Przejdź do treści

Zaliczki w projektach 1.1 POPC będa mogły być zabezpieczone wekslem in blanco

Data: 2016-09-20 01:08:00
Zaliczki w projektach 1.1 POPC będa mogły być zabezpieczone wekslem in blanco

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ponformowało o aktualizacji dokumentacji konkursowej w ramach Działania 1.1. Aktualizacja dotyczy zapisów wzoru umowy o dofinansowanie w § 20 „Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy” oraz w konsekwencji zapisów § 21 ust. 3 pkt) 8. Zmiana odnosi się do rozwiązania polegającego na umożliwieniu stosowania przez Beneficjentów zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

Jak aKIKE w ostatnich tygodniach wielu beneficjentów dofinansowań z pierwszego naboru POPC stanęło przed wymogiem pozyskania dodatkowego zabezpieczenia niezbędnego dla uruchomienia rozliczeń zaliczkowych. To gwarancje niezależne od tych, których wymaga samo podpisanie umów o dofinansowanie. Koszt gwarancji mógł wynosić kilkadziesiąt tys. złotych na każdy z projektów. Zaliczki są zaś kluczowe dla realizacji przez większość MŚP projektów dofinansowanych.

W poprzedniej perspektywie (np. dla POIG 8.4) zaliczki zabezpieczane były wekslami. Tym razem wymagania formalne mogły wygenerować znacznie wyższe koszty dla ISP, na co KIKE zwracała uwagę w toku bieżących konsultacji POPC i podejmowanych bezpośrednich interwencji. Okazały się one skuteczne. CPPC podjęło się konsultacji z instytucjami nadrzędnymi, których pozytywnym skutkiem jest powrót do rozwiązania sprawdzonego w poprzednich naborach dla MŚP. 

Źródło: CPPC, KIKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

POPC, dofinasnowanie, warunki, CPPC, KIKE, isp

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie