ARP wnioskuje o upadłość Hawe

ARP wnioskuje o upadłość Hawe

Hawe poinformowało, że Agencja Rozwoju Przemysłu, której spółka jest winna ponad 80 mln zł złożyła uproszczony wniosek o ogłoszenie jej upadłości.


"Z treści uzasadnienia powyższego postanowienia wynika, że w dniu 28 lipca 2016 r. wierzyciel złożył do sądu uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki, wnosząc zarazem o zabezpieczenie majątku spółki na czas trwania postępowania o ogłoszenie upadłości poprzez ustanowienie zarządcy przymusowego nad majątkiem. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości nie został do chwili obecnej doręczony do spółki, a co za tym idzie spółka nie jest w stanie podać jego podstaw" – informuje Hawe w komunikacie.

Sąd oddalił jednak wniosek ARP o zabezpieczenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem Hawe. Według sądu brak jest bowiem podstaw do takiego zabezpieczenia, gdyż do czasu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości interesy wierzycieli są zabezpieczone z uwagi na sprawowanie funkcji przez zarządcę w osobie Wojciecha Makucia. Sąd nie widzi więc potrzeby, by na tym etapie postępowania stosować inne środki zabezpieczenia.

Źródło: Hawe