Przejdź do treści

Poradnik dla jst o zamówieniach publicznych przy inwestycjach w sieci szerokopasmowe

Data: 2012-03-26 13:28:00
Poradnik dla jst o zamówieniach publicznych przy inwestycjach w sieci szerokopasmowe

W ramach portalu Polska Szerokopasmowa prezentujemy kolejną opinię prawna, której celem jest ułatwienie samorządom prowadzenia inwestycji w sieci szerokopasmowe.

 

Tym razem jest to poradnik dotyczący zamówień publicznych i koncesji w ramach projektów związanych z inwestycjami w sieci szerokopasmowe przygotowany przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka. Autorem poradnika jest Wojciech Hartung i został on napisany pod kierunkiem prof. Michała Kuleszy.

 

Celem niniejszego poradnika jest przedstawienie jednostkom samorządu terytorialnego teoretycznych i praktycznych wskazówek dotyczących podstawowych modeli realizacji zadań wynikających z regulacji zawartych w Ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Przedstawione analizy powinny pozwolić im z jednej strony na podjęcie decyzji dotyczących wyboru modelu właściwego dla przyjętych założeń, z drugiej na przeprowadzenie procedury wyboru podmiotu, któremu realizacja tych zadań zostanie powierzona zgodnie z postanowieniami prawa właściwymi dla wybranego modelu.

 

Poradnik zawiera także wzorce podstawowych dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania (z wyłączeniem postanowień umownych).


Podstawą sporządzenia niniejszego poradnika są przepisy prawa polskiego uwzględniające rozwiązania przyjęte w prawie europejskim jak również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „Trybunał lub ETS” ) oraz stanowiska Komisji Europejskiej (dalej „KE”). Analizowane rozwiązania wykorzystują również praktykę prowadzenia przedsięwzięć związanych z inwestycjami w rozwój sieci szerokopasmowych w innych krajach Unii Europejskiej.
 

Poradnik nie analizuje przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy z punktu widzenia przepisów dotyczących pomocy publicznej, jednak uwzględnia tę problematykę w odniesieniu do ich finansowania w modelu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w kwestii wpływu wybranego przez samorząd modelu jak również związanej z nim procedury wyboru partnera prywatnego na ocenę spełnienia tzw. czwartej przesłanki Altmark. 

Poradnik jest kolejną w cyklu publikacją, która powinna pozwolić samorządom na prawidłowe przygotowanie i zrealizowanie zadań wynikających z Ustawy. Wraz z dotychczas opracowanymi materiałami  stanowi zbiór podstawowych założeń i wskazówek, których wykorzystanie będzie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez samorządy. Należy jednak podkreślić, że przedstawione informacje stanowią punkt wyjścia przeprowadzenia szczegółowych analiz technicznych, ekonomicznych, finansowych i prawnych każdorazowo dla danego przedsięwzięcia.

Źródło: Własne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie