Usługi i warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej

Usługi i warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej

W ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępniamy kolejne opracowania prawne, których celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.


W ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępniamy kolejne opracowania prawne, których celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Opinie przygotowała kancelaria prawnicza Kuch, Sękowski, Tacznowska-Wileńska i dotyczą one:

Rodzaje usług i warunki dostępu do infrastruktury dystrybucyjnej w projektach wymagających indywidualnej notyfikacji.

Rodzaje usług i warunki dostępu do infrastruktury end-to-end w projektach wymagających indywidualnej notyfikacji.

Załączniki do opracowań.

Źródło: Własne