Przejdź do treści

Trwają prace nad ustawą o PEM

Data: 2016-06-07 08:56:00
David Acosta Allely /  Photogenica

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że 1 czerwca odbyło się drugie spotkanie zespołu roboczego ds. pól elektromagnetycznych (PEM). Ma on przygotować projekt założeń do ustawy, jaka ma powstać w związku z dynamicznym rozwojem sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym opartych o technologie mobilne.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały wstępne zagadnienia do przedyskutowania w ramach zespołu. Priorytetem Ministerstwa Cyfryzacji pozostaje nieskrępowany rozwój sieci szerokopasmowych i mobilnych. Bez tego trudno sobie wyobrazić rozwój we współczesnym świecie. Przez lata zaniechano jednak dyskusji o PEM przez co narosło wokół tej kwestii szereg wątpliwości. Dlatego też przeprowadzone zostaną badania, które pozwolą zobiektywizować opinie części środowisk. W ramach zespołu wypracowany zostanie również projekt założeń do specjalnej ustawy dedykowanej tym zagadnieniom.

Nowa ustawa miałaby stanowić dodatkowe – obok obowiązujących przepisów – narzędzie kontroli dla organizacji społecznych i państwa. Przede wszystkim jednak ma wprowadzić nowe obowiązki informacyjne i edukacyjne. Wydłużona miałaby być lista podmiotów, które mogą wnioskować o przeprowadzenie kontroli emisji do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

MC proponuje też większe uprawnienia dla organów ochrony środowiska i prezesa UKE do kontroli i karania przedsiębiorców nieprzestrzegających przepisów dotyczących emisji PEM.

Najdłuższa jest lista obowiązków informacyjnych, które mieliby mieć zarówno właściciele nieruchomości, samorządy, jak i operatorzy oraz dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego. Ich sens sprowadza się do informowania o obecności sieci WiFi w budynkach, transporcie miejskim, w przestrzeni miejskiej. Resort zaproponował też, aby każde urządzenie radiowe było wyposażone w wyłącznik bezprzewodowego dostępu do internetu, a domowe routery i smartfony miały tabliczki ze wskazanym poziomem emisji promieniowania oraz zalecenia użytkowania ich tak, aby ekspozycja na promieniowanie była jak najmniejsza.

Celem zaproponowanych rozwiązań ma być zwiększenie kontroli społecznej oraz uprawnień kontrolnych organów państwowych nad emisjami PEM oraz zapewnienie zainteresowanej społeczności lepszego dostępu do informacji na ten temat.

Spotkanie odbyło się w obecności przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, która objęła prace zespołu swym patronatem, a uczestniczyli w nim przedstawiciele rządu, strony społecznej oraz operatorów komórkowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac członkowie zespołu do 21 czerwca br. przedstawią swoje stanowiska do zaproponowanego wstępnego projektu założeń. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na 8 lipca br. 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzeczpospolita

Zdjęcie: Photogencia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

legislacja, PEM, ministerstwo cyfryzacji, pole elektromagnetyczne, stacje bazowe

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie