Przejdź do treści

UKE: najczęstsze pytania dotyczące regulacji regionalnych sieci

Data: 2015-01-30 08:20:00
Anatolii Babii / Photogenica

Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował „Najczęściej zadawane pytania” dotyczące warunków zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych oraz przygotował opinię do stanowisk złożonych w toku konsultacji środowiskowych, zebranych w „Zestawieniu uwag i propozycji”, odnośnie projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”. Dokumenty zostały utworzone w ramach projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”.

Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych wspierana środkami unijnymi jest na finiszu. Zakończyły się już tego typu projekty w województwach: lubuskim, pomorskim, dolnośląskim a także budowa sieci w Wielkopolsce. Infrastruktura dystrybucyjno- szkieletowa będzie udostępniana operatorom lokalnym, ale w określonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ramach. To dlatego, że sieci regionalne budowane są z dużym wsparciem środków publicznych.  W związku z tym operatorzy infrastruktury wybudowanej z unijnym wsparciem będą mieli obowiązek zapewnienia dostępu do regionalnych sieci szerokopasmowych na zasadach otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących oraz muszą stosować regulowane opłaty z tytułu tego dostępu.

W końcu września UKE opublikował stanowisko odnośnie do zasad ustalania cen usług w regionalnych sieciach szerokopasmowych (RSS) budowanych ze wsparciem środków publicznych, a w grudniu zatwierdził ceny dostępu hurtowego proponowane przez operatora infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. To jednak nie wyczerpuje wszystkich pytań, jakie pojawiły się ze strony podmiotów które chcą pełnić funkcję operatorów infrastruktury w regionalnych sieciach szerokopasmowych (tzw. RSS-ach). Dlatego też regulator rynku przygotował zestawienie najistotniejszych i najczęściej zadawanych w toku dotychczasowych prac Prezesa UKE nad określeniem szczegółowych warunków dostępu do RSS wraz z odpowiedziami oraz dokonał zestawienia uwag i propozycji, które padały podczas konsultacji środowiskowych odnośnie projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”.

Jednym z pytań, na które odpowiada UKE jest czy stacje BTS (na potrzeby technologii LTE) będą mogły być podpinane pod RSS (jako backhaul) w obszarach średnio konkurencyjnych, tj. czy technologia LTE będzie mogła być traktowana jako technologia NGA?

Prezes UKE odpowiada,  że zgodnie z zapisami decyzji notyfikacyjnych KE, w obszarach nisko konkurencyjnych (białe plamy) do RSS mogą się podłączyć wszyscy operatorzy (bez względu na technologię). Jednocześnie w obszarach średnio konkurencyjnych (szare plamy) do RSS może być podłączona tylko infrastruktura NGA. Zgodnie z zapisami decyzji notyfikacyjnych KE sieci NGA są to „przewodowe sieci dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych i które mają zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach (takich jak wyższa szerokość pasma) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych, tj. w niniejszym przypadku rozwiązania FTTX mogące zapewnić użytkownikom końcowym minimalną prędkość 40 Mb/s lub sieci kablowe mogące zagwarantować prędkość do 50 Mb/s i powyżej 50 Mb/s przy zastosowaniu nowego standardu modemu DOCSIS 3.0.

Inne pytanie dotyczy poddzierżawy infrastruktury RSS przez operatorów sieci dostępowych innym podmiotom. UKE dopuszcza możliwość poddzierżawiania infrastruktury RSS. Zastrzega jednak, że poddzierżawianie nie może prowadzić do działań sprzecznych z celami projektów RSS lub do naruszenia warunków dostępu wynikających z decyzji notyfikacyjnych KE. A  na podmiotach nabywających prawa do infrastruktury RSS (np. na podstawie stosunku dzierżawy) ciążą takie same obowiązki jak na operatorach infrastruktury. Poddzierżawianie infrastruktury RSS jest zatem możliwe z zastrzeżeniem warunków określonych w dokumentach, na podstawie których nastąpiło dofinansowanie budowy RSS ze środków publicznych.

Publikując załączone dokumenty UKE podkreśla, że wyjaśnienia w nich zawarte, mają na celu usunięcie wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących stosowania oferty referencyjnej, co powinno znacznie ułatwić operatorom infrastruktury RSS przygotowanie własnych ofert i zachęcić operatorów sieci dostępowych do korzystania z tych ofert:

Mark Jaślan

Załączniki:

Najczęściej zadawane pytania – jest to zestawienie najistotniejszych i najczęściej zadawanych w toku dotychczasowych prac Prezesa UKE nad określeniem szczegółowych warunków dostępu do RSS wraz z odpowiedziami.

Zestawienie uwag i propozycji podmiotów które w dniach 16 października 2014 r.
– 6 listopada 2014 r. przedstawiły swoje stanowiska w ramach konsultacji środowiskowych odnośnie projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” (Oferty referencyjnej) wraz z komentarzami i wyjaśnieniami Prezesa UKE. W odniesieniu do uwag, które nie znalazły odzwierciedlenia w ostatecznej wersji Oferty referencyjnej w tabeli przedstawiono syntetyczne wyjaśnienia i argumentację na poparcie przyjętego rozwiązania danej kwestii.

Zdjecie: Anatolii Babii / Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

warunki dostępu, ceny, FAQ, regulacje, UKE, sieci regionalane, RSS

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie