Przejdź do treści

UKE zebrał opinie w konsultacjach na temat działalności jst w telekomunikacji

Data: 2013-06-27 09:08:00
UKE zebrał opinie w konsultacjach na temat działalności jst w telekomunikacji

Siedem opinii wpłynęło do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach konsultacji projektu zmodyfikowanego stanowiska w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego.

UKE prowadził konsultacje w dniach od 4 do 18 czerwca 2013 r. Zmiany w stanowisku dotczą: interpretacji przepisów Megaustawy dotyczących zakresu przedmiotowego, jaki podlega pod regulację uzyskania zgody Prezesa UKE, uzupełnienia definicji pojęć związanych z działalnością jst z zakresu telekomunikacji, zróżnicowania usługi dostępu do Internetu za opłatę niższą niż cena rynkowa i bezpłatnej usługi dostępu do Internetu w zakresie ograniczeń technicznych oraz modeli, w oparciu o jakie jst mogą świadczyć usługę bezpłatnego dostępu do Internetu lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

W konsultacjach projektu UKE  wypowiedziały się KIKE, PIIT, KIGEIT, PIKE, Polkomtel, T-Mobile Polska, oraz Neter (lokalny operator z Wielkopolski).

KIGEIT zawraca m.in. uwagę, aby przy analizie wniosków jst, które chcą zacząć działalność telekomunikacyjną,  UKE brał także pod uwagę, na ile dany samorząd jest przyjazny inwestycjom operatorów na ich terenie. W tym celu powinien więc sprawdzić,   czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ich nie utrudnia oraz jaki jest czas oczekiwana na decyzję w sprawach inwestycji.

KIKE natomiast zwraca uwagę, że nie do końca transparentne zasady przyznające możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu przez jst blokują rozwój konkurencji na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych. I proponuje m.in., by w przypadku gdy gmina buduje hotspoty konkretnie wskazać (i uzgodnić z rynkiem) przykładowe „miejsca publiczne", takie jak: urzędy, biblioteki publiczne, muzea, centralne rynki lub place, ewentualnie szkoły, gdzie takie punkty dostępowy mogłyby być lokalizowane.

PIKE z kolei krytycznie ocenia nowe propozycje parametrów technicznych internetu oferowanego przez jst, i uważa przepływność 512 kb/s w publicznych hostspotach to za dużo. Podobnie uważa PIIT.

Polkotmel uważa, że zmiany jakie proponuje teraz UKE w stosunku do poprzedniego stanowiska mają tylko kosmetyczny charakter. Według Polkomtela, UKE pobieżnie i pozornie bada zapotrzebowanie mieszkańców na usług telekomunikacyjne.

Spółka Neter w e-mailu wysłanym od UKE przedstawia natomiast swe negatywne doświadczenia ze współpracy z samorządem w Suchym Lesie w woj. wielkopolskim.

Nadesłane stanowiska aktualnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie przedmiotowego stanowiska.

Żródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

jst, działalność jst w telekomunikacji, UKE, konsultacje

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie