Magna Polonia chce 618 mln zł odszkodowania od czterech sieci komórkowych

Magna Polonia chce 618 mln zł odszkodowania od czterech sieci komórkowych

Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko T-Mobile Polska, Orange Polska, Polkomtela i P4 o zapłatę 617,78 mln zł w związku z praktykami ograniczającej konkurencję


Magna Polonia podała, że wystąpiła przeciwko tym spółkom jako dłużnikom solidarnym w związku z popełnieniem przez nie "deliktu w postaci praktyki ograniczającej konkurencję i w konsekwencji wyrządzeniem spółce szkody, co uzasadnia dochodzenie przez spółkę ww. roszczeń".

Sprawa sięga korzeniami jeszcze do 2009 r. kiedy to przejęta przez Magna Polonia spółka Info-TV-FM wygrała ogłoszony w październiku 2008 r. przetarg na częstotliwości niezbędne do nadawania telewizji mobilnej DVB-H. Konkurowała w nim ze spółką Mobile TV, założoną przez cztery pozwane sieci komórkowe.

Info-TV-FM miał być operatorem hurtowym dostarczającym usługę operatorom komórkowym. Ci jednak nie chcieli kupować usług od Info-TV-FM. Magna Polonia uważa to zmowę konkurenycjną, sprawę badał m.in. UOKiK.

Źródło: Magna Polonia