych- mówi Daniel Shepherd, dyrektor zespołu ICT, Frost & Sullivan.

Źródło: Frost & Sullivan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie