Przejdź do treści

Jest nowa Rada do spraw Cyfryzacji

Data: 2016-11-24 00:37:00
Jest nowa Rada do spraw Cyfryzacji

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska wybrała członków Rady do Spraw Cyfryzacji drugiej kadencji.

Rada ds. Cyfryzacji  to ciało doradcze przy resorcie cyfryzacji, które zostało powołane po raz pierwszy w 2014 r. W uprzednim składzie działało do połowy bieżącego roku.

Rada jest ‘think-tankiem’, którego członkowie wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne (PZIP, strategie i programy rozwoju), inne dokumenty związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje na przykład w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Rada składa się z 19 członków z każdej z wymienionych grup interesariuszy:

 • administracji publicznej
 • przedsiębiorców z branż związanych z internetem i cyfryzacją
 • organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką sieci
 • uczelni i jednostek naukowych
 • ekspertów technicznych

Do obecnej Rady ds. Cyfryzacji powołani zostali:

 

 1. Izabela Albrycht

 2. Tomasz Muda

 3. Paweł Litwiński

 4. Roman Bieda

 5. Łukasz Jachowicz

 6. Piotr Waglowski

 7. Michał Adamczyk

 8. Alicja Grawon-Jaksik

 9. Piotr Pawłowski

 10. Rafał Rodziewicz

 11. Grzegorz Mazurek

 12. Jerzy Nawrocki

 13. Krzysztof Goczyła

 14. Janusz Zawiła Niedźwiecki

 15. Maciej Sobolewski

 16. Karol Dobrzeniecki

 17. Dominik Batorski

 18. Dariusz Milka

 19. Justyna Skorupska

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Rada ds. Cyfryzacji, ministerstwo cyfryzacji, personalia

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie