Przejdź do treści

UKE zachęca operatorów do podpisania memorandum w sprawie jakości usług

Data: 2012-05-28 13:02:00
UKE zachęca operatorów do podpisania memorandum w sprawie jakości usług

Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  w ubiegłym tygodniu oficjalnie zaproponowała operatorom telekomunikacyjnym podpisanie „Memorandum w sprawie jakości usług". Dokument te miałby m.in. określać zasady współpracy między UKE a operatorami odnośnie rozwiązań, które zapewnią przejrzystości i odpowiednią jakości świadczonych przez nich  usług telekomunikacyjnych. Chodzi tu m.in. o wyeliminowanie takich praktyk, jak podawanie w reklamach przez operatorów nierealnych do osiągnięcia prędkości łączą internetowego.

 

Jak podkreśla Adam Siewicz z departamentu Kontroli i Egzekucji w UKE działania prezesa UKE wynikają z konieczności  dostosowania się do  wymagań ramowych Unii Europejskiej o ochronie konsumentów i zagwarantowania użytkownikom usług telekomunikacyjnych, praw określonych w postanowieniach dyrektyw UE dotyczących rynku telekomunikacyjnego.

 

A te regulują kilka kwestii.  - Po pierwsze kraje członkowskie powinny zapewnić, aby umowy (świadczenia usług)  w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określały co najmniej minimalne oferowane poziomy jakości usług, takie jak np.  czas wstępnego przyłączenia.  Po drugie, operatorzy  powinni zapewnić użytkownikom końcowym dostęp do wyczerpujących, porównywalnych, wiarygodnych informacji o dostępie i jakości świadczonych usług – wyjaśnia Adam Siewicz.

 

Warto tu wspomnieć, że pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła, że we współpracy z firmą Sam Knows będzie prowadzić badanie, które ma dostarczyć jej rzetelne statystyki dotyczące wydajności szerokopasmowego Internetu w Europie. Takie badanie przeprowadził już brytyjski regulator Ofcom  i opublikował raport jak dostawcy usług szerokopasmowego internetu wywiązują  się z „dobrej praktyki” przejrzystego informowania o przepływności usług dostępowych.  

 

UKE zamierza także przeprowadzić badanie jakości usług oferowanych przez operatorów, według metody, która zostanie wspólnie z nimi wypracowana, czemu ma właśnie służyć memorandum. Przedsiębiorcy, izby, stowarzyszenia, oraz inne organizacje, które wyrażą chęć współpracy w zespole roboczym opracowującym zasady informowania klienta o świadczonych usługach, w tym o ich jakości i dostępności mogą wytypować swych przedstawicieli i zgłaszać ich do Departamentu Kontroli i Egzekucji w UKE (na adres e-mail: a.siewicz@uke.gov.pl).

 

Docelowym rozwiązaniem jest  uruchomienie przez UKE i Instytut Łączności  wspólnego dla wszystkich operatorów serwera referencyjnego, na którym będą się odbywać testy. Pomiary byłyby wykonywane dla różnych protokołów (http(s), ftp, p2p, telnet, ssh, streaming media). Sprawdzano by czasy ładowania popularnych serwisów. Dokonywane byłyby też pomiary „up and down link”.

 

Na początku jednak UKE zakłada, że takie testy (według określonej, przyjętej przez wszystkich metodologii) odbywałby się na serwerach referencyjnych poszczególnych operatorów, na których UKE i Instytut łączności instalowałyby odpowiednie.

 

Marek Ostanek, zastępca dyrektora departamentu rozwoju infrastruktury w UKE, jest optymistą co do tego przedsięwzięcia. Kiedy w kwietniu po raz pierwszy prezentował on pomysł UKE na kontrolę jakości usług internetowych operatorom na spotkaniu momentami było gorąco. Szczególnie niektórzy przedstawiciel operatorów komórkowych podważali tę koncepcje. Już jednak już podczas ostatniego, majowego spotkania w UKE na ten temat było znacznie spokojniej. - Udział internetowych dostawców w tych testach byłby dobrowolny, a każdy ISP miałby możliwość dostępu do swych statystyk – podkreśla Marek Ostanek.

 

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

testy, memorandum, jakość usług, UKE

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie