Wzór oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym dla jst

Wzór oferty  ramowej o dostępie telekomunikacyjnym dla jst

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował na potrzeby projektów budowy sieci szerokopasmowych finansowanych z funduszy unijnych wzór oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).


Oferta ramowa określa m.in. tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania umów ramowych przez JST z operatorami sieci regionalnych oraz umów na świadczenie usług z wykorzystaniem sieci regionalnych przez operatorów sieci dostępowych, a także rodzaje możliwych do zaoferowania usług wraz z opisem ich zakresu, parametrami jakościowymi oraz technicznymi.

Oferta przygotowana przez UKE zawiera i określa:

definicje pojęć używanych w ofercie,
opis trybów zawierania, zmiany i rozwiązywania umów,
opis przedmiotu oferty, tj. rodzaje oferowanych usług (ciemne włókna, łącza cyfrowe o stałej przepływności, kanały optyczne, kanalizacja kablowa, kolokacja) oraz parametry techniczne i jakościowe oferowanych usług.
warunki świadczenia oferowanych usług,
postępowanie w przypadku kwestii spornych,
tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialności operatora świadczącego usługi,
warunki finansowe świadczenia oferowanych usług.

Wzory dokumentów tutaj.