Minister Cyfryzacji rozmawiała z przedstawicielami Facebooka o cenzurze

Minister Cyfryzacji rozmawiała z przedstawicielami Facebooka o cenzurze

W ubiegłym tygodniu minister cyfryzacji Anna Streżyńska spotkała się z reprezentantami europejskiego przedstawicielstwa Facebooka, odpowiedzialnymi za politykę publiczną serwisu. Tematem rozmowy były szczegóły polityki blokowania kont i profili użytkowników, stosowanej przez ten portal społecznościowy na terenie Polski oraz problematyka dostosowania działalności platformy internetowej do prawa UE i prawa krajowego.


Podczas godzinnej rozmowy przedstawiciele Facebooka prezentowali zasady, jakimi w swej polityce kieruje się serwis oraz wyjaśniali przyczyny działań administracyjnych, które spotkały się z krytyką ze strony polskich internautów. Podkreślali przywiązanie do kwestii związanych z ochroną uniwersalnych wartości, takich jak wolność słowa czy prawa jednostki, a także konieczność zwalczania treści niezgodnych z obowiązującym prawem.

Po spotkaniu minister Anna Streżyńska poinformowała, że nie wszystkie kwestie zostały wyjaśnione i szereg spraw wymaga jeszcze doprecyzowania i dalszego omówienia. Zarówno Ministerstwo Cyfryzacji, jak i przedstawiciele Facebooka, zadeklarowali wolę dalszych spotkań w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań.

- Mamy jeszcze całe morze pytań do Facebooka - powiedziała minister cyfryzacji Anna Streżyńska po spotkaniu. Chodzi m.in. o usuwanie z serwisu profili związanych z ruchem narodowym.

Minister cyfryzacji określiła spotkanie jako "bardzo dobre".

- Muszę podkreślić, że próbujemy zrozumieć wzajemne stanowiska i wzajemne ograniczenia i uwarunkowania, w jakich działamy my, i działa serwis - powiedziała

Wspólnie ustalono, że rozmowy o szczegółach rozwiązań koordynować będzie Rada ds. Cyfryzacji, która jest ciałem doradczym Ministra Cyfryzacji. Wchodzący w skład Rady eksperci z zakresu telekomunikacji, rynku IT i cyfryzacji wspólnie z przedstawicielami Facebooka będą szczegółowo analizować stosowaną przez serwis politykę, a następnie formułować wnioski i przedstawiać ministrowi cyfryzacji rekomendacje dalszych działań.

Jakub Turowski, odpowiedzialny w Facebooku za politykę publiczną w Polsce, po spotkaniu powiedział, że misją jego firmy jest dostępność platformy dla "wszystkich tych osób, które chcą dzielić się tym, co jest dla nich ważne".

- Wraz innymi podmiotami, które działają w internecie, mamy pewnego rodzaju odpowiedzialność w propagowaniu swobody wypowiedzi w tym świecie cyfrowym. Tym niemniej widzimy też, że propagowanie mowy nienawiści nie tylko negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa osób, które są ową mową nienawiści dotknięte, ale wpływa też na jakość dyskursu publicznego. Ciągle szukamy tej równowagi między walką z mową nienawiści a wolnością słowa - powiedział.

Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie uczestniczy również w wypracowywaniu rozwiązań legislacyjnych dotyczących sposobu funkcjonowania platform internetowych na poziomie Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji