Przejdź do treści

Na forum BEREC o gospodarce cyfrowej i łączności

Data: 2016-10-13 21:25:00
Na forum BEREC o gospodarce cyfrowej i łączności

17 października odbędzie się czwarte forum zainteresowanych stron zorganizowane przez BEREC w Brukseli. To jedno z najważniejszych wydarzeń w sektorze telekomunikacyjnym. 

W tym roku będzie ono ukierunkowane na kwestie dotyczące programu prac BEREC na 2017 r., a także na bieżący przegląd ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej.
 
W ramach forum możliwe będzie omówienie w szczególności dwóch istotnych kwestii: 

  • zapewnienia łączności każdemu obywatelowi europejskiemu
  • ułatwienia rozwoju gospodarki cyfrowej.

Oczekuje się, że w forum weźmie udział około 220 uczestników, którzy będą prowadzić dyskusje z prelegentami, w tym wiele podmiotów ze środowiska łączności i środowiska cyfrowego.

Jakie rozwiązania mogą przyczynić się do zapewnienia łączności każdemu obywatelowi?

Zapewnienie łączności każdemu obywatelowi stanowi nadrzędny priorytet, co zostało niedawno podkreślone przez Komisję Europejską. W tym względzie kluczowe znaczenie dla
reagowania na szybko zmieniające się potrzeby użytkowników końcowych mają inwestycje
ze strony podmiotów gospodarczych oraz innowacyjne rozwiązania służące ułatwieniu ich
wdrażania. 

Pierwsze obrady okrągłego stołu umożliwią przeprowadzenie analizy różnych rozwiązań tego rodzaju oraz rozważenie roli, jaką w tym kontekście odgrywa prawodawstwo.

Opinie na temat tych kwestii zostaną przedstawione w ramach pierwszego panelu prelegentów, prowadzonego przez Sharon White, dyrektor generalną brytyjskiego urzędu
regulacyjnego OFCOM. W panelu tym wezmą udział:

  • Pilar del Castillo, poseł do Parlamentu Europejskiego;
  • Eelco Blok, dyrektor generalny holenderskiego operatora KPN;
  • Xavier Niel, zastępca przewodniczącego zarządu i dyrektor ds. strategii w Iliad;
  • Sam Crawford, założyciel SamKnows.


Wzmocnienie gospodarki cyfrowej – jaką rolę mogą pełnić inwestycje i prawodawstwo?

Przedmiotem zainteresownia jest również kwestia rozwoju gospodarki cyfrowej. Jak pokazała debata na temat neutralności sieci, jest to dynamicznie zmieniające się środowisko, które stanowi źródło innowacji, nowych podmiotów i nowych usług, ale wiąże się również z wieloma wyzwaniami z perspektywy prawodawstwa. Możliwe jest natomiast kwestionowanie wpływu prawodawstwa oraz inwestycji na ten sektor, a także ich roli jako czynników wspierających innowacje. Kwestia ta wraz z najważniejszymi zmianami w sektorze będzie jednym z najważniejszych tematów omawianych w ramach drugiego okrągłego stołu.

Do prelegentów tego okrągłego stołu, prowadzonego przez Johannesa Gungla, dyrektora
zarządzającego austriackim organem regulacyjnym RTR, należą:

  • Gavin Patterson, dyrektor zarządzający BT Group;
  • Martin Kaiser, dyrektor działu ds. usług w Hager Group;
  • Annina Koskiola, dyrektor zarządzający Proximi.io;
  • Winston Maxwell, znany ekspert w dziedzinie neutralności sieci.

Podczas poszczególnych obrad okrągłego stołu w ramach forum uczestnicy będą również mogli wyrazić opinie na temat programu prac BEREC na 2017 r., który będzie w szczególności ukierunkowany na wyzwania związane z łącznością, a także kwestie otwartego internetu oraz przeglądu ram regulacyjnych.

Powitanie wygłoszą Wilhelm Eschweiler, przewodniczący BEREC w 2016 r., i Sébastien Soriano, przewodniczący BEREC w 2017 r. Forum zostanie zakończone przez komisarza
Günthera Oettingera.

Wydarzenie ma charakter ogólnodostępny i będzie transmitowane na żywo przez internet na
kanale BEREC na YouTube. Zachęca się wszystkich do bezpośredniego zadawania pytań prelegentom za pośrednictwem konta #BERECforum na Twitterze. 

Porządek obrad dostępny jest na stronie internetowej BEREC.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

BEREC, forum, gospodarka cyfrowa

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie