Przejdź do treści

Korzystne zmiany dla samorządów w działaniu 8.3 POIG

Data: 2012-12-07 13:16:00
Korzystne zmiany dla samorządów w działaniu 8.3 POIG

Od nowego roku we wnioskach o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą stosowane nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów.

Od najbliższego konkursu, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2013 r.  Jednostki samorządu terytorialnego (jst)  zwolnione będą z obowiązku ponoszenia 15 proc. udziału wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Nowe zasady zostały wprowadzone po to, aby ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego wdrażanie projektów, których celem jest ograniczanie wykluczenia cyfrowego. Będą one stosowane zarówno do już realizowanych projektów jak i wniosków, które zostaną złożone w naborach konkursowych od stycznia 2013 roku.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

jst, wykluczenie cyfrowe, 8.3 POIG

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie